Witamy


Witamy na stronie Ruchu Pomocników Matki Kościoła,
jesteśmy grupą działającą przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego,

Warszawa - Choszczówka.

 

* * *

 

 

 

"Chrystus dał narodowi łaskę z krzyża. Ta łaska nas uświęca,

odmienia i dodaje naszym siłom ducha Bożego." - Stefan Kardynał Wyszyński

 

*  *  *

 

 

Rekolekcje pt. „Wojna o duszę świata”.

Temat zaczerpnięty z książki św. Jana Pawła II

„Przekroczyć próg nadziei”. - Radio Maryja -

Nauka rekolekcyjna red. G. Górnego

część I  - 16 marca 2018

część II - 17 marca 2018

część III - 18 marca 2018

 

* * *

Radiowe Rozmowy Rekolekcyjne „Droga do szczęścia”

Serdecznie zapraszamy na Radiowe Rozmowy Rekolekcyjne „Droga do szczęścia”. O tym, jak osiągnąć pełnię szczęścia rozmawiać będą dr Jacek Pulikowski i ks. Mariusz Wedziuk. Rekolekcji będzie można wysłuchać na antenie Radia Warszawa od 18 do 24 lutego w dni powszednie o: 9.15, 14.15 i 23.00, a w weekend o: 8.45, 14.15 i 23.00.

Radiowe Rozmowy Rekolekcyjne „Droga do szczęścia”

na stronie http://www.radiowarszawa.com.pl

 

 

* * *

 

Zwiastowanie Pańskie

 

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». ” (Łk 1,26-33). 

 

                            Angelus Domini nuntiavit Mariae.
                            Et concepit de Spiritu Sancto.


                                                     Ecce ancilla Domini,

                                                     Fiat mihi secundum verbum tuum.

                                                                                 Et Verbum caro factum est,
                                                                                 Et habitavit in nobis.

 

 

 

 

Niedziela Palmowa rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Jest to niedziela przygotowująca do Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, a także rozważa Jego Mękę. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści.

( Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19).