POMOCNICY  MATKI  KOŚCIOŁA

WITAMY NA STRONIE RUCHU
POMOCNIKÓW MATKI KOŚCIOŁAPOMOCNICY MATKI KOŚCIOŁA 
WARSZAWA - CHOSZCZÓWKA

"Wszystko Postawiłem na Maryję".

Dowiedz się jak...

Nasza misja

Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła został powołany do istnienia przez Stefana Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 roku. Prymas Tysiąclecia wezwał tym samym wszystkich Polaków, wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i Ojczyźnie.

RUCH CHARAKTERYZUJĄ:

POMOCNICZOŚĆ: to bezinteresowna gotowość niesienia pomocy Ojczyźnie, Kościołowi i drugiemu człowiekowi, odnosząca się z szacunkiem do bliźnich

MARYJNOŚĆ: oddanie siebie, całego życia Maryi. Oddanie szczególnej Czci Bogarodzicy poprzez modlitwę. Pomocnik wszystko co robi, czyni z Maryją, przez Maryję i dla Maryi !

KOŚCIELNOŚĆ (eklezjalność): stanowi zadanie dla każdego Pomocnika, jest pobudzaniem świeckich katolików do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i drugiego człowieka. 

kaplica 

Jasnogórskiej Matki Kościoła

Jedną z form działalności Pomocników Matki Kościołą w Diecezji Warszawsko - Praskiej jest praca grupy działającej przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego skupionej od 1983 r. wokół Kaplicy Prymasowskiej w Warszawie Choszczówce przy ul. Świerkowej 4.

kalendarium

Aktualności

WIELKI  CZWARTEK
"Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana" (Łk 22, 19-20).
W Wielki Czwartek, podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanowił dwa sakramenty, mocno ze sobą związane: sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Chce bowiem karmić nas swoim ciałem i krwią, chce też być z nami aż do skończenia świata, również poprzez swoich kapłanów.

GODZINA  ŚWIĘTA  (23:00 - 24:00) 
Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!». «Tak [oto] nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe ». W tę czwartkową noc pójdźmy z Jezusem na Górę Oliwną, by uczcić Jego bolesne konanie, spędzając z Nim przynajmniej godzinę. W czasie tej godziny modlitwy i czuwania będziemy się starać jednoczyć z Jezusem, którego Serce tak bardzo cierpiało. Pragniemy okazać Mu naszą miłość i wdzięczność oraz wynagradzać Mu za naszą oziębłość i niewdzięczność.

WIELKI  PIĄTEK 
"A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: «Oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy». Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek». Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: «Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!» (J, 19, 4-6).

WIELKI  PIĄTEK  -  Nowenna
Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.

WIELKA SOBOTA - "ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł" - Dzień ciszy i oczekiwania. Bóg jest w grobie. Od czasu śmierci Pana naszego na krzyżu w Wielki Piątek do niedzieli zmartwychwstania tylko Matka Boża wierzyła w Jego boskość. Jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Matka Boża. Dlatego też każda sobota poświęcona jest Matce Najświętszej. Wiara w Syna Bożego przetrwała w Wielką Sobotę dzięki Bogurodzicy! Gdyby tego nie uczyniła, świat by się skończył, ponieważ świat nie może istnieć bez wiary.

Wielka Sobota - wystawienie Całunu Turyńskiego online! W Wielką Sobotę metropolita stolicy Piemontu poprowadzi modlitwę o godz. 17.00 w kaplicy katedry św. Jana Chrzciciela, w której złożony jest Całun. Nabożeństwo będzie transmitowane na żywo we włoskiej telewizji i w Internecie. Jest to inicjatywa związana z trwającą pandemią koronawirusa.  Papież Benedykt XVI nazwał Całun Turyński „ikoną Wielkiej Soboty”.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, -zmiłuj się nad nami! Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie! Od nagłej a niespodziewanej śmierci -zachowaj nas Panie! My grzeszni, Ciebie Boże prosimy -przepuść nam Panie! My grzeszni, Ciebie Boże prosimy -wysłuchaj nas Panie! My grzeszni Ciebie Boże Prosimy -zmiłuj się nad nami! Jezu, przepuść! Jezu, wysłuchaj! O Jezu, Jezu, Jezu, -zmiłuj się nad nami! Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Maryjo, nasza Matko, -przyczyń się za nami! Wszyscy Święci i Święte Boże, -módlcie się za nami!

Bp Romuald Kamiński: oddajmy się w opiekę Matki Bożej Łaskawej. "W poprzednich wiekach w obliczu zarazy czy innych zagrożeń lud Warszawy uciekał się w opiekę Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski" ... "Zachęcam także wszystkich Diecezjan do zawierzania się Matce Bożej Łaskawej w Waszych osobistych modlitwach. Trwajmy w ufności Panu, nie traćmy ducha i pomagajmy sobie nawzajem! Matko Boża Łaskawa, chroń Ojczyznę naszą! Matko Boża Łaskawa, zjednocz serca Polaków! 
Otaczam modlitwą i błogosławię. 

+ Romuald Kamiński Biskup Warszawsko-Praski

O 20.30 cały Kościół w Polsce i na świecie w modlitwie różańcowej wzywając orędownictwa Maryi, prosząc o ustanie epidemii, która się szerzy na świecie. Modlimy się za tych, którzy chorują, ale również za tych, którzy niosą pomoc. Prosimy by ten czas trudny był dla nas okazją do nawrócenia serc. Przewodniczący KEP wezwał wszystkich Polaków, aby modlitwą różańcową objąć wszystkich Włochów. Codziennie o godzinie 20:30 na antenie radia RDN transmisja modlitwy różańcowej o powstrzymanie epidemii koronawirusa.   Radio RDN on-line.

Boże, który święte ciało służebnicy Twojej, Rozalii, wśród skalistych gór znalezione, za niebieskie lekarstwo i obronę w czasie zarazy nam darować raczył, udziel hojnie Twoim wiernym, którzy jej pomocy wzywamy, łaski zachowania od wszelkich niebezpieczeństw chorób ciała i ducha. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Święta Rozalio, w walce z epidemią skuteczna patronko, módl się za nami. Święta Rozalio, przez zasługi cnót swoich wszelkie zarazy uśmierzająca, módl się za nami. Święta Rozalio, wszystkich swoich czcicieli pocieszycielko, módl się za nami.

O Święty Szymonie, ozdobo zakonu Franciszka Świętego, któryś z miłości Twojej w czasie morowego powietrza, na ratunek i pociechę strapionych, zdrowie i życie ofiarować raczył, gdy już teraz z Bogiem się cieszący wiecznej zażywasz szczęśliwości, spojrzyjże prosiemy Cię na osobiste potrzeby nasze, któremi zewsząd uciśnieni jesteśmy. Zjednaj nam przy służbie Bożej czerstwe zdrowie, w chorobie ratunek, w smutku pociechę, w ubóstwie wspomożenie, w prześladowaniu od nieprzyjaciół obronę. A całemu kraju pożądany uproś pokój, w gruntownej wierze Świętej wytrwanie, stateczność, obywatelom pobożność, bez obłudy szczerość przyjacielską, urodzajów obfitość. Abyśmy w doczesnem życiu, o Św. Patronie, Twojej doznawając opieki, a po śmierci wiecznej stali się uczestnikami korony, co daj Boże. Amen. 

Święty Roch - patron przeciw zarazie.
Wszechmogący i wieczny Boże! któryś dla zasług przebłogosławionego Rocha, wyznawcy Twego nieraz od Twych wiernych morową zarazę łaskawie oddalić raczył! daj ludowi Twemu o oddalenie takowegoż powietrza, do Twojej się dobroci uciekającemu, aby, za przyczyną tegoż chwalebnego wyznawcy Twego, od tej zarazy i od wszelkiego zatrwożenia wolnym zostawał. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

Św. Sebastianie wielki nasz Patronie, blisko Boga jesteś w męczeńskiej koronie. Któryś był przebity u słupa strzałami, przyjm nasze błaganie, wstawiaj się za nami. Przez Twe wstawiennictwo uproś łaski Boga by na nas nie spadła żadna straszna trwoga. Abyś tak jak dawniej wstawiał się za nami Św. Sebastianie, my Twoi oddani. Święty Sebastianie, napełniony Bożą mocą dla zapobiegania zarazom i wszelkim chorobom zakaźnym, módl się za nami. Święty Sebastianie, przywracający głos oniemiałym, módl się za nami. Święty Sebastianie, pocieszycielu strapionych, módl się za nami.

Beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego 
7 czerwca 2020 r.

W niedzielę 7 czerwca 2020 r. w Warszawie odbędzie się beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. O decyzji papieża Franciszka poinformował w poniedziałek metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Więcej informacji na stronie ...

OFICJALNA STRONA BEATYFIKACJI KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO.

"Ci, co związali Chrystusowi dłonie, chcieliby i nadal widzieć Chrystusa z dłońmi skrępowanymi. Iluż ludzi pracuje nad tym, by związać dłonie Chrystusa! Ale dziś nie mają władzy nad Bogiem. Sięgają więc po ręce tych ludzi, do których należy rozwiązywać ręce Bogu. Im więcej jest wysiłku, by związać ręce Chrystusowe, tym więcej musi być trudu kapłańskiego, by te błogosławione dłonie rozwiązywać. Chryste, pomóż mi rozwiązywać Twoje dłonie w duszach ludzkich, byś swobodnie mógł działać, byś mógł błogosławić i uzdrawiać... Ale mniej litość i nad tymi, którzy Twoje dłonie krępują. Rozwiąż ich serca, by doznały Twej miłości” - „Zapiski więzienne” Stefan Kardynał Wyszyński.

Każdego 28. dnia miesiąca od listopada 2019 do maja 2020 w archikatedrze warszawskiej zaplanowano przygotowanie pastoralne do beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski.
O godz. 19:00 msza święta, następnie prelekcja jednego z zaproszonych gości oraz modlitwa przy grobie Prymasa Tysiąclecia. 

Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce i wszystko co czynię, to czynię dla Kościoła i dla niej.

Potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary z siebie, aby człowiek współczesny zapomniał o sobie, a myślał o drugich - o dobru rodziny, o wypełnieniu swego powołania i zadania życiowego wobec innych, o dobru całego narodu.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dla nas po Bogu, największa miłość do Polski! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców.

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.