POMOCNICY  MATKI  KOŚCIOŁA

Pomocnicy Matki Kościoła Warszawa - Choszczówka

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” Mt (18, 20) 
Uczestniczymy w comiesięcznych czuwaniach nocnych w kaplicy prymasowskiej w Choszczówce. W intencji o rychłą Beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kard.Wyszyńskiego. 
WARTOŚĆ MODLITWY WSTAWIENNICZEJ: Uwolnienie Piotra z więzienia było spektakularnym przykładem Bożej ochrony. Najczęściej objawia się ona w sposób subtelniejszy – w postaci: bezpiecznej podróży, zadowalających wyników badań, zmiany postawy nastolatka i innych wydarzeń mogących być ilustracją do słów z Listu św. Jana: Większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie (1 J 4,4). Inaczej mówiąc – nie musimy obawiać się mocy tego świata, gdyż Boża moc jest nieporównywalnie większa.

Raz jeszcze wszystkich zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.
Matce Bożej Częstochowskiej polecamy pielgrzymów 
oraz wszystkich darczyńców.
Niech Miłosierny Bóg udziela nam wszystkich potrzebnych łask.
Zapraszamy na pielgrzymkę na Jasną Górę z Choszczówką!

-

Grupa Pomocników Matki Kościoła organizuje paczki 
dla dzieci ze szkoły w Płaskiej na Suwalszczyźnie.

Podobnie jak od ponad 15 lat, członkowie grupy Pomocników Matki Kościoła w Choszczówce przygotowali w tym roku ponad 250 paczek dla dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej. Coroczna akcja przygotowywania paczek zainicjowana została przed laty przez naszą zmarłą Hanię Gerłowską. Pragnąc kontynuować to dzieło, osoby z naszej grupy 21 stycznia br. udały się z przygotowanymi darami do Płaskiej i jak zawsze spotkanie było pełne radości i serdeczności, których nie da się opisać. Cała akcja była możliwa dzięki inicjatywie i zaangażowaniu członków grupy Pomocników z Choszczówki oraz otwartości i hojności osób, które wsparły tą akcję modlitewnie i materialnie. Wszystkim Bóg zapłać.

-

Zacząłem się modlić do Najświętszej Maryi Panny. Słowa układały się w zdania same, jakby były nie ode mnie: „Będę Cię miłował i szerzył Twoją cześć całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją mocą. Tobie poświęcę całego siebie, wszelki czas i wszelkie zdolności. Jeśli, o Pani i Matko moja, spełnisz moją wypowiadaną na kolanach, szeptem, ufną prośbę…”

Jaką? Oto i ona: „Nie proszę, byś wybrała mnie na swego duchowego oblubieńca – jak uczyniłaś z bł. Alanem de Rupe, św. Janem Eudesem czy Wincentym Pallottim. Nie proszę, bym mógł zamieszkać w Twym domu. Bym mógł być blisko Ciebie. Nie proszę nawet o to, byś uczyniła mnie swoim sługą, bym usługiwał Ci, sprzątał, pomagał.

Nie jestem tego godny. Daj tylko, bym mógł stać na rogu ulicy i wskazywał ludziom drogę do Ciebie. Tylko tyle.

”By moje życie mówiło: „Do Matki Bożej tędy, proszę.”

I niechaj nikt nie przygląda się drogowskazowi. Bo on nie od tego. 
On tylko wskazuje właściwą drogę. 

dr Wincenty Łaszewski - "Cudowny medalik. Klucz do skarbnicy łask" - specjalista w zakresie antropologii teologicznej, mariolog.

-

i Ty możesz być Pomocnikiem Matki Kościoła

"Najmilsi! Wzywamy was do Maryjnej pomocy Kościołowi. Nie oszczędzaj duszy swej w obliczu utrapień Narodu i udręk Kościoła w Polsce i świecie. Bądźcie odważni, wierni i wytrwali w swoim pragnieniu pomagania Kościołowi przez Maryję.

Do kogo dotrze ten głos Prymasa Polski, dla którego zaszczytem jest, że może zwać się niewolnikiem Maryi?

Może dotrze do CIEBIE.......?"

Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Polski - niewolnik Maryji
Jasna Góra, 26 sierpnia 1969r.

-

"Naśladuj Maryję, a nie zgubisz drogi! 
Proś Ją, a nigdy nie pozostaniesz bez nadziei!
Myśl o Niej, a nie pomylisz się! 

Trzymaj się Jej mocno, a nie upadniesz!".
św. Bernard z Clairvaux

-

Nasze życie jest ciągłą walka

"Weźcie na siebie pełna zbroje Boża, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie wiec [do walki] przepasawszy biodra wasze prawda i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarcze, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie tez hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!"  >>List do Efezjan 6.pus.<<


Staropolskie przysłowie mówi: 
„szkaplerz święty noś, na różańcu proś”:

RÓŻANIEC - duchowy miecz.
SZKAPLERZ - zbroja duchowa. 
CUDOWNY MEDALIK - tarcza chroniąca przed złem.