POMOCNICY  MATKI  KOŚCIOŁA

„Pojechałem z Prymicją na Jasną Górę, aby mieć Matkę … Matkę, która jest, będzie zawsze, która nie umiera…”.

„Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”.

„Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!”


"Ludzie mówią: czas to pieniądz, a ja wam mówię: czas to miłość!"

„Jeżeli z dłoni Narodu wypadnie Ewangelia, nie uratują jego poziomu moralnego, społecznego i kulturalnego żadne manifesty czy programy polityczne”.

"Gdyby przykazanie miłości było zastosowane, można by posłać do archiwum wszystkie kodeksy, nie wyłączając kodeksu karnego".


"Wszystkie programy o tyle będą skuteczne, błogosławione i możliwe do urzeczywistnienia, o ile będą w zgodzie z prawem Bożym".