Ruch Pomocników


Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła został powołany do istnienia przez Stefana Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 roku.  Prymas Tysiąclecia wezwał tym samym wszystkich Polaków, wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i Ojczyźnie, poprzez Bogurodzicę – Matkę i Królową Polski. Warto pamiętać, iż czasy, w jakich Ruch powstał były bardzo niebezpieczne dla naszego kraju, można z łatwością wymieniać zagrożenia, jakie za sobą niosły dla Narodu, Polski i Kościoła Świętego.

 

Zaledwie po dwóch latach od pierwszych słów Kardynała Ruch PMK został zaaprobowany przez Episkopat Polski. Pierwszym Duszpasterzem Pomocników był ks. Marian Piątkowski. Ruch rozwijał się w poszczególnych diecezjach, parafiach…

 

 

RUCH CHARAKTERYZUJĄ:

POMOCNICZOŚĆ: to bezinteresowna gotowość niesienia pomocy Ojczyźnie, Kościołowi i drugiemu człowiekowi, odnosząca się z szacunkiem do bliźnich

 

MARYJNOŚĆ: oddanie siebie, całego życia Maryi. Oddanie szczególnej Czci Bogarodzicy poprzez modlitwę.  Pomocnik wszystko co robi, czyni z Maryją, przez Maryję i dla Maryi !

 

KOŚCIELNOŚĆ (eklezjalność): stanowi zadanie dla każdego Pomocnika, jest pobudzaniem świeckich katolików do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i drugiego człowieka.

 

CEL ZAŁOŻENIA PMK:

W liście pasterskim do ludzi Prymas kieruje się z prośbą o pomoc dla Kościoła przez Maryję.

Wszyscy ochrzczeni mają obowiązek apostolstwa.

Najlepszym wzorem jest Maryja, która oddanych sobie ludzi kieruje trudną drogą.

 

 

OBOWIĄZKI POMOCNIKA MARYI MATKI KOŚCIOŁA

  1. Nieść pomoc z Maryją
  2. Nieść pomoc Kościołowi
  3. Miłować Kościół
  4. Nieść pomoc bliźnim
  5. Posłuszeństwo Kapłanom

 

MODLITWY POMOCNIKA MATKI KOŚCIOŁA

Każdy Pomocnik szczególnie umiłował sobie modlitwy Maryjne, jako że chcemy z Maryją iść za Jezusem i do Jezusa.

 

-        Akt Oddania Matce Bożej                                             - Litania Loretańska

 

-        Różaniec                                                                           - Pod Twoją Obronę

 

-        Anioł Pański                                                                    - Pozdrowienie Anielskie

 

-        Apel Jasnogórski                                                            - Magnificat

 

-        Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

 

 

Zapraszamy do wysłuchania audycji o RPMK:

 

"Z Maryją w służbie Kościołowi"

 ks. prałat dr Teofil Siudyk, ks. Rafał Krakowiak,

Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

część I  -  TV Trwam, 20 sierpnia 2014, godz. 18:15

część II - Radio Maryja, 20 sierpnia 2014, godz. 21:40

 

Rozmowa Radia Warszawa 106,2 MHz z Hanną Gerłowską, 26 sierpnia 2014, godz. 13:30