POMOCNICY  MATKI  KOŚCIOŁA

O NAS - POMOCNICY MATKI KOŚCIOŁA WARSZAWA - CHOSZCZÓWKA

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich”
 Uczestniczymy w comiesięcznych spotkaniach modlitewnych w Kaplicy Prymasowskiej w Choszczówce, w intencji dziękczynnej za Beatyfikację Stefana Kard.Wyszyńskiego, jednocześnie z prośbą o kanonizację Stefana Kard.Wyszyńskiego.

Pielgrzymka różańcowa do Czerwińska
W dniu 22 czerwca 2019r., na zaproszenie ks. Henryka Bonkowskiego, podobnie jak w latach ubiegłych, grupa Pomocników Matki Kościoła z Choszczówki uczestniczyła w pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku. 

Msza Prymicyjna w CHOSZCZÓWCE
15 czerwca 2019r. w kaplicy w Choszczówce sprawowana była Msza św. Prymicyjna księdza Łukasza Piotrowskiego. W krótkim kazaniu Ks. Neoprezbiter przedstawił drogę swojego powołania oraz prosił wszystkich zebranych o modlitwę w swojej intencji. Na zakończenie Mszy św. ks. Łukasz wszystkim zebranym udzielił indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego. Po zakończeniu Mszy św. odbyła się agapa, na którą zaproszeni byli wszyscy uczestnicy wspólnej modlitwy, a szczególnymi gośćmi byli rodzice ks. Łukasza.

Pielgrzymka śladami ks. kard. Wyszyńskiego na Lubelszczyźnie

Stefana Wyszyńskiego, który w latach w latach 1946–1948 był biskupem lubelskim

W dniach 9-10 czerwca br. grupa Pomocników Matki Kościoła pielgrzymowała na Lubelszczyznę śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w latach w latach 1946–1948 był biskupem lubelskim. W latach 1925–1929 ks. Wyszyński był studentem Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który ukończył z doktoratem na temat Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły.
Ks. Wyszyński w okresie II Wojny Światowej, z uwagi na konieczność ukrywania sie przed gestapo, przebywał w Pałacu w Kozłówce należącym od roku 1799 do rodziny Zamoyskich. W pałacu znajdują się spisane wspomnienia: "We wspomnieniach o ludziach Kozłówki wyróżnia się postać księdza Wyszyńskiego. Ksiądz był człowiekiem niezwykłym, wesołym, uśmiechniętym, dowcipnym (...) W Kozłówce praca jego miała podwójny charakter. Pełnił bowiem posługę duszpasterską wśród sióstr zakonnych i niewidomych, a także wśród ludzi ukrywających się w posiadłościach państwa Zamoyskich. Prowadził także rekolekcje i konferencje dla dworu, personelu pracującego w dobrach pp. Zamoyskich, jego domowników i gości. (...) Regularnie wyjeżdżał w niedziele i święta do Nasutowa, folwarku należącego do ordynacji (Zamoyskich). Wyjazdy były otoczone tajemnicą, gdyż Msza św. dla pracowników folwarcznych ordynacji była też przeznaczona dla chłopców z lasu rozmaitych ugrupowań, przygotowujących się i oczekujących na wyruszenie do boju. (...) Im dłużej ksiądz Wyszyński przebywał w Kozłówce, tym więcej ludzi szukała z nim kontaktu. Przychodzili lub przyjeżdżali z najdalszych zakątków ordynacji na rozmowę, na spowiedź, chcąc znaleźć radę lub pocieszenie. Znajdował czas dla każdego i gotów był służyć kapłańską posługą". 

Raz jeszcze wszystkich zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Matce Bożej Częstochowskiej polecamy pielgrzymów oraz wszystkich darczyńców. Niech Miłosierny Bóg udziela nam wszystkich potrzebnych łask. Zapraszamy na pielgrzymkę na Jasną Górę z Choszczówką!

Grupa Pomocników Matki Kościoła organizuje paczki dla dzieci ze szkoły w Płaskiej na Suwalszczyźnie. Podobnie jak od ponad 15 lat, członkowie grupy Pomocników Matki Kościoła w Choszczówce przygotowali w tym roku ponad 250 paczek dla dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej. Coroczna akcja przygotowywania paczek zainicjowana została przed laty przez naszą zmarłą Hanię Gerłowską. Pragnąc kontynuować to dzieło, osoby z naszej grupy 21 stycznia br. udały się z przygotowanymi darami do Płaskiej i jak zawsze spotkanie było pełne radości i serdeczności, których nie da się opisać. Cała akcja była możliwa dzięki inicjatywie i zaangażowaniu członków grupy Pomocników z Choszczówki oraz otwartości i hojności osób, które wsparły tą akcję modlitewnie i materialnie. Wszystkim Bóg zapłać.

Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort w swoim „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny pisze”:  „Nigdy bowiem nie czcimy więcej Jezusa Chrystusa niż wtedy, kiedy czcimy Najświętszą Dziewicę; bo czcimy Ją dlatego tylko, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa. Maryja przedstawia dobre uczynki Jezusowi Chrystusowi, gdyż z tego, co Jej się ofiaruje, dla Siebie nic nie zatrzymuje; wszystko oddaje wiernie Jezusowi; kiedy Ją sławi i chwali, Ona wielbi i sławi Jezusa.”

Zacząłem się modlić do Najświętszej Maryi Panny. Słowa układały się w zdania same, jakby były nie ode mnie: „Będę Cię miłował i szerzył Twoją cześć całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją mocą. Tobie poświęcę całego siebie, wszelki czas i wszelkie zdolności. Jeśli, o Pani i Matko moja, spełnisz moją wypowiadaną na kolanach, szeptem, ufną prośbę…”  Jaką? Oto i ona: „Nie proszę, byś wybrała mnie na swego duchowego oblubieńca – jak uczyniłaś z bł. Alanem de Rupe, św. Janem Eudesem czy Wincentym Pallottim. Nie proszę, bym mógł zamieszkać w Twym domu. Bym mógł być blisko Ciebie. Nie proszę nawet o to, byś uczyniła mnie swoim sługą, bym usługiwał Ci, sprzątał, pomagał.  Nie jestem tego godny. Daj tylko, bym mógł stać na rogu ulicy i wskazywał ludziom drogę do Ciebie. Tylko tyle.  ”By moje życie mówiło: „Do Matki Bożej tędy, proszę.”  I niechaj nikt nie przygląda się drogowskazowi. Bo on nie od tego.  On tylko wskazuje właściwą drogę.  >>dr Wincenty Łaszewski - "Cudowny medalik. Klucz do skarbnicy łask" - specjalista w zakresie antropologii teologicznej, mariolog.<<

i Ty możesz być Pomocnikiem Matki Kościoła
"Najmilsi! Wzywamy was do Maryjnej pomocy Kościołowi. Nie oszczędzaj duszy swej w obliczu utrapień Narodu i udręk Kościoła w Polsce i świecie. Bądźcie odważni, wierni i wytrwali w swoim pragnieniu pomagania Kościołowi przez Maryję.
Do kogo dotrze ten głos Prymasa Polski, dla którego zaszczytem jest, że może zwać się niewolnikiem Maryi?
Może dotrze do CIEBIE.......?"
Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Polski - niewolnik Maryji -  Jasna Góra, 26 sierpnia 1969r.

"Naśladuj Maryję, a nie zgubisz drogi! 
Proś Ją, a nigdy nie pozostaniesz bez nadziei!
Myśl o Niej, a nie pomylisz się! 
Trzymaj się Jej mocno, a nie upadniesz!".
św. Bernard z Clairvaux

Dziecię Moje, życie na ziemi jest walką, i to wielką walką o królestwo Moje, ale nie lękaj się, bo nie jesteś sama. Ja cię wspieram zawsze, a więc oprzyj się o ramię Moje i walcz, nie lękając się niczego. Weź naczynie ufności i czerp ze zdroju żywota nie tylko dla siebie, ale i pomyśl o innych duszach, a szczególnie o tych, którzy nie dowierzają Mojej dobroci. (Dz. 1489)

Nasze życie jest ciągłą walką - "Weźcie na siebie pełna zbroje Boża, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie wiec [do walki] przepasawszy biodra wasze prawda i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarcze, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie tez hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!"  >>List do Efezjan 6.pus.<<

Staropolskie przysłowie mówi: 
„szkaplerz święty noś, na różańcu proś”:

RÓŻANIEC - duchowy miecz.
SZKAPLERZ - zbroja duchowa. 
CUDOWNY MEDALIK - tarcza chroniąca przed złem.

Sakramentalia - ks. Michał Olszewski SCJ - mp3