POMOCNICY  MATKI  KOŚCIOŁA

Modlitwa

na dobry dzień

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami! Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie! Od nagłej a niespodziewanej śmierci zachowaj nas Panie! My grzeszni, Ciebie Boże prosimy przepuść nam Panie! My grzeszni, Ciebie Boże prosimy wysłuchaj nas Panie! My grzeszni Ciebie Boże Prosimy zmiłuj się nad nami! Jezu, przepuść! Jezu, wysłuchaj! O Jezu, Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami! Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Maryjo, nasza Matko, przyczyń się za nami! Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami! 

"Zwycięzca śmierci piekła i szatana, Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana" - "Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!" - "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" - "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi" - "A królestwu Jego nie będzie końca" - "Przeto gdyby kiedy ludzie uznali tak w życiu prywatnym, jak i publicznym królewską władzę Chrystusa, wówczas musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy społeczne niewypowiedziane dobrodziejstwa, jak sprawiedliwa wolność, jak ład i uspokojenie, zgoda i pokój" - "Chrystus wodzem, Chrystus Królem, Chrystus władcą nam!" - Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie! 

<...> "chrońcie się moje stado, duchowa zbroją i opieczętowywujcie się moją krwią rano i wieczorem  wzmacniając siłę waszej duchowej zbroi odmawianiem,
psalmu 91"  <...>  "czytajcie moje słowo w Mateuszu 24 i rozmyślajcie nad nim w swym sercu, aby nikt w tym czasie nie mógł was zwieść" <...>

Ukochany Błogosławiony Kardynale Stefanie Wyszyński, Opiekunie wszystkich Polaków, Orędowniku w każdej trudnej sytuacji rodaków, Ojcze narodu Polskiego, Obrońco uciśnionego, Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo do Boga jedynego [ intencja...] Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie. Ty wspierałeś w trudach każdego człowieka, Głosiłeś dobrą nowinę, Broniłeś od złego, Pomagałeś podnieść z upadku, ofiarując całego siebie. Wierzę, że i teraz wstawiasz się za nami do Boga Miłosiernego Wypraszając łaski ze Świętymi w Niebie. Ojcze Nasz…  Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nabożeństwo Różańcowe z Niepokalanowa
Codziennie transmisja na żywo godz. 20:30 - na YouTube
NIEPOKALANÓW kaplica św. Maksymiliana Kolbe

Częstochowa - Jasna Góra
Radio Jasna Góra on-line ...
TRANSMISJE ON-LINE Z JASNEJ GÓRY

Modlitwa Różańcowa - Transmisja z Kaplicy Matki Bożej o godz. 16.00

Radio Maryja
Modlitwa różańcowa: 6:30, 12:30, 20:20
Radio Maryja on-line

CODZIENNIE 20:30 Różaniec na ŻYWO. 
Teobańkologia - Niech się Ewangelia niesie!
Ks. Teodor Sawielewicz – wielki pasjonat ewangelizacji, duchowości i baniek mydlanych. Od 20:30. Dołącz do nas w każdym momencie na YouTube.  / Strona WWW /

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie - brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. 

Boże, który święte ciało służebnicy Twojej, Rozalii, wśród skalistych gór znalezione, za niebieskie lekarstwo i obronę w czasie zarazy nam darować raczył, udziel hojnie Twoim wiernym, którzy jej pomocy wzywamy, łaski zachowania od wszelkich niebezpieczeństw chorób ciała i ducha. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Święta Rozalio, w walce z epidemią skuteczna patronko, módl się za nami. Święta Rozalio, przez zasługi cnót swoich wszelkie zarazy uśmierzająca, módl się za nami. Święta Rozalio, wszystkich swoich czcicieli pocieszycielko, módl się za nami.

O Święty Szymonie, ozdobo zakonu Franciszka Świętego, któryś z miłości Twojej w czasie morowego powietrza, na ratunek i pociechę strapionych, zdrowie i życie ofiarować raczył, gdy już teraz z Bogiem się cieszący wiecznej zażywasz szczęśliwości, spojrzyjże prosiemy Cię na osobiste potrzeby nasze, któremi zewsząd uciśnieni jesteśmy. Zjednaj nam przy służbie Bożej czerstwe zdrowie, w chorobie ratunek, w smutku pociechę, w ubóstwie wspomożenie, w prześladowaniu od nieprzyjaciół obronę. A całemu kraju pożądany uproś pokój, w gruntownej wierze Świętej wytrwanie, stateczność, obywatelom pobożność, bez obłudy szczerość przyjacielską, urodzajów obfitość. Abyśmy w doczesnem życiu, o Św. Patronie, Twojej doznawając opieki, a po śmierci wiecznej stali się uczestnikami korony, co daj Boże. Amen. 

Święty Roch - patron przeciw zarazie
Wszechmogący i wieczny Boże! któryś dla zasług przebłogosławionego Rocha, wyznawcy Twego nieraz od Twych wiernych morową zarazę łaskawie oddalić raczył! daj ludowi Twemu o oddalenie takowegoż powietrza, do Twojej się dobroci uciekającemu, aby, za przyczyną tegoż chwalebnego wyznawcy Twego, od tej zarazy i od wszelkiego zatrwożenia wolnym zostawał. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

Św. Sebastianie wielki nasz Patronie, blisko Boga jesteś w męczeńskiej koronie. Któryś był przebity u słupa strzałami, przyjm nasze błaganie, wstawiaj się za nami. Przez Twe wstawiennictwo uproś łaski Boga by na nas nie spadła żadna straszna trwoga. Abyś tak jak dawniej wstawiał się za nami Św. Sebastianie, my Twoi oddani. Święty Sebastianie, napełniony Bożą mocą dla zapobiegania zarazom i wszelkim chorobom zakaźnym, módl się za nami. Święty Sebastianie, przywracający głos oniemiałym, módl się za nami. Święty Sebastianie, pocieszycielu strapionych, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.