Litania Narodu Polskiego


Odmawiajmy Litanię Narodu Polskiego

 

Prośba ks. Stanisława Małkowskiego

( prośba aktualna i dzisiaj )

 

Ks. Stanisław Małkowski tym samym przekazuje prośbę

Wspólnoty Sióstr Służebnic Miłosierdzia Bożego.

 

Ta modlitwa ma potężną moc. Odsyła nas do wszystkich świętych patronów polskiej ziemi, ale również wprowadza w przestrzeń Bożą naszych królów, wodzów, ofiary niesprawiedliwości. I dlatego powinna być odmawiana. W domach, rodzinach i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. W walce duchowej bowiem nie ma skuteczniejszej broni niż modlitwa. A właśnie taka walka toczy się obecnie na naszych oczach – napisał Tomasz Terlikowski w 2010 rok w artykule „Módlmy się Litanią Narodu Polskiego”.

http://fronda.pl/news/czytaj/tytul/modlmy_sie_litania_narodu_polskiego

 ...

Siostry, choć żyją za surową klauzurą, mają także pełną świadomość tego, co dzieje się w Polsce. A po katastrofie smoleńskiej – nie tylko zachęcają do zamawiania mszy za Ojczyznę – ale także przygotowały i rozpowszechniają głęboką teologicznie Litanię Narodu Polskiego, która może być potężną bronią – w toczącej się walce duchowej – w rękach Polaków. Walka o przyszłość Polski, która nabrała tempa po 10 kwietnia 2010r, toczy się przede wszystkim w wymiarze duchowym. I potrzebna jest duchowa broń, by ją prowadzić.

...

I takiej właśnie duchowej broni dostarczają Polakom na trudny czas mniszki ze Wspólnoty Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia.
Tekst tej modlitwy to nie tylko wielkie modlitewne wezwanie, ale również głęboka teologia i historiozofia polskości. W kolejnych wezwaniach nie tylko przypominani są patroni Polski (ale także jej części składowych), ale również omadlane są najważniejsze nasze problemy.

 

 Litania Narodu Polskiego

(pobierz)