POMOCNICY  MATKI  KOŚCIOŁA

kalendarIUM

czyli wybrane kartki z kalendarza

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza (z Lisieux) (01.10) Przed swoją śmiercią św. Teresa przyrzekła, że będzie z nieba „spuszczać deszcz róż”. Dlatego ikonografia przedstawia Świętą z naręczami róż, które oznaczają łaski, jakie za jej wstawiennictwem ludzie otrzymują.

Św. Tereso, pamiętaj, że obiecałaś dobrze czynić na ziemi. Spuść deszcz róż na tych, którzy Cię wzywają i wyjednaj mi łaskę..., której za przyczyną Twoją oczekuję od Jego nieskończonej dobroci. Amen.

Świętych Aniołów Stróżów (02.10)
"Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień." - Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, w wieczór, w dzień i w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Święta Faustyna Kowalska (05.10)
"Sam mi każesz się ćwiczyć w trzech stopniach miłosierdzia; pierwsze: uczynek miłosierny - jakiegokolwiek on będzie rodzaju; drugie: słowo miłosierne - jeżeli nie będę mogła czynem, to słowem; trzecim jest modlitwa. Jeżeli nie będę mogła okazać czynem ani słowem miłosierdzia, to zawsze mogę modlitwą. Modlitwę rozciągam nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie. O Jezu mój, przemień mnie w Siebie, bo Ty wszystko możesz".

  Najświętsza Maryja Panna Różańcowa  (07.10) 
„Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo”. (napis umieszczony na jednej ze ścian kaplicy dziękczynnej, którą Wenecjanie wznieśli w swym mieście po zwycięskiej bitwie pod Lepanto).
"Sławimy Ciebie, Maryjo, Dziewico czysta i Matko Nosząca w sobie zbawienie, przeszyta mieczem boleści i wyniesiona do chwały nikomu dotąd nie znanej. O witaj, pełna wesela w poczęciu Syna Bożego i w nawiedzeniu Elżbiety, w zrodzeniu Pana, w ofierze i w znalezieniu w świątyni....."

Polskie Święto Dziękczynienia 10 października (zapomniane święto). W roku Pańskim 1621, 2 września, siły polsko-litewsko-kozackie, stanęły na drodze ponad stutysięcznej armii osmańskiej, na której czele stał sułtan Osman II. Hetman Karol Chodkiewicz postanowił przenieść działania wojenne poza granice Polski. Zajął zamek w Chocimiu na tureckim brzegu Dniestru i rozbił obóz wokół twierdzy. Walki trwały przez cały miesiąc, 24 września zginął sam hetman Chodkiewicz. Oblężona Armia Rzeczypospolitej pokonała taktycznie armię turecką. Rzeczpospolita osiągnęła swój cel - 10 października Turcy odeszli znad Dniestru. Właśnie dzień 10 października Papież Grzegorz XV ustanowił, na prośbę Zygmunta III Wazy Świętem Dziękczynienia za Zwycięstwo Chocimskie.

13 października 1917 r. 
Fatima - Cud słońca 
"Jestem Matką Bożą Różańcową. Odmawiajcie w dalszym ciągu codziennie Różaniec."      "Jednych uzdrowię, innych nie. Trzeba, aby się poprawili i prosili o przebaczenie swoich grzechów. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: Niech nie obrażają więcej Boga naszego Pana, który już i tak jest bardzo obrażany."

Św. Małgorzata Maria Alacoque (14.10)
Boże Ojcze nasz Ty pozwoliłeś Twojej Służebnicy św. Małgorzacie Marii Alacoque na wejście w głębię miłości Serca Twojego Syna - Jezusa Chrystusa. Ty powierzyłeś Jej orędzie miłości, które przekazała całemu światu i ustanowiłeś Ją spadkobierczynią swoich łask. Błagamy Cię dzisiaj za wstawiennictwem tej świętej zakonnicy, która w Najśw. Sercu Jezusa doznawała wielkiej radości i zachowała nadzieję w doświadczeniach, niech w sercach naszych rozpala ogień Bożej miłości. Amen.

św. Jana XXIII, papieża (11.10) "Nie potrzebuję być mistrzem w dziedzinie polityki, strategii, wiedzy ludzkiej, bo tam aż nadto jest nauczycieli. Ja mam głosić miłosierdzie i prawdę, a w ten sposób przysłużę się także społeczeństwu. Jest bowiem powiedziane w psałterzu: "Miłosierdzie i prawda spotkały się z sobą, sprawiedliwość i pokój pocałowały się" (Ps 84, 11). Moje nauczanie musi się dokonywać słowem i przykładem: przez głoszenie zasad i przestróg oraz przez przykład własnego postępowania, które ma być zachętą do dobrego dla wszystkich: dla katolików, prawosławnych, dla Turków i Żydów; słowa poruszają, lecz przykłady pociągają."

bł. Honorat Koźmiński  (13.10)  Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata kapłana duchem troskliwej miłości i dałeś mu łaskę wiele dusz pojednać z Tobą, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę … . Spraw, aby wszyscy chrześcijanie dostąpili Twojego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą w doskonałej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Św. Teresy od Jezusa z Avill (15.10)  
Modlitwa św. Teresy: Niech nic cię nie smuci, niech nic cię nie przeraża. Wszystko mija,  lecz Bóg jest niezmienny. Cierpliwością osiągniesz wszystko, a temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy.

Św. Jadwiga Śląska (16.10)
Święta Jadwigo, Niewiasto niosąca pokój i pojednanie, prosimy Cię z całego serca, abyś nam uprosiła łaskę zgody i pojednania w naszych rodzinach i w naszym środowisku, abyś się znowu stała Orędowniczką pokoju i zgody w dzisiejszym świecie. Jedynie bowiem w atmosferze pokoju dojrzewa nasz wiara, umacnia się nadzieja, rozwija się nasza miłość. Nie pozwól, aby Jezus Chrystus musiał cierpieć z powodu nie ­zgody, jaka wśród nas nieraz panuje. Dodaj nam sił i odwagi w szukaniu dróg pojednania w Jego imię. Amen.

św. Gerard Majell (16.10). Św. Gerardzie, poprzez Twoje łaski i orędownictwo przywiodłeś Bogu wiele serc, stałeś się pocieszeniem przygnębionych, wsparciem dla ubogich, pomocą chorym. Ty, znasz ból, pośpiesz mi z pomocą. Ty, który ocierasz łzy swoich czcicieli, usłysz moja modlitwę. Wejdź w me serce i zobacz, jak cierpię. Wejdź w moją duszę i uzdrów mnie, pociesz mnie i umocnij. Przybądź szybko mi na pomoc! Św. Gerardzie, spraw, abym znalazł się wśród tych, których wielbią Boga i Jemu dziękują. Nie przestanę wzywać Cię, dopóki mnie nie wysłuchasz, Wiem, że nie zasługuję na Twe łaski. Mimo to wysłuchaj mnie w imię tej miłości, jaka żywisz ku Jezusowi i Jego Matce Maryi. Amen.

św. Łukasza Ewangelisty (18.10)
Święty Łukaszu, zanim stałeś się uczniem Chrystusa i autorem Jego Ewangelii, byłeś lekarzem. Miej w opiece całą służbę zdrowia i wypraszaj u dobrego Boga błogosławieństwo, pomoc i opiekę dla lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych, których powołałeś do służby leczenia chorych i zapobiegania chorobom i bólowi oraz towarzyszenia ludziom w trudnym doświadczeniu choroby i cierpienia. Niech dobry Bóg obdarza wszystkich pracowników służby zdrowia tymi łaskami, których najbardziej potrzebują, aby podejmowali dobre decyzje, byli współczujący i delikatni, rozważni, życzliwi i wyrozumiali, aby opiekowali się chorymi z poświęceniem i miłością, dostrzegając w każdym z nich cierpiącego Chrystusa. Spraw, aby swoją troskliwością i serdecznością budzili w chorych nadzieję powrotu do zdrowia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

bł. Jerzy Popiełuszko (19.10)
Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej. Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski ... o którą z ufnością Ciebie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Jana Kantego (20.10) Święty Janie Kanty, Mistrzu Krakowskiej Akademii i rodaku miasta Kęt, jakoś za życia miał osobliwą cześć i nabożeństwo do Najświętszej Bogurodzicy, Królowej Polski, tak dziś przez Jej wstawiennictwo uproś u Boga zmiłowanie dla Ojczyzny naszej, aby otoczona blaskiem potęgi i chwały była zawsze przedmurzem wiary i Kościoła świętego katolickiego! Święty Patronie nasz, dobry nauczycielu strzeż nauki polskiej przed ciemnotą błędu, aby ci, którzy światło wiedzy niosą przed Narodem, mieli tę mądrość, która Tobie ukazała Królestwo Boże! Dobry Ojcze i serdeczny opiekunie polskiej młodzieży, któryś przez lat dziesiątki całe zastępy uczniów w cnotach i umiejętnościach wychował, przyczyną swą przed Bogiem spraw, aby rodzice i wychowawcy, swoim śladem idąc, po Bożemu wychowali powierzone im przez Boga dzieci i by dziatwa nasza wyrosła na wierne Kościołowi i Ojczyźnie dzieci! Święty Janie Kanty, Nauczycielu sprawiedliwości, spraw orędownictwem swoim, by prawa Boże władały w naszej Ojczyźnie! Święty nasz Rodaku, któryś nigdy nie odmówił proszącemu, dziś proszą Cię rodacy i ziomkowie Twoi: uproś błogosławieństwo Boże dla rodzinnego miasta swego i dla całej Polski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Św. Jan Paweł II (22.10) "Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego, tak dzisiaj ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką: o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi Psalmista, że jest początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec - i pozostańcie jej wierni".

Św. Juda Tadeusz patron w sprawach trudnych i beznadziejnych (28.10)  Św. Judo Tadeuszu, potężny mój obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twojej cudownej opiece. Wdzięczny Ci jestem za wszelkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach. Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na odpoczynek. Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast w miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.

Najświętszej Maryi Panny, Matki i Pośredniczki łask (30.10)   O, niebiańska Skarbnico wszelkich łask! Matko Boga i moja! Ty jesteś pierworodną Córką wiecznego Ojca. Ty jesteś Matką wiecznego Słowa Wcielonego. Niepokalana Oblubienico wiecznego Ducha Świętego! Najświętsza Maryjo! Ucieczko biednych grzeszników, Pocieszycielko strapionych; Nadziejo tych, którzy rozpaczają i najmożniejsza Wspomożycielko chrześcijan! W Tobie pokładam całą moją nadzieję.

Uroczystość Wszystkich Świętych  (01.11)
O błogosławieni mieszkańcy Nieba, najmilsi słudzy i przyjaciele Jezusa Chrystusa, którzy względem nas jesteście jako bracia pierworodni i wybrani, Królestwo Ojca dziedziczący! O święci Pańscy! raczcie rzucić braterskie wejrzenie ku nam, nędznym i płaczącym potomkom Ewy. My na ustawiczne boje wystawieni, ucisku i trwogi pełni, do upadku nachyleni; wy, palmę już posiadłszy, w koronie zwycięstw i pokoju, kosztujecie wiekuistej chwały.

Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (02.11)  Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.