Zegar Męki Pańskiej


Święta Siostra Faustyna - fragmenty z Dzienniczka

 

Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma

aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi.

 

Wspomnijcie na mękę moją i jeżeli nie wierzycie słowom moim,

wierzcie przynajmniej ranom moim. 

 

Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna,

a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi,

utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego.

 

Palą mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie.

O, jaki mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą.

 

O, gdyby znali grzesznicy miłosierdzie moje, nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Mów duszom grzesznym, aby się nie bały zbliżyć do mnie,

mów o moim wielkim miłosierdziu.

 

Utrata każdej duszy pogrąża mnie w śmiertelnym smutku.

Zawsze mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników.

Najmilsza mi jest modlitwa - to modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych;

wiedz, córko moja, że ta modlitwa zawsze jest wysłuchana.

 

 

 

 

 

Zegar Męki Pańskiej to krzewiona przez Zgromadzenie Pasjonistów praktyka polegająca na przeżywaniu całego dnia w rytmie Męki Jezusa Chrystusa. Każdej godzinie przypisane jest konkretne wydarzenie, opisane w Piśmie Świętym i najstarszej Tradycji Kościoła.

 

Rozważanie rozpoczyna się o godzinie 19 wieczorem, kiedy Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy umył nogi Apostołom, a kończy się o godzinie 18 dnia następnego złożeniem do grobu ciała Jezusa. W Ten sposób cały nasz dzień może być uświęcony pamięcią o bolesnej męce naszego Zbawiciela.

 

Pomocne w rozważaniu mogą być cytaty z Pisma Świętego, teksty świętych, a także bardzo liczne obrazy słynnych artystów, przedstawiające poszczególne sceny pasyjne.

 

 

 

Może posłużyć do rozpamiętywania gorzkiej męki i śmierci Pana naszego

Jezusa Chrystusa we wszystkich godzinach dnia i nocy.

Zaczyna się od wieczora

O godz. 17 - Pan Jezus żegna się ze swoją Matką Przenajświętszą i udaje się do Wieczernika.
O godz. 18 - Pan Jezus umywa nogi Apostołom.
O godz. 19 - Pan Jezus ustanawia Najświętszy Sakrament.
O godz. 20 - Pan Jezus modli się w Ogrójcu.
O godz. 21 - Pan Jezus smutny aż do śmierci, poci się krwawym potem.
O godz. 22 - Pan Jezus zostaje zdradzony pocałunkiem przez Judasza.
O godz. 23 - Pan Jezus zostaje pojmany i związany.
O godz. 24 - Pan Jezus zaprowadzony do Annasza.
O godz. 1 - Pan Jezus przez Kajfasza postawiony, gdzie mu policzek dano.
O godz. 2 - Pan Jezus związany, bity i naigrywany.
O godz. 3 - Piotr trzy razy zapiera sie Pana Jezusa i przez resztę Apostołów jest opuszczony.

Z rana

O godz. 4 - Pan Jezus postawiony przed wyższą Radą i winnym śmierci ogłoszony.
O godz. 5 - Pan Jezus do Piłata prowadzony i fałszywie oskarżony.
O godz. 6 - Pan Jezus do Heroda białą szatą przyprowadzony i urągany.
O godz. 7 - Pan Jezus do Piłata odprowadzony, a Barabasz zbójca nad niego przełożony.

Przed południem

O godz. 8 - Pan Jezus przy kolumnie okrutnie biczowany.
O godz. 9 - Pan Jezus cierniem ukoronowany i ludowi ukazany.
O godz. 10 - Pan Jezus na śmierć skazany.
O godz. 11 - Pan Jezus dźwiga krzyż swój na górę Kalwarię.
O godz. 12 - Pan Jezus z szat odarty i pomiędzy dwoma łotrami ukrzyżowany.

Po południu

O godz. 13 - Pan Jezus modli się za krzyżujących go.
O godz. 14 - Pan Jezus obiecuje raj żałującemu łotrowi.
O godz. 15 - Pan Jezus umiera na krzyżu.
O godz. 16 - Panu Jezusowi włócznią bok przebito.
O godz. 17 - Pan Jezus z Krzyża zdjęty i do grobu złożony.

 

Okrutna Męko Jezusa, Pana mojego, Rany głębokie i Krwi Przenajświętsza, tak obficie dla mnie przelana, bądźcie odtąd moją jedyną pociechą, nadzieją i słodyczą życia mojego. O gorzka śmierci Jezusa mego, zapewnij mi wieczne zbawienie!

 

 

 

 

19:00 - Pan Jezus przepasuje się prześcieradłem, nalewa wody do miednicy i począwszy od św. Piotra, nie wyłączając Judasza, kolejno umywa nogi Apostołom i następnie z pokorą całuje.

[Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego] (500 dni odpustu za wypowiedzenie tego aktu ).

20:00 - Pan Jezus umiłowawszy dzieci do końca je umiłował. W zachwycie miłości bierze Jezus chleb i wino w Boskie Ręce, błogosławi i przemienia w Ciało i Krew Swoją, ażeby w Najświętszym Sakramencie pozostać z nami aż do skończenia świata.

[Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, które płoniesz miłością ku mnie, rozpal serca nasze miłością ku Tobie.] (200 dni odpustu).

21:00 - Zbliża się godzina męki tak wyczekiwana przez Najświętsze Serce Pana Jezusa. W ogrójcu upada na kolana, zaczyna lękać się, drży na całym ciele.
Krwawym potem się poci, straszne konanie przechodzi w Najświętszy Sercu.

[Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew Pana Jezusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i na potrzeby całego Kościoła świętego.] (100 dni odpustu).

22:00 - Konanie wzmaga się. Pot krwawy coraz obficiej spływa i zrasza ziemię. Jezus szuka ulgi w modlitwie. Anioł pociesza Go.

[Najświętsze Serce Jezusa, w czasie konania przez Anioła umocnione, wspieraj nas w czasie konania.] (300 dni odpustu).

23:00 - Z pokorą i słodyczą przyjmuje Pan Jezus zdradziecki pocałunek Judasza, daje się skrępować okrutnym żołnierzom.
On Pan nieba i ziemi... Spełniają się słowa proroka Izajasza: „Jako owca na zabicie wiedzion będzie, a jak baranek przed strzygącym go zamilknie".

[Jezu mój, kocham Cię nade wszystko. (50 dni odpustu).]

24:00 - Pan Jezus staje przed Annaszem. Niecny żołnierz Malchus wymierza mu bolesny policzek.
Najświętsze oblicze zalewa się krwią, oczy zachodzą łzami, Pan Jezus milczy i modli się.

[Najświętsze Serce Pana Jezusa, wierzę w Twoją Miłość ku mnie.] (300 dni odpustu).

1:00 - Pan Jezus w domu Kajfasza słucha fałszywych oskarżeń i oszczerstw.
Nie tłumaczy się, nie broni, lecz znosi w milczeniu wszystkie zniewagi, które ranią Jego Boskie Serce.

[Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie.] (300 dni odpustu).

2:00 - Boleść Pana Jezusa z powodu trzykrotnego zaparcia się św. Piotra. Pan Jezus przechodzi obok św. Piotra i spogląda nań z miłością i nawraca niewiernego apostoła.

[Panie okaż mi Swoje oblicze, a będę zbawiony.] (300 dni odpustu).

3:00 - Pan Jezus w ciemnicy zamknięty słyszy w oddali głosy pijanego żołnierstwa.
Modli się za tych, co Go prześladują i za cały świat i teraz w więzieniu Eucharystycznym, czyli Tabernakulum czyni to samo i wzywa nas, abyśmy towarzyszyli Mu w Jego samotności.

[Niech będzie uwielbione Eucharystyczne Serce Jezusa.] (300 dni odpustu).

4:00 - Pan Jezus stoi przed Piłatem pomimo oskarżeń fałszywych świadków. Piłat żadnej winy w Nim nie znajduje. Jezus milczy.

[Najświętsze Serce Pana Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi.] (100 dni odpustu).

5:00 - Pan Jezus przez Heroda wyśmiany, na większą wzgardę w szkarłatną szatę ubrany, za szaleńca przez wszystkich poczytany.
Nieskończona Miłość Pana Jezusa do ludzi przywiodła do tego stopnia poniżenia i wzgardy.

[Pan mój i Bóg mój.] (7 lat i 7 kwadrogen odpustu).

6:00 - Pan Jezus przez Piłata ze złoczyńcą Barabaszem porównany, On Bóg, niewinność i świętość sama.

[Najświętsze Serce Pana Jezusa nawróć grzeszników, ratuj umierających, wyzwól dusze czyśćcowe.] (300 dni odpustu).

7:00 - Pan Jezus przez oprawców okrutnie biczowany, od stopy aż do wierzchy głowy nie masz w Nim zdrowia.
Jak mówi prorok Pański: Rany Pana Jezusa to strzały miłości, które przeszywają najzatwardzialsze serca ludzkie.

[Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci Rany Pana Jezusa na uleczenie ran dusz naszych.] (300 dni odpustu).

8:00 - Pan Jezus za pychę naszą cierniem jest ukoronowany. Wyszydzany i wyśmiewany, On Król miłości;

[Niech żyje Serce Jezusa, naszego Króla i Ojca.] (300 dni odpustu).

9:00 - Piłat pokazuje ludowi zbolałego, ubiczowanego i cierniem ukoronowanego Jezusa i mówi - "Oto człowiek" - tak, to Jezus, ofiara za grzechy świata.

[O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych Ran.] (300 dni odpustu).

10:00 - Pan Jezus, światłość nieskończona, Pan życia i śmierci na śmierć krzyżową skazany. Umiłował nas i Siebie samego dał za nas.

[O mój Jezu, nie Bądź mi sędzią, ale Zbawicielem.] (50 dni odpustu).

11:00 - Pan Jezus dźwiga krzyż na górę Kalwarię, po trzykroć pod jego ciężarem upada, aby uleczyć dusze nasze od szukania siebie, oderwać od wszystkiego, co nie jest Bogiem.

[O mój Jezu miłosierdzia!] (200 dni odpustu).

12:00 - Z wielkim wysiłkiem przychodzi Pan Jezus na górę Kalwarię, oprawcy brutalnie zdzierają z Niego szaty przywarte do Ran i w okrutny sposób przybijają Go do krzyża.

[Któryś za nas cierpiał Rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!] (300 dni odpustu).

13:00 - Dobry łotr poznaje w konającym Panu Jezusie swego Boga i Pana i zwraca się z błagalną prośbą: Panie pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Swego. Pan Jezus obiecuje mu niebo.

[Najświętsze Serce Pana Jezusa - Bądź moją miłością.] (300 dni odpustu).

14:00 - Stała pod krzyżem Matka Jezusa i rzekł do Niej: oto syn Twój, a do Jana: oto Matka twoja.

[Matko Miłości, Matko Boleści, Matko Miłosierdzia - przyczyń się za nami.] (300 dni odpustu).

15:00 - Pan Jezus umiera, oddaje życie dla zbawienia świata. Ciemności ogarniają całą ziemię.
Jezus zawołał wielkim głosem: Ojcze w ręce Twoje oddaję ducha Mego! Skonał.

[Panie Boże mój, już teraz przyjmuję z ręki Twojej i z ochotą każdy rodzaj śmierci, jaki Ci się spodoba na mnie zesłać wraz ze wszystkimi karami, uciskami i cierpieniami.] (Odp. zupełny po tym akcie).

16:00 - Otwarcie włócznią boku Pana Jezusa. Pan Jezus otwiera Swe Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a które odbiera od nich samą niewdzięczność.

[Cześć, miłość i dziękczynienie niech będą Najświętszemu Sercu Jezusowemu.] (100 dni odpustu).

17:00 - Martwe ciało Pana Jezusa spoczywa na łonie Matki Najświętszej. Najboleśniejszej, która z wielką miłością i boleścią oddaje mu ostatnie posługi.

[Najświętsze Serce Pana Jezusa, oddaję Ci się przez Maryję.] (300 dni odpustu).

18:00 - Józef z Arymatei owija Najświętsze Ciało Jezusa w prześcieradło i składa do grobu ukrytego w skale.

[Najświętsze Serce Pana Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje]. (300 dni odpustu).