Medalik


Cudowny Medalik Niepokalanego Poczęcia NMP

 

Paryż 1830 - kaplica sióstr miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Paryżu przy ulicy du Bac 140.

Maryja przychodzi z nieba ze specjalną misją. Wybiera nowicjuszkę ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i w trzykrotnym objawieniu powierza jej swój dar.

Wskazując ręką na ołtarz Najświętsza Panna powiedziała:
"Przychodźcie do stopni tego ołtarza. Tu będą spływać łaski na każdego, kto o nie prosi z ufnością i żarliwością: na dorosłych i dzieci".

27 listopada 1830 r. Maryja objawia się powtórnie siostrze Katarzynie, wówczas nowicjuszce, i poleca jej, aby się postarała o wybicie medalika, którego wzór sama ukazała. Niepokalaną Dziewicę stojącą na kuli ziemskiej: 

 

Postaraj się o wybicie i rozpowszechnienie medalika według tego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosić z ufnością i wiarą, otrzymają wiele łask. Św. Katarzyna zobaczyła dwie strony medalika. Na awersie postać Maryi, która wyciąga ku ziemi ręce, z których emanują promienie oznaczające łaski zlewane na ludzi. Maryję otacza napis: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Rewers obejmuje znak krzyża, z umieszczoną pod nim literą "I" oraz "M". Poniżej dwa serca -jedno z koroną cierniową, drugie z koroną z róż, przebite mieczem. Symbolizują one miłość Jezusa i Maryi wobec ludzi oczekujących na łaski.

 

 

Kaplica jest dziś znana jako Paryskie Sanktuarium Matki Bożej Cudownego Medalika, upamiętniające objawienia Maryjne z 1830 r. W drodze do Japonii, w sanktuarium modlił się św. Maksymilian Kolbe. Cudowny medalik stał się jego narzędziem w szerzeniu czci Niepokalanej i walce ze złem.