POMOCNICY  MATKI  KOŚCIOŁA

WITAMY NA STRONIE RUCHU
POMOCNIKÓW MATKI KOŚCIOŁAPOMOCNICY MATKI KOŚCIOŁA 
WARSZAWA - CHOSZCZÓWKA

"Wszystko Postawiłem na Maryję".

Dowiedz się jak...

Nasza misja

Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła został powołany do istnienia przez Stefana Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 roku. Prymas Tysiąclecia wezwał tym samym wszystkich Polaków, wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i Ojczyźnie.

RUCH CHARAKTERYZUJĄ:

POMOCNICZOŚĆ: to bezinteresowna gotowość niesienia pomocy Ojczyźnie, Kościołowi i drugiemu człowiekowi, odnosząca się z szacunkiem do bliźnich

MARYJNOŚĆ: oddanie siebie, całego życia Maryi. Oddanie szczególnej Czci Bogarodzicy poprzez modlitwę. Pomocnik wszystko co robi, czyni z Maryją, przez Maryję i dla Maryi !

KOŚCIELNOŚĆ (eklezjalność): stanowi zadanie dla każdego Pomocnika, jest pobudzaniem świeckich katolików do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i drugiego człowieka. 

kaplica 

Jasnogórskiej Matki Kościoła

Jedną z form działalności Pomocników Matki Kościołą w Diecezji Warszawsko - Praskiej jest praca grupy działającej przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego skupionej od 1983 r. wokół Kaplicy Prymasowskiej w Warszawie Choszczówce przy ul. Świerkowej 4.

Błogosławiony Kardynale Stefanie Wyszyński, Opiekunie wszystkich Polaków, Orędowniku w każdej trudnej sytuacji rodaków, Ojcze narodu Polskiego, Obrońco uciśnionego, Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo do Boga jedynego [ intencja...] Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie. Ty wspierałeś w trudach każdego człowieka, Głosiłeś dobrą nowinę, Broniłeś od złego, Pomagałeś podnieść z upadku, ofiarując całego siebie. Wierzę, że i teraz wstawiasz się za nami do Boga Miłosiernego Wypraszając łaski ze Świętymi w Niebie. Ojcze Nasz…  Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…

Msza Święta Dziękczynna za dar Beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego (12 październik 2021)  Archikatedra Warszawska pw. Świętego Jana Chrzciciela ul. Świętojańska 8. Zapraszamy do udziału we Mszy św. zbiorowej, która jest odprawiana w każdy wtorek o godz. 19.00 za wstawiennictwem bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z błogosławieństwem Jego relikwiami. Kardynał Wyszyński został beatyfikowany 12 września, a jego liturgiczne wspomnienie będzie obchodzone 28 maja.

13 października 1917 r. 
Fatima - Cud słońca 
"Jestem Matką Bożą Różańcową. Odmawiajcie w dalszym ciągu codziennie Różaniec."   "Jednych uzdrowię, innych nie. Trzeba, aby się poprawili i prosili o przebaczenie swoich grzechów. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: Niech nie obrażają więcej Boga naszego Pana, który już i tak jest bardzo obrażany."

V Nocna Droga Różańcowa 15/16 października 2021 roku. Rozpoczęcie Eucharystią o godz. 22.00 w kościele garnizonowym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie. Po Mszy Świętej w grupach 10-15 osobowych uczestnicy ruszą w Drogę do Kaplicy Prymasowskiej kard. St. Wyszyńskiego. Następnie przejdą do kościoła Narodzenia NMP na Płudach (ul. Klasyków). W dalszej kolejności przejdą do kościoła Św. Jakuba (ul. Mehoffera). Stamtąd do Kaplicy Matki Bożej Pompejańskiej (ul. Myśliborska 28). Zakończenie V Nocnej Drogi Różańcową Mszą Świętą dziękczynną (ok. 7.00).  Czytaj więcej ...

Procesja Różańcowa (17.10)
W przyszłą niedzielę (17 października) ruszają pokutno-przebłagalne procesje różańcowe w całej Polsce.
W Warszawie o 12:30 Msza Św. Katedra Warszawsko-Praska ul. Floriańska 3, o 14:00 rozpoczęcie procesji pod pomnikiem ks. Ignacego Skorupki obok katedry. Procesja przejdzie przez Most Śląsko-Dąbrowski, Pl. Zamkowy i ulice Starego Miasta. Zakończenie procesji na Placu Zamkowym Apelem Jasnogórskim, około godziny 17.00. Więcej...

Polskie Święto Dziękczynienia 10 października (zapomniane święto). W roku Pańskim 1621, 2 września, siły polsko-litewsko-kozackie, stanęły na drodze ponad stutysięcznej armii osmańskiej, na której czele stał sułtan Osman II. Hetman Karol Chodkiewicz postanowił przenieść działania wojenne poza granice Polski. Zajął zamek w Chocimiu na tureckim brzegu Dniestru i rozbił obóz wokół twierdzy. Walki trwały przez cały miesiąc, 24 września zginął sam hetman Chodkiewicz. Oblężona Armia Rzeczypospolitej pokonała taktycznie armię turecką. Rzeczpospolita osiągnęła swój cel - 10 października Turcy odeszli znad Dniestru. Właśnie dzień 10 października Papież Grzegorz XV ustanowił, na prośbę Zygmunta III Wazy Świętem Dziękczynienia za Zwycięstwo Chocimskie.

Liturgiczna tradycja zwycięstwa pod Chocimiem
Za Zygmunta III nawała turecka runęła na Polskę, lecz garstka rycerzy mężnie ją odparła pod Chocimiem. Ponieważ zaś było rzeczą widoczną, iż « w niebezpieczeństwach naszych Bóg sławne swe cuda wznowił» (Kol.), król wyjednał u Stolicy świętej dziękczynne nabożeństwo po wsze czasy za to zwycięstwo. Ustanowienie liturgii dziękczynnej nie było precedensem, uroczyste nabożeństwa przypominały także o zwycięstwie grunwaldzkim. Specyficznym kontekstem wyboru liturgii specjalnej dla upamiętnienia zwycięstwa było poczucie zagrożenia sprawnością ekspansji tureckiej odczuwanego nie tyle nawet w Rzeczypospolitej, ile w Europie. Dziś w dobie zagrożenia dżihadyzmem, a jednocześnie nadziei na odbudowę Polski, zapominamy o Święcie na dzisiejsze czasy.

W roku 1956 kardynał Stefan Wyszyński pod datą 10.X. zapisał: "W dniu dziękczynienia za zwycięstwo chocimskie - tylko jeden Kościół w Polsce wznosi swoje modlitwy do Boga, który obronił nas prawicą swoją. Któż z największych patriotów myśli dziś o tym zdarzeniu. A jednak może ono rozstrzygnęło o dalszym rozwoju kultury w środkowej Europie? (...) Dziękuję za tę potęgę, którą wlałeś w skrzydła husarii. Słyszę jej śpiew i czuję pęd zwycięski. Niech to wszystko śpiewa Tobie, Ojcze Narodów. - A gdy dziękuję za przeszłość, proszę - wspomnij na bój, który dziś toczymy, by Polska nie była zalana przez obcą przewrotność, przez materialistyczną brutalność, przez półinteligencką pychę i wyniosłość. To straszna siła, która zwycięża, ogłupiając trwogą nawet mężnych i dobrych. Upomnij się o Naród Twój, którego jesteś Ojcem i Panem. Daj odpocząć odrobinę ludziom znużonym przez nieustanny ucisk i walkę".

Październik - miesiącem modlitwy różańcowej.
"Może to być dla nas wszystkich pociechą w naszym trudnym, codziennym życiu. (...) I gdy my na tyle problemów rady nie mamy, zostaje jedno: mieć w kieszeni różaniec i modlić się za tych, którzy nam przyczyniają tyle udręki we własnej Ojczyźnie (...) Módlmy się za tych ludzi. Przeklinanie nic nie pomoże. Powtarzanie sobie różnych plotek czy dowcipów politycznych, też nic nie da. Ale modlitwa może pomóc. Ona zdolna jest oświecić umysły, poprawić wolę ludzką". <SKW>

,,Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu…” - "Zwiążmy myśli, usta i dłonie nasze różańcem świętym, napełnijmy domostwa i wioski nasze szeptem modlitewnych Pozdrowień maryjnych, przekazując jedni drugim uporczywe wołanie: ,,Zdrowaś Maryjo”! - "Szczególnie zadbajmy o to, by przywrócić w domach rodzinnych piękny, stary zwyczaj kończenia dnia wspólnym, różańcem". <SKW>

„Wszystko postawiłem na Maryję”
„Testamentu nie piszę żadnego (...). Przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy, Bóg je da w swoim czasie. Pamiętajmy, że jak kardynał Hlond, tak i ja wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce, choćby ludzie się zmienili”. (...) „Powiedziałem już, że żadnego programu nie zostawiam,  […]  Wszystkie nadzieje, to Matka Najświętsza. I jeżeli jaki program – to Ona”.

"Jeśli ci Ojcze, jest potrzeba coś więcej niż dotychczas się dzieje ze mną, to czyń. Jeśli ci jest potrzebne moje więzienie, piwnica dla mnie, udręki śledcze, procesy, widowisko z twego sługi, oszczerstwa, pośmiewisko i wzgarda pospólstwa i wszystko czego zapragniesz, oto ja. I spadł mi ciężar z serca” - "Zapiski więzienne”

"Dla nas po Bogu, największa miłość do Polski! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców". 

"Ci, co związali Chrystusowi dłonie, chcieliby i nadal widzieć Chrystusa z dłońmi skrępowanymi. Iluż ludzi pracuje nad tym, by związać dłonie Chrystusa! Ale dziś nie mają władzy nad Bogiem. Sięgają więc po ręce tych ludzi, do których należy rozwiązywać ręce Bogu. Im więcej jest wysiłku, by związać ręce Chrystusowe, tym więcej musi być trudu kapłańskiego, by te błogosławione dłonie rozwiązywać. Chryste, pomóż mi rozwiązywać Twoje dłonie w duszach ludzkich, byś swobodnie mógł działać, byś mógł błogosławić i uzdrawiać... Ale mniej litość i nad tymi, którzy Twoje dłonie krępują. Rozwiąż ich serca, by doznały Twej miłości” - „Zapiski więzienne” Stefan Kardynał Wyszyński. 

"Dzisiejszej Beatyfikacji przewodzą trzy klucze, które właściwie wszystko dopiero otwierają, a nie zamykają: pierwszy klucz to jest radość, że spełniło się nasze kołatanie do nieba, jesteśmy znów zjednoczeni z niebem na Polskiej Ziemi. Drugi klucz to jest wdzięczność, to jest uznanie tego daru w naszym pokoleniu. I trzeci: nadzieja, że przez wstawiennictwo nowych Błogosławionych: Kardynała Stefana i Matki Czackiej wychowamy nowych ludzi plemię, dojżalszych w wierze i odważnie opowiadających się za Chrystusem przez Maryję." - abp Wacław Depo - Jasna Góra - 12.09.2021r.

"Strefa Modlitwy"
W niedzielę 12.09 w Choszczówce powstała "Strefa Modlitwy". Wspólnie przeżywaliśmy uroczystość Beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych: Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Na ustawionym telebimie  wyświetlano transmisje na żywo ze Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Wszyscy radośnie i żywo uczestniczyli w Beatyfikacji.  Bezpośrednio po transmisji odprawiono Mszę Święta. Po uroczystości nastąpiła agapa - wspólny posiłek.
Fotorelacja - zobacz.

Modlitwa"Modlitwa jest takim darem, którego uczyć się nie trzeba; wystarczy chcieć się modlić – a przychodzi. Z jej pomocą najłatwiej jest regulować wszystkie sprawy i zobowiązania; na modlitwie najłatwiej nawiązać kontakt z najbliższymi i zyskać spokój o ich losy. Podobnie jak najłatwiej wywdzięczyć się za okazane dobro. Gdy nadchodzą cierpienia i udręki, również modlitwa pomaga pokonać ich ciężar, gdy składamy Bogu w Jego Ojcowskie dłonie wszystko, co boli." <SKW>

Czytaj więcej

Kalendarium

„W rysach matki rozpoznajemy największe podobieństwo do jej dzieci. Jeżeli więc chcemy poznać Syna, musimy przyglądać się Matce. Matka prowadzi do Syna!” <SKW> - "Świętość Kościoła jaśnieje w świętych, a w Maryi już cały jest święty." - "Kiedy się modlimy do świętych, oddajemy cześć Bogu. Wychwalamy Go, czcząc największe dzieła Jego łaski. Sprawiamy Bogu przyjemność, kiedy zwracamy się z prośbą do Jego przyjaciół." - "Święty z danego dnia ma wyjątkowy przywilej wstawiania się za nami." - "W dni świąteczne, święta łaska płynie nie jak z kranu, ale jak z wodospadu."

Czytaj więcej