POMOCNICY  MATKI  KOŚCIOŁA

kalendarIUM

czyli wybrane kartki z kalendarza

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny (31.05)
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". (Łk 1,39-45).

Dzień Dziecka - 1 czerwca

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. (Mk 10, 13-16)

Krzeszowska ikona Matki Bożej Łaskawej (02.06) Matko Boska Łaskawa od wieków czczona w Krzeszowskim Sanktuarium prosimy Cię. wyjednaj nam wierność Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi katolickiemu. Miej w opiece Ojca Świętego, naszego Biskupa. Kapłanów i wszystkich, którzy podejmują działalność apostolską w Naszej Diecezji i Ojczyźnie. Maryjo jesteś najlepszą Matką rodzin i Opiekunką wszystkich, którzy się do Ciebie uciekają. Umacniaj wiarę i miłość w naszych rodzinach, chroń każdego poczętego życia, bądź Przewodniczką dla młodzieży, wspieraj łudzi chorych, biednych i samotnych. Bądź wzorem ufności dobremu Bogu a zwłaszcza w trudnych sytuacjach życiowych. Wyjednaj łaskę…, o jaką Cię serdecznie prosimy. Prowadź nas drogą Bożych przykazań do szczęścia wiecznego. Amen.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (03.06) Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». (J 6, 51-58)

  św. Bonifacy, biskup i męczennik (05.06)
Boże, któryś świętego Bonifacego, Biskupa i Męczennika, Apostołem ludów niemieckich postanowił, racz litościwie one ludy przez niego nawrócone za jego pośrednictwem i zasługami w jedności wiary zachować, a oderwanych od Kościoła, na jego łono racz co prędzej przywrócić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

św. Jadwigi Królowej (08.06)
Święta Jadwigo królowo, orędowniczko ludu Bożego, niech twoje ofiarne życie, pełne miłosierdzia i głębokiej wiary, będzie dla nas zachętą do ochotnego znoszenia trudów życia codziennego i szukania Boga w bliźnich. Ty byłaś dla swojego ludu matką i nauczycielką wiary. Uproś nam u Boga ofiarną miłość, abyśmy za twoim przykładem przeszli przez życie dobrze czyniąc, a nauczając bliźnich wiary, przyczyniali się do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi. Amen

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (11.06) Święte Serce, Bóstwa tronie, Coś się cudem objawiło, Gdy w Dziewicy-Matki łonie Słowo Boże się wcieliło. Trójcy Świętej Tyś ozdobą, Ojca Tyś upodobaniem, Bóg-Syn się zjednoczył z Tobą, Tyś Duchowi jest mieszkaniem. Tyś zbawiło świat od zguby, Tyś pokojem serc wieczystym, Tyś przystanią czasu próby, Tyś ochłodą duszom czystym. O najmilsza serc słodyczy, Z której szczęścia biją zdroje, Oblubieńcze nasz dziewiczy Prosim: przyjdź Królestwo Twoje! Antyfona: O Najświętsze Serce Jezusa, Ty jesteś tak bardzo spragnione naszego zbawienia; daj nam opamiętanie, abyśmy nie umarli w naszych grzechach. W. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze. O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (12.06) Boże, Ty w Niepokalanym Sercu Maryi ukazałeś nam zwycięską moc czystości i miłości, wybaw nas od zepsucia grzechu i spraw, abyśmy oczyszczając przez pokutę i modlitwę nasze serca, coraz głębiej jednoczyli się z Tobą i głosili całemu światu Twoje wezwanie do nawrócenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
"Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje'' 
"Jezus ... Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca"

św. Antoniego z Padwy (13.06) Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi polecam się Tobie, św. Antoni, i proszę Cię, wejrzyj na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę. Amen.

bł. Michała Kozala (14.06) Wszechmogący wieczny Boże, Błogosławiony Michał, Biskup i Męczennik, został obdarzony przez Ciebie łaską heroicznej wiary i szczególnego umiłowania Ojczyzny i Kościoła. Spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy wzrastali w wierze, umiłowaniu Krzyża Chrystusowego i zawsze postępowali w sposób zgodny z naszym powołaniem ludzkim i chrześcijańskim, jako synowie i córki tej ziemi, naszej Ojczyzny, której On był również synem. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

bł. Jolanta (15.06)  Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w miłosierdziu swoim oderwałeś błogosławioną Jolantę od zaszczytów i bogactw, a sprawiłeś, iż wybrała w pokorze krzyż Twojego Syna i umartwienie ciała; przez jej zasługi i wstawiennictwo spraw, abyśmy odrywając się od wszystkiego co ziemskie, ze szczerym sercem szukali tego, co niebieskie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Matka Boża Rokitniańska Cierpliwie Słuchająca (18.06) Służebnico Pańska z Rokitna, zasłuchana w Dobrą Nowinę, Matko Słowa, co Ciałem się stało, nakłoń ucha ku naszym modlitwom. Ty słuchałaś wytrwale Wszechmocnego, Zachowując w Sercu natchnienia, pomóż przyjąć powiew Ducha Świętego, byśmy żyli Ewangelią Chrystusa. Biały Orzeł, którego ochraniasz, niech Ci zawsze przypomina, że ufamy, a Ty prowadź nas cierpliwie drogą Pana, pomóż wytrwać i ocal najsłabszych. Amen.

Najświętsza Maryja Panna Opolska (21.06) Obraz Matki Bożej Opolskiej został publicznie uznany za "cudowny" po tym, jak w 1680 r. ściągnięto go na ratunek Pradze, której mieszkańców dziesiątkowała zaraza. Po procesji, w której niesiono obraz ulicami miasta, zaraza ustała. Znajdujący się w katedrze opolskiej łaskami słynący obraz Matki Bożej Opolskiej pochodzi z końca XV w. Do roku 1702 obraz czczony był w Piekarach.
Matko Boska Opolska od zarazy, pożarów i powodzi ratuj nas! O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję, ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem o dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen. 

św. Alojzego Gonzagi (21.06) Opiekun młodzieży, uczniów, studentów. Boże, niebieskich darów dawco, któryś w anielskim młodzieniaszku Alojzym, przedziwną życia niewinność z równie wielką pokutą połączył: daj nam, którzy jego niewinności zachować nie zdołaliśmy, abyśmy przez zasługi jego i przyczynę przynajmniej w pokucie go naśladowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Św. Alojzy, wzorze pokory, miłośniku ubóstwa, lilio czystości, aniele w ciele ludzkim, patronie i wzorze chrześcijańskiej młodzieży, opiekunie uczących się, wielki cudotwórco,
Św. Alojzy, dzielny Patronie wszystkich Twych czcicieli, módl się za nami.

Dzień Ojca (23.06) Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Jak rysować tatę? - Ludmiła Marjańska
Tatę wielkiego rysować trzeba, choćbyś rysować miał cały dzień. Niech jak szczyt góry sięga do nieba, niech jak dąb rzuca olbrzymi cień. Tata podobny jest do olbrzyma, co na ramionach cały dom trzyma. A, że jest nam droższy od skarbu, namalujemy Tatę złotą farbą.

Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela (24.06)
Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? (...) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. (Mt 11, 7-11; Łk 7, 24-27).

Najświętsza Maryja Panna Świętogórska z Gostynia (25.06)  Prospekt wesoły na najwyższym razie, Na Świętej Górze w gostyńskim obrazie, Jaśniej przyświeca niż jutrzenka ranna, Najświętsza Panna. Piękna jak księżyc na głowie królewskiej, Z książęcych mitrów w koronie niebieskiej, Gwiazdami zewsząd jest przyozdobiona, I uwieńczona. Pośpieszających do siebie przyjmuje, Łask żywym źródłem zasila, ratuje, Z Olimpu gwiazd i trzema rzekami, Świeć, płyń cudami. Śpieszmy się prędzej do Gostyńskiej Pani, Nędzni grzesznicy z żalem i troskami, Droga zbawienia Filipa świętego, Prowadź każdego.

Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy (27.06) Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconym Bogu stanem niewieścim. Niech wsparcia twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy. Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twojej Nieustającej Pomocy.

Hymn z Jutrzni na Uroczystość ŚŚ. Piotra i Pawła (29.06.): Męka Bożych Apostołów uświęciła dzień wschodzący; Piotr i Paweł otrzymali wieniec chwały i zwycięstwa. Obu mężów połączyła krew przelana bohatersko; Szli za Bogiem jako wodzem, Chrystus wiarę ich nagrodził. Najpierw złożył swe świadectwo Piotr Apostoł, za nim Paweł, Równy chwałą i wybrany, by się stać narzędziem Pana. Szymon, aby uczcić Boga, zmarł na krzyżu odwróconym, Wspominając przepowiednię niegdyś daną mu przez Mistrza. Stąd wyrasta wielkość Rzymu, który gorliwością słynie, Utwierdzony krwią tak cenną, godność swą z pasterza czerpie. Tu się mogą spotkać ludzie z mieszkańcami jasnych niebios; Tu narodów jest stolica, tron nauczyciela świata. Dziś prosimy, Zbawicielu, zbyś raczył nas, niegodnych, Złączyć w szczęściu wiekuistym z pasterzami Twego ludu. Amen.