POMOCNICY  MATKI  KOŚCIOŁA

WITAMY NA STRONIE RUCHU
POMOCNIKÓW MATKI KOŚCIOŁAPOMOCNICY MATKI KOŚCIOŁA 
WARSZAWA - CHOSZCZÓWKA

"Wszystko Postawiłem na Maryję".

Dowiedz się jak...

Nasza misja

Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła został powołany do istnienia przez Stefana Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 roku. Prymas Tysiąclecia wezwał tym samym wszystkich Polaków, wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i Ojczyźnie.

RUCH CHARAKTERYZUJĄ:

POMOCNICZOŚĆ: to bezinteresowna gotowość niesienia pomocy Ojczyźnie, Kościołowi i drugiemu człowiekowi, odnosząca się z szacunkiem do bliźnich

MARYJNOŚĆ: oddanie siebie, całego życia Maryi. Oddanie szczególnej Czci Bogarodzicy poprzez modlitwę. Pomocnik wszystko co robi, czyni z Maryją, przez Maryję i dla Maryi !

KOŚCIELNOŚĆ (eklezjalność): stanowi zadanie dla każdego Pomocnika, jest pobudzaniem świeckich katolików do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i drugiego człowieka. 

kaplica 

Jasnogórskiej Matki Kościoła

Jedną z form działalności Pomocników Matki Kościołą w Diecezji Warszawsko - Praskiej jest praca grupy działającej przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego skupionej od 1983 r. wokół Kaplicy Prymasowskiej w Warszawie Choszczówce przy ul. Świerkowej 4.

Błogosławiony Kardynale Stefanie Wyszyński, Opiekunie wszystkich Polaków, Orędowniku w każdej trudnej sytuacji rodaków, Ojcze narodu Polskiego, Obrońco uciśnionego, Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo do Boga jedynego [ intencja...] Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie. Ty wspierałeś w trudach każdego człowieka, Głosiłeś dobrą nowinę, Broniłeś od złego, Pomagałeś podnieść z upadku, ofiarując całego siebie. Wierzę, że i teraz wstawiasz się za nami do Boga Miłosiernego Wypraszając łaski ze Świętymi w Niebie. Ojcze Nasz…  Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…

20.11.2021 godz 18:00 Modlitewne Spotkanie Zapraszam na film i modlitewne czuwanie w intencji Ojczyzny w sobotę 20 listopada na godz 18:00 do Choszczówki - Agnieszka

Msza Święta Dziękczynna za dar Beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego. Archikatedra Warszawska pw. Świętego Jana Chrzciciela ul. Świętojańska 8. Zapraszamy do udziału we Mszy św. zbiorowej, która jest odprawiana w każdy wtorek o godz. 19.00 za wstawiennictwem bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z błogosławieństwem Jego relikwiami. Kardynał Wyszyński został beatyfikowany 12 września, a jego liturgiczne wspomnienie będzie obchodzone 28 maja.

Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska
Matka Miłosierdzia (16.11)

O Pani moja, Święta Maryjo! Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej duszę i ciało moje polecam; wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twego woli. Amen.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata   (21.11)   Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy się grzechu i szatana i wszystkiego co do zła prowadzi. Obiecujemy żyć w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny (21.11)
O, niebiańska Skarbnico wszelkich łask! Matko Boga i moja! Ty jesteś pierworodną Córką wiecznego Ojca. Ty jesteś Matką wiecznego Słowa Wcielonego. Niepokalana Oblubienico wiecznego Ducha Świętego! Najświętsza Maryjo! Ucieczko biednych grzeszników, Pocieszycielko strapionych; Nadziejo tych, którzy rozpaczają i najmożniejsza Wspomożycielko chrześcijan! W Tobie pokładam całą moją nadzieję. 

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik (27.11)
Pani od Cudownego Medalika, Tyś raczyła się ukazać św. Katarzynie Laboure jako pośredniczka między Bogiem i ludźmi, błagam Cię racz mnie wysłuchać!  W Twe ręce macierzyńskie składam wszystkie moje intencje, moje potrzeby duchowe i doczesne.  Przedstaw je Synowi Twojemu wraz z prośbą którą Ci szczególnie polecam…. Spraw, aby Jezus mnie wysłuchał jeśli to zgadza się z wolą Bożą i jest ku pożytkowi mej duszy. Po wzniesieniu swych błagalnych rąk do Boga racz, o Panno można spuścić je na mnie i otoczyć mnie promieniami swych łask aby ich jasnością i ciepłem pobudzone serce moje zerwało więzy ziemskich przywiązań, oczyściło się i naśladowało Cię z radością aż do chwili spotkania się z Tobą w niebie. Amen.

Adwent. Świat na Ciebie czeka Panie, jak na sen zmęczony dzień. Tak jak miłość na spotkanie, jak na deszcze kwiatów cień. To jest nasze radosne czekanie, choć fioletem zasnute są dni Teraz Gabriel, Nazaret i Maria, a w Betlejem ta noc jeszcze śpi. Z tą nadzieją czekamy na Ciebie, Miłość, pokój i radość nam dasz. Twego przyjścia o Jezu pragniemy, dziś wołamy- „Marana Tha”. (28.11) I NIEDZIELA ADWENTU C

W roku 1956 kardynał Stefan Wyszyński pod datą 10.X. zapisał: "W dniu dziękczynienia za zwycięstwo chocimskie - tylko jeden Kościół w Polsce wznosi swoje modlitwy do Boga, który obronił nas prawicą swoją. Któż z największych patriotów myśli dziś o tym zdarzeniu. A jednak może ono rozstrzygnęło o dalszym rozwoju kultury w środkowej Europie? (...) Dziękuję za tę potęgę, którą wlałeś w skrzydła husarii. Słyszę jej śpiew i czuję pęd zwycięski. Niech to wszystko śpiewa Tobie, Ojcze Narodów. - A gdy dziękuję za przeszłość, proszę - wspomnij na bój, który dziś toczymy, by Polska nie była zalana przez obcą przewrotność, przez materialistyczną brutalność, przez półinteligencką pychę i wyniosłość. To straszna siła, która zwycięża, ogłupiając trwogą nawet mężnych i dobrych. Upomnij się o Naród Twój, którego jesteś Ojcem i Panem. Daj odpocząć odrobinę ludziom znużonym przez nieustanny ucisk i walkę".

,,Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu…” - "Zwiążmy myśli, usta i dłonie nasze różańcem świętym, napełnijmy domostwa i wioski nasze szeptem modlitewnych Pozdrowień maryjnych, przekazując jedni drugim uporczywe wołanie: ,,Zdrowaś Maryjo”! - "Szczególnie zadbajmy o to, by przywrócić w domach rodzinnych piękny, stary zwyczaj kończenia dnia wspólnym, różańcem". <SKW>

„Wszystko postawiłem na Maryję”
„Testamentu nie piszę żadnego (...). Przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy, Bóg je da w swoim czasie. Pamiętajmy, że jak kardynał Hlond, tak i ja wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce, choćby ludzie się zmienili”. (...) „Powiedziałem już, że żadnego programu nie zostawiam,  […]  Wszystkie nadzieje, to Matka Najświętsza. I jeżeli jaki program – to Ona”.

"Jeśli ci Ojcze, jest potrzeba coś więcej niż dotychczas się dzieje ze mną, to czyń. Jeśli ci jest potrzebne moje więzienie, piwnica dla mnie, udręki śledcze, procesy, widowisko z twego sługi, oszczerstwa, pośmiewisko i wzgarda pospólstwa i wszystko czego zapragniesz, oto ja. I spadł mi ciężar z serca” - "Zapiski więzienne”

"Dla nas po Bogu, największa miłość do Polski! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców". 

"Ci, co związali Chrystusowi dłonie, chcieliby i nadal widzieć Chrystusa z dłońmi skrępowanymi. Iluż ludzi pracuje nad tym, by związać dłonie Chrystusa! Ale dziś nie mają władzy nad Bogiem. Sięgają więc po ręce tych ludzi, do których należy rozwiązywać ręce Bogu. Im więcej jest wysiłku, by związać ręce Chrystusowe, tym więcej musi być trudu kapłańskiego, by te błogosławione dłonie rozwiązywać. Chryste, pomóż mi rozwiązywać Twoje dłonie w duszach ludzkich, byś swobodnie mógł działać, byś mógł błogosławić i uzdrawiać... Ale mniej litość i nad tymi, którzy Twoje dłonie krępują. Rozwiąż ich serca, by doznały Twej miłości” - „Zapiski więzienne” Stefan Kardynał Wyszyński. 

"Dzisiejszej Beatyfikacji przewodzą trzy klucze, które właściwie wszystko dopiero otwierają, a nie zamykają: pierwszy klucz to jest radość, że spełniło się nasze kołatanie do nieba, jesteśmy znów zjednoczeni z niebem na Polskiej Ziemi. Drugi klucz to jest wdzięczność, to jest uznanie tego daru w naszym pokoleniu. I trzeci: nadzieja, że przez wstawiennictwo nowych Błogosławionych: Kardynała Stefana i Matki Czackiej wychowamy nowych ludzi plemię, dojżalszych w wierze i odważnie opowiadających się za Chrystusem przez Maryję." - abp Wacław Depo - Jasna Góra - 12.09.2021r.

"Strefa Modlitwy"
W niedzielę 12.09 w Choszczówce powstała "Strefa Modlitwy". Wspólnie przeżywaliśmy uroczystość Beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych: Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Na ustawionym telebimie  wyświetlano transmisje na żywo ze Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Wszyscy radośnie i żywo uczestniczyli w Beatyfikacji.  Bezpośrednio po transmisji odprawiono Mszę Święta. Po uroczystości nastąpiła agapa - wspólny posiłek.
Fotorelacja - zobacz.

Modlitwa"Modlitwa jest takim darem, którego uczyć się nie trzeba; wystarczy chcieć się modlić – a przychodzi. Z jej pomocą najłatwiej jest regulować wszystkie sprawy i zobowiązania; na modlitwie najłatwiej nawiązać kontakt z najbliższymi i zyskać spokój o ich losy. Podobnie jak najłatwiej wywdzięczyć się za okazane dobro. Gdy nadchodzą cierpienia i udręki, również modlitwa pomaga pokonać ich ciężar, gdy składamy Bogu w Jego Ojcowskie dłonie wszystko, co boli." <SKW>

Czytaj więcej

Kalendarium

„W rysach matki rozpoznajemy największe podobieństwo do jej dzieci. Jeżeli więc chcemy poznać Syna, musimy przyglądać się Matce. Matka prowadzi do Syna!” <SKW> - "Świętość Kościoła jaśnieje w świętych, a w Maryi już cały jest święty." - "Kiedy się modlimy do świętych, oddajemy cześć Bogu. Wychwalamy Go, czcząc największe dzieła Jego łaski. Sprawiamy Bogu przyjemność, kiedy zwracamy się z prośbą do Jego przyjaciół." - "Święty z danego dnia ma wyjątkowy przywilej wstawiania się za nami." - "W dni świąteczne, święta łaska płynie nie jak z kranu, ale jak z wodospadu."

Czytaj więcej