Kodeks


KODEKS POMOCNIKA MARYI MATKI KOŚCIOŁA

 

I. ODDAJE SIĘ OSOBIŚCIE MARYI, MATCE KOŚCIOŁA,

     JASNOGÓRSKIEJ PANI  W  MACIERZYŃSKĄ  NIEWOLĘ MIŁOŚCI:

-        Jej rozporządzania na rzecz Kościoła.

-        Odtąd należy do Niej jako własność. Jej własność, którą może się posługiwać

         dla sprawy swojego   Syna w zbawieniu świata.

-        Pomocnik często ponawia Akt Oddania się, żyjąc w stałym zjednoczeniu z Chrystusem i  Maryją.

-        Wszystko przyjmuje z Jej dłoni dla Kościoła.

-        Jest wierny modlitwom Maryjnym.

 

II. STAJE PRZY MATCE KOŚCIOŁA DO POMOCY KOŚCIOŁOWI CHRYSTUSOWEMU:

-        W Kościele widzi żyjącego na ziemi Chrystusa

-        Przyjmuje na siebie współodpowiedzialność za Jego losy, Jego rozwój w Polsce i na świecie

-        Wspiera Kościół : Lud Boży, Ojca Świętego, Kardynałów, Biskupów, kapłanów i świeckich

-        Wspiera poprzez coraz większą miłość, zaufanie, obronę wiary i praw Kościoła

-        Często i żarliwie się modli za Kościół, ofiarowując swe cierpienia i wyrzeczenia w Jego intencji

-        Jest posłuszny pasterzom Kościoła

-        Poznaje naukę Kościoła

-        Dochowuje wierności Przykazaniom Bożym i Kościelnym

-        Jest żywym członkiem poprzez życie w Łasce, częstą Spowiedź i Komunię Świętą

-        Uczestnictwo w Eucharystii, katechezach, rekolekcjach

 

II. POMAGA OJCZYŹNIE MODLITWĄ:

-        Oddaje Polskę matce Kościoła i Królowej Polski

-        Ubezpiecza wiarę narodu w dłoniach Maryi

-        Czyni wszystko, aby Polska pozostała wierna Bogu i Kościołowi.

         Katolicką postawą w środowisku codziennym, w domu, w szkole,

         w zakładzie pracy, na uczelni : wszędzie, gdzie się znajdzie : odważnie słowem i czynem

 

IV. POMAGA KAŻDEMU CZŁOWIEKOWI:

-        Pomocnik pamięta, że w każdym człowieku żyje Chrystus

-        Pomocnik jest wrażliwy na wszystkie potrzeby i cierpienia bliźnich

-        Niesie Boga

-        Umacnia wiarę

-        Krzepi nadzieję

-        Jest odpowiedzialny za zbawienie innych

-        Każdego napotkanego człowieka oddaje Maryi ( Maryjo, oddaję Tobie tego człowieka)

-        Powierza Maryi wszystkie sprawy

           (… Maryjo oddaję Tobie chorego,którego obok mnie wiozło pogotowie, oddaję Tobie......)

-        Okazuje życzliwość, dobroć, miłość

-        Jest przedłużeniem Maryi i Jej  Syna na ziemi