Pielgrzymka duchowa


Zapraszamy także na pielgrzymi szlak przez duchowe uczestnictwo.

 

Pielgrzymka duchowa WAPM: 

http://wapm.waw.pl/pielgrzymka-duchowa

 

Pielgrzymka duchowa WPP:

http://paulini.com.pl/pielgrzymka-duchowa/

 

RADIO "JASNA GÓRA"   Katolicka Rozgłośnia Radiowa
Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej

( transmisje z pielgrzymek / rozmowy z pielgrzymami )

( Studio WPP / Konferencja na WPP )

http://www.radiojasnagora.pl/

 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA DUCHOWEGO PIELGRZYMA

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez pustynię byłeś wodzem i drogą, otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki, daj im szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani i dopomóż bezpiecznie powrócić do domów. Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól, abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań. Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Maryję Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw, abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą nowego życia. Amen

 

 

 

 

Najświętsza Maryja Panna Częstochowska

 

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem,
(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu),
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.

 

 

 Święta panno nad pannami

Święta Panno nad pannami, Częstochowska nasza Pani,
Rozdawczyni wszelkich łask, za nami do Boga się wstaw,
Matko słuchająca, pochylająca się nad nami,
Uproś nam wiarę, miłość, ufność o najlepsza nasza Pani,
Nasza Pani Częstochowska, Słuchająca.

 

 

 Dla Ciebie Matko Boża Zielna

Dla Ciebie Matko Boża Zielna, kwiaty polskie przynosimy
nasze polne wonne zioła.
Boś tych kwiatów jest Królowa, każdy kwiatek woła,

zabierz mnie dziś do kościoła
Upiększ mną Ołtarz cały, polnymi kwiatami.

A do Nieba słać będziemy, bukiet z modlitwami.
Niechaj piękno którym Stwórca cały świat obsiewa.
Wielbi Ciebie Pani Zielna w modlitwie zagrzewa.
Matko Zielna, Królowo Polski w dniu wstąpienia twego,
Pobłogosław Naród wierny i módl się za niego.

 

 

 

MODLITWA DUCHOWEGO PIELGRZYMA

 

Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewico. W Twym Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Łącząc się duchem i modlitwą z pątnikami zmierzającymi ku Jasnej Górze, ofiaruję ten dzień w intencji /wymień intencję/. Oddaję Ci Matko moje radości i troski, spotkania i rozmowy, pragnienia i dobre uczynki. Moje prace łączę z Twoimi pracami w Nazarecie, cierpienia i upokorzenia z Twoim trwaniem pod Krzyżem Jezusa na Kalwarii. Matko Boża patronko pątników, niosąca pomoc Świętej Elżbiecie, pielgrzymująca z rodziną do Jerozolimy, oddal ode mnie wszelkie zasadzki złego ducha, uproś opiekę Świętych Aniołów, aby mnie strzegli w drodze i szczęśliwie doprowadzili do celu. Bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia i ucz mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem, odczytywać natchnienia Ducha Świętego. A kiedy przyjedzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny. Amen