Ogólnopolska Pielgrzymka RPMK na Jasną Góre


XII Ogólnopolska Pielgrzymka Ruchu Pomocników Maryi Matki Kościoła miała miejsce w sobotę, 23 września na Jasnej Górze. W tym roku hasłem gromadzącym w sanktuarium kilkuset pielgrzymów były słowa: „Maryja Królową naszych serc”.

 

W dniu 23 września br. grupa Pomocników Matki Kościoła z Choszczówki wzięła udział w XII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ruchu Pomocników Matki Kościoła na Jasną Górę oraz pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej.
Podczas konferencji wygłoszonej w salo o. Kordeckiego na Jasnej Górze, ks. Rafał Krakowiak - duszpasterz Pomocników Diecezji Poznańskiej, przybliżył znaczenie często używanego określenia "Maryja Królową naszych serc". Jednym z punktów tego spotkania, była również prezentacja działalności poszczególnych grup Pomocników z całej Polski.

O godz. 14.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem abpa seniora Stanisława Nowaka z Częstochowy, który także wygłosił do zgromadzonych homilię, a koncelebrował ks. Teofil Siudy. Na zakończenie Mszy św. pielgrzymi odmówili Akt Oddania się Matce Bożej.
W homilii podczas Mszy św. sprawowanej w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej , abp Stanisław Nowak zwrócił uwagę na ciągle aktualny charyzmat Pomocników we współczesnym świecie oraz potrzebę zaangażowania dzieci Kościoła w pomoc Maryi, szczególnie obecnie, kiedy postępuje laicyzacja życia w Europie i na świecie.
W dalszej części pielgrzymki grupa udała się do Matki Bożej Gidelskiej - uzdrowienie chorych, której powierzyliśmy nasze intencje oraz zapoznaliśmy się z bogatą historią sanktuarium, którym opiekują się Ojcowie Dominikanie.

 

 

 

Homilia abpa seniora Stanisława Nowaka

 

 

Radio Jasna Góra  -  ks. Teofil Siudy

 

 

Czytaj więcej - Biuro Prasowe Jasnej Góry

 

 

* * *

 

 

 

 

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Ruchu Pomocników Maryi Matki Kościoła miała miejsce w sobotę, 23 września na Jasnej Górze. W tym roku hasłem gromadzącym w sanktuarium kilkuset pielgrzymów były słowa: „Maryja Królową naszych serc”.

 

 O godz. 14.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem abpa seniora Stanisława Nowaka z Częstochowy, który także wygłosił do zgromadzonych homilię, a koncelebrował ks. Teofil Siudy. Na zakończenie Mszy św. pielgrzymi odmówili Akt Oddania się Matce Bożej.

 

W programie pielgrzymki znalazły się m.in.: Konferencja nt. „Maryja Królową naszych serc” – ks. Rafała Krakowiaka, świadectwa pracy Ruchu Pomocników Matki Kościoła w diecezjach, Droga Krzyżowa, modlitwa różańcowa. Pielgrzymkę zakończyła modlitwa przy Pomniku Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 

Więcej informacji:

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-11404

 

 

 

Radio Jasna Góra - ks. Teofil Siudy

 

 

* * *

 

 

 

 

 

 

 

27 września 2014r. odbyła się IX Ogólnopolska Pielgrzymka

Ruchu Pomocników Matki Kościoła - Jasna Góra.


Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyło hasło:

 

"Z Matką Kościoła wierzymy w Syna Bożego".

 

W trakcie pielgrzymki:

 

Recepcja pielgrzymów

 

Powitanie pielgrzymów – Duszpasterz Krajowy PMK

 

Konferencja:

"Misterium Maryi Matki Kościoła u źródeł Ruchu PMK"  - ks. Teofil Siudy.

 

część 1

część 2

część 3

część 4