Miejsca Święte


Sanktuarium, mówiąc najkrócej, jest to miejsce, w którym Bóg daje w szczególny sposób znać ludziom, że jest pośród nich obecny. Wszystkie sanktuaria biorą niejako swój początek w Ziemi Świętej, w tym niezwykłym doświadczeniu Narodu Wybranego, doświadczeniu Abrahama rozmawiającego z Bogiem, a jeszcze bardziej Mojżesza, który usłyszał z krzewu gorejącego: „Zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta".  - ks. prof. Jan Machniak.

 

 

 

Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła we Wrocławiu

 

Kościół przy ul. św. Antoniego w centrum Wrocławia, należący do parafii św. Mikołaja, został 25 marca 2014r. ustanowiony Diecezjalnym Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła. Na prośbę ojców Paulinów, którzy są gospodarzami świątyni, metropolita wrocławski abp Józef Kupny w czasie Mszy Św. uroczyście  odczytał dekret w tej sprawie. Dekret metropolity wrocławskiego zawiera także informacje, iż nawiedzając świątynię i modląc się w niej w wyznaczone dni, wierni mogą uzyskać odpust zupełny.

Jak podkreśla o. dr Mariusz Tabulski, proboszcz parafii i przeor klasztoru we Wrocławiu, ustanowienie sanktuarium jest pieczęcią Kościoła, który tym aktem potwierdza, że Maryja w szczególny sposób jest tu obecna i działa. - Jest Ona oczywiście czczona na Dolnym Śląsku w różnych swoich znakach, wizerunkach. Kard. Henryk Gulbinowicz, zapraszając paulinów do Wrocławia w 1998 r., chciał jednak, by wśród nich znalazła się też ikona jasnogórska – by w tym miejscu powstała „mała Jasna Góra”. Pragnął zaszczepić na Dolnym Śląsku zdrowy, wypróbowany wielowiekową tradycją kult Matki Bożej. Wpisuje się on pięknie w „krajobraz sanktuariów”, które powstały dzięki obrazom przywiezionym po II wojnie światowej przez Polaków ze Wschodu. Marcowa uroczystość będzie okazją, by przypomnieć duchowe bogactwo wszystkich tych miejsc – tłumaczył paulin.

 

Ojciec Tabulski wyjaśnia, że kiedy metropolita wrocławski odczytał dekret ustanawiający sanktuarium, związał z tym miejscem konkretne łaski, odpusty. - Warto ponadto wiedzieć, że zgodnie z prawem kanonicznym w sanktuariach można się spowiadać z grzechu aborcji czy innych tzw. grzechów zastrzeżonych. Być może miejsce to będzie w przyszłości spełniać szczególną rolę np. podczas Roku Świętego. Na pewno ustanowienie sanktuarium mocniej zwiąże z archidiecezją wrocławską paulinówktórzy są tutaj dopiero od 16 lat – zaznacza.

 

– Wystarczy, że ktoś wejdzie na chwilę do świątyni, „dotknie ciszy”, a może to być dla niego początek słuchania Boga – mówi o. Mariusz Tabulski, przeor, dodając, iż ustanowienie sanktuarium jest wyraźnym znakiem, że Bóg chce, by Maryja stała się światłem dla Wrocławia. – Nie ma przypadków. Jest Boża reżyseria – tłumaczy zakonnik. Zwraca przy tym uwagę, że tytuł sanktuarium nawiązuje do 50. rocznicy ogłoszenia Maryi Matką Kościoła, co dokonało się w czasie Soboru Watykańskiego II dzięki szczególnej interwencji polskich biskupów oraz modlitwy bł. Jana Pawła II, który w 1979 r., oddając ludzkość i świat w opiekę Maryi, nazwał Ją „Jasnogórską Matką Kościoła”.

 

„Już po zakończeniu straszliwej II wojny światowej do Maryi czczonej jako Wspomożenie Wiernych księża salezjanie wraz z parafianami, przybyłymi z różnych regionów Polski, z Kresów, powracającymi z obozów koncentracyjnych, zanosili ufne modlitwy. Kult Matki Bożej jako troskliwej Opiekunki rozwijał się wraz z objęciem parafii przez naszych współbraci. Kolejni paulińscy proboszczowie i duszpasterze czynili wszystko, by przybywający do Maryi wierni z terenu parafii i miasta mogli doświadczyć przemożnej opieki Jasnogórskiej Matki i Królowej. Od samego początku paulińskiej posługi wiernym program duszpasterski był przeniknięty rysami maryjnymi” – wyjaśniają ojcowie paulini.

 

http://sanktuarium.wroclaw.paulini.pl/

 

paulini.pl; BP Jasnej Góry

 

 

 

 

 

 

 

Miejsca Święte - miesięcznik katolicki poświęcony ruchowi pielgrzymkowemu oraz sanktuariom Polski i świata. Powstał w 1997 z przekształcenia czasopisma Królowa Apostołów.W miesięczniku można znaleźć informacje m. in. o dziedzictwie materialnym chrześcijaństwa w Polsce i na świecie, postaciach świętych, współczesnej sytuacji Kościoła w różnych krajach.

 

www.ms.ecclesia.org.pl

 

Z przykrością informujemy, że z przyczyn ekonomicznych zawieszamy z dniem 31 grudnia 2011 r. wydawanie miesięcznika ,,Królowa Apostołów – Miejsca Święte”.
Ostatnim numerem czasopisma będzie nr 12/2011 (grudniowy).
Prosimy o niedokonywanie wpłat na prenumeratę na 2012 r.

Czytelnikom, Prenumeratorom, Autorom oraz wszystkim Współpracownikom bardzo serdecznie dziękujemy za lata współpracy.

Ks. Roman Tkacz SAC