POMOCNICY  MATKI  KOŚCIOŁA

Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę
Grupa 10 "Niebiesko – Biała"
(6-14 sierpnia)

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do Matki Bożej Częstochowskiej z grupą Niebiesko – Białą z Choszczówki. Nasza grupa wyodrębniła się wiele lat temu z grupy 10 niebieskiej. Jest to grupa Pomocników Matki Kościoła, która działa w Choszczówce przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego. Przewodnikiem grupy, podobnie jak w latach ubiegłych, jest salezjanin ks. Henryk Bonkowski. Grupa ma swoje miejsca noclegowe, gdzie po całym dniu pielgrzymowania czeka ciepły posiłek, zaś rano niezliczona ilość kanapek przygotowanych przez nasze kochane siostry. Mamy także własny punkt sanitarny, z którego niestety niektórzy muszą korzystać.
Zapraszamy wszystkich, którzy mogą wziąć udział w pielgrzymce!

Jezus mając 12 lat udawał się na pielgrzymkę, choć dopiero od 13-go roku życia podlegał Prawu. W myśl przepisu prawa poszedł wraz z rodzicami do Jeruzalem (Łk 2, 41), by pokłonić się w świątyni, tak jak nakazywał dawny przepis prawa: "Trzy razy w roku zjawić się winien każdy twój mężczyzna przed Panem, Bogiem swoim" (Wj 23, 17).

"Dla chrześcijanina pielgrzymka jest świętowaniem własnej wiary, manifestacją kultową, którą należy żyć w wierności tradycji, z intensywnym uczuciem religijnym i jako realizacja istnienia paschalnego" - Jan Paweł II o pielgrzymowaniu w dokumencie: "Pellegrinaggio nel grande giubileo di 2000".

Już czekasz tyle lat,
By raz chociaż przeżyć z Bogiem chwilę,
Bo wierzysz, że
Będzie taki czas i usłyszysz:
Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,
Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan!
Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,
Gdzie Ziemia Obiecana jest!