Kapliczki


Kapliczki - perły krajobrazów, miejskich i wiejskich. Są wpisane w krajobraz polskich wsi, miast i lasów. Kapliczki i krzyże to nie tylko ozdoba, ale przede wszystkim wyraz głębokiej wiary ludzi w Bożą cudowną moc i opiekę. Zwyczaj stawiania kapliczek i krzyży choć ma starą tradycję, dziś jeszcze jest kontynuowany.

 

Przydrożne Krzyże i Kapliczki witające pielgrzymów z Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Góre