Wizerunki NMPNiegdyś Cię, Mario, w świętej Częstochowie
O lud swój polscy błagali królowie,
Niegdyś Cię Polska, jeszcze wielka, cała,
Królową swoją przed zgonem obrała,
Naród ten niegdyś służył Ci orężno,
Bój Chrystusowy tocząc z poganami -
Królowo Polski i Litewska Księżno,
Zmiłuj się nad nami!

 

Zygmunt Krasiński

 

 

Matka Boża Królowa Polski

 

 

Wynagrodzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach. Wynagradzajmy bluźnierstwa tych, którzy starają się zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki.