Rok Miłosierdzia Bożego


ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

08.12.2015 - 20.11.2016

 

Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 8 grudnia 2015 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Zakończenie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa Króla Wszechświata. Papież Fanciszek oznajmił to 14 marca 2015 r. mówiąc:

"Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: (Łk 6, 36)"
Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050. rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach jest ustanowione przez Św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

 

 

Papieski list w sprawie odpustów na Rok Miłosierdzia

 

Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp. Rina Fisichelli. To pewne novum w praktyce watykańskiej. Do tej pory tego typu dokumenty publikowane były przez Penitencjarię Apostolską. Tym razem, ze względu na wagę przesłania tego roku, list napisał sam Papież. „Pragnę, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne" – pisze we wstępie Franciszek.

Ojciec Święty pragnie, by „jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech”. Aby uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w każdej katedrze i w kościołach wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego, a także w czterech bazylikach papieskich w Rzymie. Tam też będzie możliwość uzyskania odpustu. Dla Franciszka jest ważne, by ten moment był połączony przede wszystkim z sakramentem pojednania, Eucharystią oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary, modlitwa za Papieża oraz w intencjach, które nosi on „w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”.

Możliwość uzyskania jubileuszowego odpustu mają również ci, którzy nie będą mogli odbyć jubileuszowej pielgrzymki, zwłaszcza ludzie chorzy, starsi i samotni, którzy często nie są w stanie wyjść z domu. W tym celu mają oni „z wiarą i radosną nadzieją przeżywać ten moment próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu”.

Franciszek nie zapomina także o więźniach, którzy doświadczają ograniczenia wolności. Jubileusz zawsze stanowił okazję do wielkiej amnestii, obejmującej bardzo wiele osób, które choć zasługują na karę, uświadomiły sobie jednak, że to, co uczyniły, było niesprawiedliwe i szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa, wnosząc w nie swój uczciwy wkład. Dlatego też „w kaplicach więziennych będą oni mogli uzyskać odpust, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności” – pisze Papież.

Franciszek zwraca uwagę także na znaczenie uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy. „Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust”. Ojciec Święty wskazuje ponadto, że będzie go można uzyskać również dla zmarłych. „Tak jak pamiętamy o nich podczas Mszy św., tak też możemy, w wielkiej tajemnicy świętych obcowania, modlić się za nich, aby miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich od wszelkich pozostałości winy i by mógł On przygarnąć ich do siebie w nieskończonej szczęśliwości” – pisze Franciszek.

Sporo miejsca Papież poświęca kwestii należytej wrażliwości indywidualnej i społecznej na kwestię przyjmowania nowego życia. Dotyczy to zwłaszcza dramatu aborcji i kobiet, które się jej poddały. „Wiem, że jest to dramat egzystencjalny i moralny. Spotkałem wiele kobiet, które nosiły w sercu blizny pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. To, co się wydarzyło, jest głęboko niesłuszne; jednakże tylko wtedy, gdy zrozumie się to w prawdzie, można nie stracić nadziei. Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem” – napisał Franciszek. Z tego też powodu w Roku Jubileuszowym postanowił upoważnić wszystkich kapłanów do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Kapłani powinni się zatem do tego wielkiego zadania dobrze przygotować.

Ostatnia uwaga papieskiego dekretu dotyczy wiernych, którzy z różnych powodów uważają za stosowne chodzenie do kościołów, w których posługują kapłani z Bractwa św. Piusa X. Zdaniem Franciszka ten Jubileuszowy Rok Miłosierdzia nie wyklucza nikogo. Ojciec Święty ufa, że w bliskiej przyszłości będzie można znaleźć rozwiązania pozwalające przywrócić pełną jedność z kapłanami i przełożonymi Bractwa. Tymczasem jednak, powodowany potrzebą zabiegania o dobro tych wiernych, Franciszek rozporządził, że osoby, które w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie.

 

Radio Watykańskie

http://pl.radiovaticana.va

 

 

 

 

Diecezja Warszawsko - Praska

 

Diecezjalna Inauguracja Roku Miłosierdzia - III. Niedziela Adwentu, 13 grudnia

 

DEKRET

O łaskach Jubileuszu Miłosierdzia w Nadzwyczajnym Roku Świętym

 

I

Ojciec Święty Franciszek w bulli Misericordiae Vultus z 11 kwietnia 2015 roku ogłosił Nadzwyczajny Rok Święty, nazwany Jubileuszem Miłosierdzia, który rozpocznie się w Wiecznym Mieście 8 grudnia br., a zakończy 20 listopada 2016 roku. W całym świecie chrześcijańskim poza Rzymem uroczysta inauguracja Jubileuszu Miłosierdzia nastąpi w niedzielę 13 grudnia, a jego zamknięcie 13 listopada 2016 roku.

Będzie to czas szczególny, kiedy skabrnica łask, jaką Chrystus zmartwychwstały powierzył swojemu Kościołowi, zostanie otwarta dla wierzących jeszcze szerzej, by obficiej spłynęły na ludzi zdroje Bożego miłosierdzia.

Miejscem celebrowania Roku Świętego będzie przede wszystkim Rzym. Jednak z obfitości duchowych darów tych nadzwyczajnych dni wierni będą mogli korzystać we wszystkich miejscach ustanowionych jako odpustowe Jubileuszu Miłosierdzia.

 

II

Po raz pierwszy w historii Kościoła, z woli Ojca Świętego, Drzwi Święte zostaną otwarte nie tylko w papieskich bazylikach rzymskich, ale i w kościołach katedralnych oraz niektórych konkatedrach i sanktuariach na całym świecie.

Dlatego mocą udzielonej mi władzy ustanawiam niniejszym Dekretem, że Drzwi Święte w Diecezji Warszawsko-Praskiej będą otwarte zarówno w Bazylice katedralnej Świętych Michała Archanioła i Floriana Męczennika, jak i w Konkatedrze na Kamionku, która jest Sanktuarium Patronki Diecezji, Matki Bożej Zwycięskiej.

Uroczystego obrzędu otwarcia Drzwi Świętych dokonam w Bazylice katedralnej w niedzielę 13 grudnia o godzinie 12.30. Tego samego dnia otwarcia Drzwi Świętych w Konkatedrze dokona w moim imieniu Biskup Marek Solarczyk o godzinie 13.00.

 

III

Poza Bazyliką katedralną i Konkatedrą, miejscami celebrowania Jubileuszu Miłosierdzia, w których – jako kościołach stacyjnych Roku Świętego – będzie można uzyskiwać odpusty, ustanawiam:
Bazylikę Najświętszego Serca Pana Jezusa na Pradze
Bazylikę Trójcy Świętej w Kobyłce
Kolegiatę Przemienienia Pańskiego w Radzyminie
Sanktuarium Świętego Krzyża w parafii Św. Jakuba Apostoła w Jadowie
Sanktuarium Matki Bożej Hallerowskiej w parafii Narodzenia Najśw. Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto
Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej
w parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie na Witolinie
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w parafii Najśw. Maryi Panny, Matki Kościoła w Sulejówku
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Warszawie na Bródnie
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Pani Wielgoleskiej w parafii Matki Bożej Różańcowej w Wielgolesie
Sanktuarium Matki Bożej Swojczowskiej w parafii Św. Wincentego à Paulo w Otwocku
Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku-Świdrze
Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Warszawie na Pradze
Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim
Kościół Chrystusa Miłosiernego w Zabrańcu
Kościół Dobrego Pasterza w Warszawa-Miedzeszynie
Kościół Miłosierdzia Bożego w Józefowie koło Radzymina
Kościół Miłosierdzia Bożego w Legionowie
Kościół Miłosierdzia Bożego w Mostówce
Kościół Miłosierdzia Bożego w Otwocku na Ługach
Kościół Miłosierdzia Bożego w Rudzienku
Kościół Miłosierdzia Bożego w Warszawie na Saskiej Kępie
Kościół Miłosierdzia Bożego w Ząbkach
Kościół Miłosierdzia Bożego w Żukowie
Kościół Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu
Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie
Kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie
Kościół Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła w Ostrówku
Kościół Świętych Jana Chrzciciela i Stanisława Biskupa w Stanisławowie
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim
Kościół Św. Franciszka z Asyżu w Warszawie na Tarchominie
Kościół Św. Brata Alberta w Warszawie-Wesołej-Zielonej
Kościół Św. Faustyny w Helenowie
Kościół Św. Faustyny w Warszawie na Bródnie

 

IV

Każdy wierny może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu – nawet powszedniego), jeżeli w ustanowionych miejscach będzie uczestniczył w świętych czynnościach i odmówi pobożnie Ojcze nasz i Wierzę (Wykaz Odpustów, 33 § 2).

 

V

W Bazylice katedralnej i Konkatedrze, gdzie zostaną otwarte Drzwi Święte, odpust zupełny można będzie uzyskać każdego dnia, przez cały czas trwania Jubileuszu Miłosierdzia. W pozostałych kościołach stacyjnych odpust Roku Świętego można będzie uzyskać w wyznaczone dni specjalnych zgromadzeń liturgicznych, o których wierni zostaną poinformowani w odpowiednim czasie, a także w następujące dni Roku Świętego:
Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia
Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia
Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła – 25 stycznia
Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła – 22 lutego
Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny – 19 marca
Wielki Piątek Męki Pańskiej – 25 marca
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 27 marca
Druga Niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego – 3 kwietnia
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 4 kwietnia
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 8 maja
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 15 maja
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 3 czerwca
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca
Uroczystość Matki Bożej Zwycięskiej, Patronki Diecezji – 15 sierpnia
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września
Wspomnienie Świętej Faustyny Kowalskiej, Dziewicy – 5 października

 

Ogłaszając miejsca i dni szczególnego udziału w duchowych dobrach Nadzwyczajnego Roku Świętego udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

/-/ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

 

 

 

Archidiecezja Warszawska

 

12 świątyń w archidiecezji warszawskiej uzyskało status Kościołów Jubileuszowych w czasie Roku Miłosierdzia. Zdecydował o tym Kard. Kazimierz Nycz. 8 kościołów znajduje się w Warszawie, a po jednym w Grodzisku, Grójcu, Ożarowie i Niepokalanowie. Wśród nich są wszystkie kościoły archidiecezji pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Przechodząc w nich przez Święte Drzwi - Bramy Miłosierdzia i po wypełnieniu zwykłych warunków, będzie można otrzymać odpust. Oto pełna lista:

 

W Warszawie:

Archikatedra św. Jana Chrzciciela
Bazylika Świętego Krzyża
Sanktuarium św. Andrzeja Boboli (Mokotów)
Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki (Żoliborz)
Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie (Wilanów)
Kościół NMP Matki Miłosierdzia w Warszawie (Stegny)
Kościół św. Wojciecha w Warszawie (Wola)
Kościół Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Warszawie (Wola)

 

W Niepokalanowie:

Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana Kolbego

 

W Ożarowie Mazowieckim:

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

 

W Grodzisku Mazowieckim:

Kościół Miłosierdzia Bożego

 

W Grójcu:

Kościół Miłosierdzia Bożego

 

Rok Miłosierdzia zaczyna się w Kościele 8 grudnia. Archidiecezja warszawska zainauguruje Jubileusz Miłosierdzia w niedzielę 13 grudnia. Wtedy też zostaną otwarte Drzwi Święte w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

 

 

 

Oficjalna modlitwa na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 2015/2016

 

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży! Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen