Oto Matka twoja


Zacząłem się modlić do Najświętszej Maryi Panny. Słowa układały się w zdania same, jakby były nie ode mnie: „Będę Cię miłował i szerzył Twoją cześć całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją  mocą. Tobie poświęcę całego siebie, wszelki czas i wszelkie zdolności. Jeśli, o Pani i Matko moja, spełnisz moją wypowiadaną na kolanach, szeptem, ufną prośbę…”

 

Jaką? Oto i ona: „Nie proszę, byś wybrała mnie na swego duchowego oblubieńca – jak uczyniłaś z bł. Alanem de Rupe, św. Janem Eudesem czy Wincentym Pallottim. Nie proszę, bym mógł zamieszkać w Twym domu. Bym mógł być blisko Ciebie. Nie proszę nawet o to, byś uczyniła mnie swoim sługą, bym usługiwał Ci, sprzątał, pomagał. Nie jestem tego godny. Daj tylko, bym mógł stać na rogu ulicy i wskazywał ludziom drogę do Ciebie. Tylko tyle.”

 

By moje życie mówiło: „Do Matki Bożej tędy, proszę.”

I niechaj nikt nie przygląda się drogowskazowi. Bo on nie od tego.

On tylko wskazuje właściwą drogę.

 

dr Wincenty Łaszewski  -  "Cudowny medalik. Klucz do skarbnicy łask"

specjalista w zakresie antropologii teologicznej, mariolog.

 

 

 

Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży Warszawa Siekierki
Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży Warszawa Siekierki

Była cicha i piękna jak wiosna,
żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.

 

Matka, która wszystko rozumie,
sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.

 

Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
by niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go,
tak jak Ona.

 

 

Maj - najpiękniejszy miesiąc roku - w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej.

 

 

 

 

 

 

Bogurodzica

 

 

Bogurodzica, Dziewica,

Bogiem sławiena Maryja.
U Twego Syna, Gospodzina,
Matko zwolena, Maryja
Zyszczy nam, spuści nam!

Kyrie eleison!

 

Twego dziela Krzciciela, Bożycze
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze,
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt!

Kyrie eleison!

 

 

 

 

 

Bogurodzica to najstarszy polski utwór literacki, pochodzący z czasów średniowiecza. Niezwykle zagadkowy i przysparzający badaczom pytań. Jest to utwór religijny skierowany do Matki Bożej i Chrystusa. Przez szereg wieków pełnił rolę pierwszej polskiej pieśni narodowej. Znany jest powszechnie fakt, że śpiewało ją rycerstwo polskie m.in. przed bitwą pod Grunwaldem. Pierwszy znany rękopis tego tekstu pochodzi z roku 1407. Odnaleziono go przypadkiem, bowiem tekst ten był zapisany na karcie przyklejonej do wewnętrznej strony okładki księgi z łacińskimi kazaniami, pisanymi przez Macieja z Grochowa, wikariusza w Kcyni w 1407 roku. (Znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej). Pierwszy druk Bogurodzicy z 1506 roku zawierał dwie najstarsze zwrotki. Kolejne chronologicznie zapisy tekstu przynoszą coraz więcej dopisywanych zwrotek tej pieśni. Pod koniec XV stulecia, kiedy Bogurodzica stała u szczytu swojej hymnicznej popularności, zanotowano aż 27 strof tej pieśni. Istnieje na ten temat około 50 przekazów z XV wieku. (Fronda.pl)

 

 

 

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

 

 

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

.

.

.

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie;
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

 

 

 

Godzinki to modlitwa liturgiczna w Kościele Katolickim o charakterze wstawienniczym. Ułożona została według godzin brewiarzowych. Wykonywana powinna być jako chóralny kanon dialogiczny, ale może być również modlitwą indywidualną, także recytowaną. Najpopularniejszą formę mają Godzinki ku czci Maryi, Matki Jezusa.

 

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Godzinki są sposobem nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny dla ludzi świeckich. Powstały wedle wzoru pacierzy kapłańskich (brewiarza), zachowały ich modlitwę wspólną i hymny rozpoczynające poszczególne godziny. Śpiewanie Godzinek było powszechne w Polsce przez setki lat. Warto wrócić do dawnej tradycji i poświęcać Panu Bogu czas o każdej porze dnia.

 

Jutrznia (łac. Matutinum) do zmawiania o świcie, przy brzasku jutrzenki.
Pryma na pierwszą godzinę dnia, czyli o szóstej rano.
Tercja do zmawiania o dziewiątej rano.
Seksta do zmawiania w południe.
Nona do zmawiania o trzeciej po południu.
Nieszpory (łac. Vesperae), modlitwy wieczorne do zmawiania przy zachodzie słońca.
Kompleta (łac. Completorium) do zmawiania przed udaniem się na spoczynek.
Ofiarowanie Godzinek.