Różaniec


Warszawa Służew
Warszawa Służew

 Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi!!!

 

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze smutki, radości i blaski,
A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec, Święta Panno, Maryjo pełna łaski.
My także mamy małe zwiastowania, my też czekamy Twego nawiedzenia,
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy, w tajemnicach radosnych módl się za nami.

Ty też płakałaś i doznałaś trwogi, I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi.
Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami, w tajemnicach bolesnych módl się za nami.

My także mamy swą Ojczyznę w niebie, tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie.
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy, w tajemnicach chwalebnych módl się za nami.

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze smutki, radości i blaski,
A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec, Święta Panno, Maryjo pełna łaski.

 

 

Źródeł tej modlitwy upatruje się w historii św. Dominika. Została mu ona objawiona przez Maryję, gdy wszystkie ludzkie sposoby działania zawiodły. Święty ten próbował walczyć z heretykami wszystkimi dostępnymi sposobami – pościł i modlił się w ich intencji i … bezskutecznie. Wtedy Matka Boża jako ratunek w jego bezradności przykazała mu odmawianie Psałterza Maryi (dzisiejszego Różańca). Czyli od początku ta modlitwa była ostatnią i niezawodną deską ratunku…

 

Można stwierdzić, że niemal za każdym razem, gdy objawia się Matka Boża wzywa do modlitwy różańcowej, a wielokrotnie sama odmawia ją z widzącymi. Tak było na przykład w przypadku objawień w Lourdes, gdy Maryja modliła się na różańcu razem z Bernadettą.

Wielokrotnie także Matka Boża obiecywała wyjednanie wszystkich potrzebnych łask i otrzymanie tego, o co się usilnie prosi, właśnie dzięki modlitwie różańcowej. Wystarczy przytoczyć tutaj chociażby przykład coraz bardziej znanych objawień w Pompejach. Do odmawiania różańca wezwała ona najpierw Bartolomeo Longo. Mężczyzna ten spacerował właśnie obok kapliczki, gdy nagle usłyszał głos: „Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony! To jest obietnica samej Maryi!” Następnie Maryja objawiła się młodej neapolitance cierpiącej na nieuleczalną chorobę. Obiecała jej, że otrzyma wszystko, o co będzie prosić z różańcem w dłoni. I dziewczyna została uzdrowiona. Matka Boża podczas drugich objawień wezwała wszystkich do proszenia Boga o łaski w modlitwie różańcowej: „Kto pragnie uzyskać ode mnie łaski winien odprawić trzy nowenny różańcowe połączone z błaganiem, a następnie trzy nowenny dziękczynne”. Taką formę ma współczesna Nowenna Pompejańska składająca się z trzech części różańca odmawianego codziennie pierwsze w formie błagalnej przez 27 dni, a następnie dziękczynnej przez tyle samo czasu.

Tak samo gorąco do odmawiania różańca wzywała Matka Boża dzieci w Fatimie, zapewniając, że ta modlitwa może uratować świat i nawrócić zatwardziałych grzeszników: „Chcę abyście codziennie odmawiały różaniec” – prosiła. Fatima, jako jedno z niewielu państw, uniknęła strasznego spustoszenia podczas II wojny światowej.

 

W czasie objawień w Polsce w Gietrzwałdzie w 1877r. mówiła:

 

„Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!”

 

"Najpierw uczestnictwo we Mszy Świętej, a później
modlitwa różańcowa, ponieważ Msza jest ważniejsza"

 

"Jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany,

a osierocone parafie otrzymają kapłanów !”

 

Św. Ojciec Pio, który przez całe życie walczył z atakami szatańskimi uważał różaniec za jedną z najskuteczniejszych broni w duchowej walce: „Tym się zwycięża Szatana” – mówił wskazując na różaniec. Nosił go zawsze przy sobie, przez całe życie, a osoby, które go znały wielokrotnie widziały jak szeptał „Zdrowaś Mario” pogrążając się w skupieniu: „Odmawiajcie zawsze różaniec […] Dzięki tej modlitwie szatan spłudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi” – mawiał. To samo przekonanie żywiło wielu świętych, m.in. Josemaria Escriva: „Różaniec święty – to potężna broń. Używaj jej zawsze, a rezultaty wprawą cię w zadziwienie”.

 

 Natalia Podosek

fragmenty z:

http://www.fronda.pl/a/odmawianie-rozanca-powoduje-cuda,31180.html

 

 

Lourdes 1858r.
Lourdes 1858r.

 

"Wzięłam w ręce swój różaniec i uklękłam. Pani skinęła głową na znak aprobaty i sama także wzięła do rąk różaniec, który miała przewieszony przez prawe ramię. Kiedy chciałam zacząć odmawiać różaniec i próbowałam podnieść dłoń do czoła, rękę miałam jakby sparaliżowaną - i dopiero kiedy Pani się przeżegnała, ja mogłam zrobić to samo. Jednak modliłam się sama, a Pani tylko przesuwała paciorki różańca w palcach, nie mówiąc nic. Dopiero na końcu każdej dziesiątki różańca odmawiała ze mną Chwała Ojcu..."

Gietrzwałd 1877r.
Gietrzwałd 1877r.

 "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!".

 

"Stanie się cud, później chorzy zostaną uzdrowieni,

 - Powinni modlić się na różańcu."

 

"Jeśli ludzie gorliwie będą się modlić,

wówczas Kościół nie będzie prześladowany,

a osierocone parafie otrzymają kapłanów."

 

"Najpierw wysłuchać Mszę św., a potem odmówić różaniec,

ponieważ tamta jest ważniejsza."

 

"Odmawiajcie gorliwie różaniec."

 

 

Fatima 1917r.
Fatima 1917r.

 "Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec"

 

„Chcę, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko Ona może te łaski uzyskać".

 

„Odmawiajcie codziennie różaniec,

aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!"

 

"Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się skończy i żołnierze powrócą wkrótce do domu".

 

 

Matka Boża z Pompejów. Królowa Różańca Świętego
Matka Boża z Pompejów. Królowa Różańca Świętego

„Zwracałaś się do mnie różnymi tytułami i zawsze otrzymywałaś moje łaski. Teraz wzywasz Mnie tytułem, który jest Mi najmilszy: Królowa Różańca Świętego, dlatego nie mogę odmówić twojej prośbie. Odpraw trzy Nowenny, a otrzymasz wszystko”.

 

"Każdym razem gdy chcesz uzyskać ode mnie jakąś łaskę, odpraw na cześć moją trzy nowenny błagalne, odmawiając 15 tajemnic mojego Różańca, a potem odpraw 3 nowenny dziękczynne."

 

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

 

 

 

 

 

Różaniec  -  miesięcznik katolicki

http://www.rozaniec.eu

Miesięcznik Różaniec wydawany przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Kompendium wiedzy o różańcu: świadectwa różańcowe, materiały formacyjne, artykuły, ...