POMOCNICY  MATKI  KOŚCIOŁA

WITAMY NA STRONIE RUCHU
POMOCNIKÓW MATKI KOŚCIOŁAPOMOCNICY MATKI KOŚCIOŁA 
WARSZAWA - CHOSZCZÓWKA

"Wszystko Postawiłem na Maryję".

Dowiedz się jak...

Nasza misja

Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła został powołany do istnienia przez Stefana Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 roku. Prymas Tysiąclecia wezwał tym samym wszystkich Polaków, wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i Ojczyźnie.

RUCH CHARAKTERYZUJĄ:

POMOCNICZOŚĆ: to bezinteresowna gotowość niesienia pomocy Ojczyźnie, Kościołowi i drugiemu człowiekowi, odnosząca się z szacunkiem do bliźnich

MARYJNOŚĆ: oddanie siebie, całego życia Maryi. Oddanie szczególnej Czci Bogarodzicy poprzez modlitwę. Pomocnik wszystko co robi, czyni z Maryją, przez Maryję i dla Maryi !

KOŚCIELNOŚĆ (eklezjalność): stanowi zadanie dla każdego Pomocnika, jest pobudzaniem świeckich katolików do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i drugiego człowieka. 

kaplica 

Jasnogórskiej Matki Kościoła

Jedną z form działalności Pomocników Matki Kościołą w Diecezji Warszawsko - Praskiej jest praca grupy działającej przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego skupionej od 1983 r. wokół Kaplicy Prymasowskiej w Warszawie Choszczówce przy ul. Świerkowej 4.

kalendarium

Aktualności

JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA POMOCNIKÓW MATKI KOŚCIOŁA DO GROBU PRYMASA (25 maja 2019 r.)

W Archidiecezji Warszawskiej:

13.00 Msza św. z Ks. Bp. Rafałem Markowskim Archikatedra św. Jana Chrzciciela (ul. Świętojańska 8, Warszawa).
Po Mszy modlitwa przy grobie Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego o rychłą beatyfikację.
Przejazd do Choszczówki.


W Diecezji Warszawsko-Praskiej:

15.00 Spotkanie w Choszczówce z Ks. Bp. Romualdem Kamińskim (ul. Świerkowa 4, Warszawa)
Agapa
17.00 Nabożeństwo majowe
Zakończenie pielgrzymki
.

W dniach 8-9 czerwca br. planowana jest pielgrzymka do Lublina śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego

Będziemy nocowali w Lublinie u sióstr franciszkanek, gdzie mamy zarezerwowane miejsca i gdzie będzie na nas czekała obiadokolacja oraz w niedzielę śniadanie. Siostry zapewniały, że jest możliwość korzystania wieczorem z pięknego parku oraz możliwość wyjścia w celu indywidualnego zwiedzenia Lublina wieczorem.
W niedzielę udamy się do Kozłówki do przepięknego pałacu Zamoyskich z XVII wieku, gdzie podczas wojny przez ponad rok ukrywał się kard. Wyszyński. Zwiedzimy pałac, a w nim kaplicę wzorowaną na kaplicy królewskiej w Wersalu, ekspozycję poświęconą kard Wyszyńskiemu, park, powozownię. Więcej informacji na.....

Spotkanie pt. „Prawa i wolność człowieka w ujęciu Prymasa Tysiąclecia” 23 maja 2019 roku, o godz. 18:00, ul. Nowogrodzka 12/4 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza na spotkanie pt. „Prawa i wolność człowieka w ujęciu Prymasa Tysiąclecia”, którego gościem będzie ks. prof. Robert Nęcek.

W dniu 20 maja br. o godz. 19 w kaplicy w Choszczówce odprawiona zostanie Msza św. w intencji śp. Hanny Gerłowskiej - założycielki grupy Pomocników Matki Kościoła w Choszczówce i śp. Barbary Dembińskiej - członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego przez wiele lat związanej z grupą Pomocników w Choszczówce.W dniu 15 czerwca br. o godz. 19 w kaplicy w Choszczówce, diakon Łukasz Piotrowski odprawi Mszę św. prymicyjną. Diakon Łukasz przyjmie święcenia kapłańskie z rąk bp. Romualda Kamińskiego w dniu 2 czerwca w Bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie. Módlmy się o potrzebne łaski dla diakona Łukasza.

ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI  (16 maj)
PREZBITERA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI


MODLITWA ZA OJCZYZNĘ PRZEZ PRZYCZYNĘ 
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI:
Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen. św. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera (18 maj)


MODLITWA O UPROSZENIE ŁASKI ZA PRZYCZYNĄ
ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.