POMOCNICY  MATKI  KOŚCIOŁA

WITAMY NA STRONIE RUCHU
POMOCNIKÓW MATKI KOŚCIOŁAPOMOCNICY MATKI KOŚCIOŁA 
WARSZAWA - CHOSZCZÓWKA

"Wszystko Postawiłem na Maryję".

Dowiedz się jak...

Nasza misja

Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła został powołany do istnienia przez Stefana Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 roku. Prymas Tysiąclecia wezwał tym samym wszystkich Polaków, wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i Ojczyźnie.

RUCH CHARAKTERYZUJĄ:

POMOCNICZOŚĆ: to bezinteresowna gotowość niesienia pomocy Ojczyźnie, Kościołowi i drugiemu człowiekowi, odnosząca się z szacunkiem do bliźnich

MARYJNOŚĆ: oddanie siebie, całego życia Maryi. Oddanie szczególnej Czci Bogarodzicy poprzez modlitwę. Pomocnik wszystko co robi, czyni z Maryją, przez Maryję i dla Maryi !

KOŚCIELNOŚĆ (eklezjalność): stanowi zadanie dla każdego Pomocnika, jest pobudzaniem świeckich katolików do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i drugiego człowieka. 

kaplica 

Jasnogórskiej Matki Kościoła

Jedną z form działalności Pomocników Matki Kościołą w Diecezji Warszawsko - Praskiej jest praca grupy działającej przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego skupionej od 1983 r. wokół Kaplicy Prymasowskiej w Warszawie Choszczówce przy ul. Świerkowej 4.

Ukochany Błogosławiony Kardynale Stefanie Wyszyński, Opiekunie wszystkich Polaków, Orędowniku w każdej trudnej sytuacji rodaków, Ojcze narodu Polskiego, Obrońco uciśnionego, Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo do Boga jedynego [ intencja...] Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie. Ty wspierałeś w trudach każdego człowieka, Głosiłeś dobrą nowinę, Broniłeś od złego, Pomagałeś podnieść z upadku, ofiarując całego siebie. Wierzę, że i teraz wstawiasz się za nami do Boga Miłosiernego Wypraszając łaski ze Świętymi w Niebie. Ojcze Nasz…  Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…

310. WPP 2021 - Grupa 10 niebiesko-biała: wyodrębniła się wiele lat temu z grupy 10 niebieskiej. Jest to grupa Pomocników Matki Kościoła, która działa w Choszczówce przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego. Przewodnikiem grupy, podobnie jak w latach ubiegłych, jest salezjanin ks. Henryk Bońkowski. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem "Józef mąż Maryi".  Zobacz Galeria Foto

"Strefa Modlitwy"
W niedzielę 12.09 w Choszczówce powstała "Strefa Modlitwy". Wspólnie przeżywaliśmy uroczystość Beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych: Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Na ustawionym telebimie  wyświetlano transmisje na żywo ze Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Wszyscy radośnie i żywo uczestniczyli w Beatyfikacji.  Bezpośrednio po transmisji odprawiono Mszę Święta. Po uroczystości nastąpiła agapa - wspólny posiłek.
Fotorelacja - zobacz.

"Dzisiejszej Beatyfikacji przewodzą trzy klucze, które właściwie wszystko dopiero otwierają, a nie zamykają: pierwszy klucz to jest radość, że spełniło się nasze kołatanie do nieba, jesteśmy znów zjednoczeni z niebem na Polskiej Ziemi. Drugi klucz to jest wdzięczność, to jest uznanie tego daru w naszym pokoleniu. I trzeci: nadzieja, że przez wstawiennictwo nowych Błogosławionych: Kardynała Stefana i Matki Czackiej wychowamy nowych ludzi plemię, dojżalszych w wierze i odważnie opowiadających się za Chrystusem przez Maryję." - abp Wacław Depo - Jasna Góra - 12.09.2021r.

“Dwie drogi, ale jedna świętość”.
Msza o owoce beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Podczas Mszy o owoce beatyfikacji konferencję na temat "Kard. Wyszyński a matka Czacka" wygłosi ks. dr Andrzej Gałka. Archikatedra Warszawska 28 kwietnia 2021r. 19:00.
Archidiecezja Warszawska archiwum - film.

św. Ojciec Pio z Pietrelciny (23.09)
Święty ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen.

bł. Władysław z Gielniowa (25.09)
(patron Warszawy)
Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego Władysława, prezbitera, miłośnikiem i głosicielem Chrystusowego krzyża, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jako uczestnicy cierpień Chrystusa zostali napełnieni radością, gdy się objawi w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel (29.09)

„Któż jak Bóg” - Święty Michale Archaniele módl się za nami

„Bóg jest mocą” -  Święty Gabrielu Archaniele módl się za nami
"Bóg uzdrawia" - Święty Rafale Archaniele módl się za nami

„Wszystko postawiłem na Maryję”
„Testamentu nie piszę żadnego (...). Przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy, Bóg je da w swoim czasie. Pamiętajmy, że jak kardynał Hlond, tak i ja wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce, choćby ludzie się zmienili”. (...) „Powiedziałem już, że żadnego programu nie zostawiam,  […]  Wszystkie nadzieje, to Matka Najświętsza. I jeżeli jaki program – to Ona”.

"Jeśli ci Ojcze, jest potrzeba coś więcej niż dotychczas się dzieje ze mną, to czyń. Jeśli ci jest potrzebne moje więzienie, piwnica dla mnie, udręki śledcze, procesy, widowisko z twego sługi, oszczerstwa, pośmiewisko i wzgarda pospólstwa i wszystko czego zapragniesz, oto ja. I spadł mi ciężar z serca” - "Zapiski więzienne”

,,Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu…” - "Zwiążmy myśli, usta i dłonie nasze różańcem świętym, napełnijmy domostwa i wioski nasze szeptem modlitewnych Pozdrowień maryjnych, przekazując jedni drugim uporczywe wołanie: ,,Zdrowaś Maryjo”! - "Szczególnie zadbajmy o to, by przywrócić w domach rodzinnych piękny, stary zwyczaj kończenia dnia wspólnym, różańcem". <SKW>

"Dla nas po Bogu, największa miłość do Polski! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców". 

"Ci, co związali Chrystusowi dłonie, chcieliby i nadal widzieć Chrystusa z dłońmi skrępowanymi. Iluż ludzi pracuje nad tym, by związać dłonie Chrystusa! Ale dziś nie mają władzy nad Bogiem. Sięgają więc po ręce tych ludzi, do których należy rozwiązywać ręce Bogu. Im więcej jest wysiłku, by związać ręce Chrystusowe, tym więcej musi być trudu kapłańskiego, by te błogosławione dłonie rozwiązywać. Chryste, pomóż mi rozwiązywać Twoje dłonie w duszach ludzkich, byś swobodnie mógł działać, byś mógł błogosławić i uzdrawiać... Ale mniej litość i nad tymi, którzy Twoje dłonie krępują. Rozwiąż ich serca, by doznały Twej miłości” - „Zapiski więzienne” Stefan Kardynał Wyszyński. 

Apel Jasnogórski jest wieczorną modlitwą kierowaną do Maryi, Królowej Polski i Matki Kościoła w intencji Ojczyzny i Kościoła. Sprawowany jest codziennie o godzinie 21.00 w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.
TRANSMISJE ON-LINE Z JASNEJ GÓRY

Modlitwa Różańcowa 
codziennie w Radiu Jasna Góra o godz. 7.30

Radio Jasna Góra on-line

Różaniec z franciszkanami: 19:30
Radio Niepokalanów
Radio on-line

Modlitwa"Modlitwa jest takim darem, którego uczyć się nie trzeba; wystarczy chcieć się modlić – a przychodzi. Z jej pomocą najłatwiej jest regulować wszystkie sprawy i zobowiązania; na modlitwie najłatwiej nawiązać kontakt z najbliższymi i zyskać spokój o ich losy. Podobnie jak najłatwiej wywdzięczyć się za okazane dobro. Gdy nadchodzą cierpienia i udręki, również modlitwa pomaga pokonać ich ciężar, gdy składamy Bogu w Jego Ojcowskie dłonie wszystko, co boli." <SKW>

Czytaj więcej

Kalendarium

„W rysach matki rozpoznajemy największe podobieństwo do jej dzieci. Jeżeli więc chcemy poznać Syna, musimy przyglądać się Matce. Matka prowadzi do Syna!” <SKW> - "Świętość Kościoła jaśnieje w świętych, a w Maryi już cały jest święty." - "Kiedy się modlimy do świętych, oddajemy cześć Bogu. Wychwalamy Go, czcząc największe dzieła Jego łaski. Sprawiamy Bogu przyjemność, kiedy zwracamy się z prośbą do Jego przyjaciół." - "Święty z danego dnia ma wyjątkowy przywilej wstawiania się za nami." - "W dni świąteczne, święta łaska płynie nie jak z kranu, ale jak z wodospadu."

Czytaj więcej