POMOCNICY  MATKI  KOŚCIOŁA

Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę
Grupa 10 "Niebiesko – Biała"
(6-14 sierpnia)

310. WPP 2021 Grupa 10 niebiesko-biała. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem "Józef mąż Maryi". W roku Jubileuszowym, poświęconym postaci św. Józefa pielgrzymi zatrzymali się nad tajemnicą jego powołania oraz misji jaką Oblubieniec NMP jako mąż Maryi i opiekun Pana Jezusa miał i ma wobec Kościoła. Zobacz Galeria Foto

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do Matki Bożej Częstochowskiej z grupą Niebiesko – Białą z Choszczówki. Nasza grupa wyodrębniła się wiele lat temu z grupy 10 niebieskiej. Jest to grupa Pomocników Matki Kościoła, która działa w Choszczówce przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego. Przewodnikiem grupy, podobnie jak w latach ubiegłych, jest salezjanin ks. Henryk Bonkowski. Grupa ma swoje miejsca noclegowe, gdzie po całym dniu pielgrzymowania czeka ciepły posiłek, zaś rano niezliczona ilość kanapek przygotowanych przez nasze kochane siostry. Mamy także własny punkt sanitarny, z którego niestety niektórzy muszą korzystać.
Zapraszamy wszystkich, którzy mogą wziąć udział w pielgrzymce!

Jezus mając 12 lat udawał się na pielgrzymkę, choć dopiero od 13-go roku życia podlegał Prawu. W myśl przepisu prawa poszedł wraz z rodzicami do Jeruzalem (Łk 2, 41), by pokłonić się w świątyni, tak jak nakazywał dawny przepis prawa: "Trzy razy w roku zjawić się winien każdy twój mężczyzna przed Panem, Bogiem swoim" (Wj 23, 17).

"Dla chrześcijanina pielgrzymka jest świętowaniem własnej wiary, manifestacją kultową, którą należy żyć w wierności tradycji, z intensywnym uczuciem religijnym i jako realizacja istnienia paschalnego" - Jan Paweł II o pielgrzymowaniu w dokumencie: "Pellegrinaggio nel grande giubileo di 2000".

Już czekasz tyle lat, by raz chociaż przeżyć z Bogiem chwilę, bo wierzysz, że będzie taki czas i usłyszysz:
Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan! Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,
gdzie Ziemia Obiecana jest!

308 Warszawska Pielgrzymka Piesza 
na Jasną Górę - Grupa 10 "Niebiesko – Biała" - 
Grupa 10NB wyodrębniła się wiele lat temu z grupy 10 niebieskiej. Jest to grupa Pomocników Matki Kościoła, która działa w Choszczówce przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego. Przewodnikiem grupy, podobnie jak w latach ubiegłych, jest salezjanin ks. Henryk Bońkowski. Pielgrzymi wędrowali przez 9 dni do Częstochowy z prośbą o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Jasną Górę dotarli 14 sierpnia, o 15:40.