Św. Antoni


 

 

 

 

 

Modlitwa ku czci Św. Antoniego Padewskiego

RESPONSORIUM

 

 

 

 

 

 

Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego,
Wszelkich łask dowody odbierzesz od niego.

 

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.


Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,
Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.


Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.


Kalecy się cieszą swoim uzdrowieniem,
Zguby się znajdują za ufnym westchnieniem.

 

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.


W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy
I w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy.


Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.


Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą
I z Padewczykami sławę jego głoszą.

 

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.


Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Chwała za tę władzę daną Antoniemu.


Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.


K. Módl się za nami św. Antoni.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię Panie, niech pomoże Ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa Wyznawcy i Doktora św. Antoniego, naszego Patrona, i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie, a w przyszłym uweseli wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.