Trójca


Znana jest legenda o św. Augustynie, który przechadzał się nad morzem, próbując zgłębić tajemnicę Trójcy Świętej. Kiedy szedł po plaży, zauważył małego chłopca, który wygrzebał w piasku mały dołek i niewielką muszlą przelewał do niego wodę z morza. Św. Augustyn, rozbawiony tym, co zobaczył, zapytał chłopca: „Czy myślisz, że tą małą muszelką przelejesz to ogromne morze do tego maleńkiego dołka?”. Na co chłopczyk rezolutnie odpowiedział: „Prędzej ja przeleję tą muszelką całe morze do tego dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej”.

 

„Ametyst błyszczy troistym kolorem. Widzimy w nim kolor purpurowy, fioletowy i różowy. Purpura jest barwą mocy i oznacza Ojca Wszechmogącego, Stwórcę, Króla nieba i ziemi. Fiolet jest obrazem pokory i oznacza uniżenie się Syna, który stał się człowiekiem. Barwa różowa jest wreszcie godłem miłości i wskazuje na miłość Ducha Świętego”. - św. Izydor z Sewilli.

 

Trójca jest tajemnicą wiary w sensie ścisłym, jedną z „ukrytych tajemnic Boga, które nie mogą być poznane, jeśli nie są objawione przez Boga”, jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Ostatecznie prawdę o Trzech Osobach Boskich objawił ludziom Jezus, Boży Syn, który mówił o Ojcu w Niebie i o Paraklecie (Pocieszycielu), którego ześle po Wniebowstąpieniu. Przez Syna i Ducha Świętego Bóg Ojciec przychodzi na spotkanie z nami i daje się nam. Duch Święty, zamieszkujący głębię boskiego życia, przychodzi, by w nas zamieszkać.

 

W ciągu wieków próbowano ludziom przybliżyć tajemnicę Trójcy Świętej w prostszy, nieteologiczny sposób. Jedną z takich prób było porównanie Trójcy do drzewa. Korzeń obrazuje Boga Ojca, pień – Syna pochodzącego od Ojca, a kwiaty i owoce – Ducha Świętego. Najwcześniejszym symbolem Trójcy jest trójkąt równoboczny. We wczesnym średniowieczu pojawiały się symbole trzech koncentrycznych kół, a później trzech lwów lub orłów z jedną głową. Jedną z prób przedstawienia Trójcy Świętej jest tzw. Tron Łaski (Thronus gratiae), mający swą inspirację w Liście do Hebrajczyków (Hbr 4, 16), a pojawiający się w sztuce od ok. XII w. Bóg Ojciec siedzi na tronie, w rękach trzyma krucyfiks, a w pobliżu znajduje się gołębica – symbol Ducha Świętego.

 

Można dojść własnym rozumem do istnienia Boga Jedynego, ale prawda o Trójcy została nam objawiona. Trójca jest tajemnicą wiary w sensie ścisłym, jedną z „ukrytych tajemnic Boga, które nie mogą być poznane, jeśli nie są objawione przez Boga”, jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

 

 

 

Hymn powszechny do Trójcy Świętej
Autor: św. Efrem

 

Niepojęta Trójco,
Niewysłowiona:
Wsłuchany w Ojca
Przedwieczny Syn,
Święty Duch Pocieszyciel,
Pokoju Dar!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!

 

Chwała i śpiew Tobie, Trójco niepojęta,
Wielbimy Cię hymnem, pieśnią i muzyką.
Radości bez końca, uciesz się darami.
Trud nasz jest tańcem przed Tobą, Najwyższy.

 

Miłości Przedziwna, odpuść zło, nieprawość,
przybądź z odpocznieniem, nadzieją i mocą.
Jedności cudowna, przynieś ciałom zdrowie
chorym bądź lekarstwem, ukojeniem serca.

 

Niechaj w Twej opiece wznoszą się Kościoły
z troską strzeż pokoju, pojednaj walczących.
Świętych zamieszkanie, spójrz na nasze domy,
gdzie chleb dzielą z głodnym, bo Ty sam w Nim mieszkasz

 

Wspominamy braci, którzy powiedzieli:
"Pomnijcie na nas, kiedy się modlicie".
Wejrzyj na nich Panie, Ojcze miłosierdzia,
według bogatego skarbca miłości i łaski.

 

Przez modlitwy Matki, co Pana powiła,
Józefa, co lękiem Skarb brał w swoje ręce,
Męczenników świętych, którzy w Tobie żyli,
wysłuchaj modlitwy, przyjmij dziękczynienia.

 

Ojcze i Ty, Synu, Najpiękniejszy Duchu
Trójjedyna Miłości, Boże Wszechdobroci.
Chwała Tobie i śpiewy, nasze uwielbienie
po wszystkie wieki i czasy bez końca!