Dzieciątko Jezus


Wizerunek Praskiego Dzieciątka – najsłynniejsze przedstawienie Bożej Dzieciny – stał się przedmiotem powszechnego kultu. Jego liczne kopie znane są na całym świecie.

 

Od niepamiętnych czasów Sprawiedliwi ze Starego Testamentu z niecierpliwością oczekiwali na przyjście obiecanego Mesjasza. Siedem wieków przed przyjściem na świat Boskiego Zbawiciela prorok Izajasz ogłosił, że narodzi się On z Dziewicy.

 

W pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej wielu świętych poruszało temat Bożej Dzieciny i Jej narodzin, szczególnie Papież św. Leon Wielki. Chwalebne rozpowszechnienie tego kultu przypada na czasy średniowiecza. Wielki święty Franciszek z Asyżu rozmyślając ze wzruszeniem nad tym, jak Bóg stał się kruchą i bezbronną dzieciną złożoną w żłóbku, zbudował pierwszą szopkę świata, mającą przedstawiać to Boskie misterium.

 

Z kolei w Hiszpanii, w czasach kontrreformacji rozpowszechnił się sposób przedstawiania Bożej Dzieciny stojącej.

 

Wielka św. Teresa z Avila wprowadziła ten kult w swoich klasztorach, skąd rozprzestrzenił się on na całą Hiszpanię, a następnie na cały świat.

 

Ferdynand Magellan, żeglarz z epoki wielkich odkryć geograficznych, w czasie odkrycia Filipin miał przy sobie jedną z tych figurek Dzieciątka Jezus i pozostawił ją na wyspie Cebu, gdzie do dzisiaj otoczona jest kultem.

 

W Pradze, stolicy obecnej Republiki Czeskiej, znajduje się kościół Maryi Panny Zwycięskiej, pierwsze w tym mieście sanktuarium barokowe, wzniesione w latach 1613-1644. Kościół należy do karmelitów bosych, a przechowywana jest tam wielka duma Pragi – zachwycająca figurka Małego Króla, jak nazywane jest Praskie Dzieciątko Jezus.

 

 

 

Dzieciatko Jezus Jodłowa
Dzieciatko Jezus Jodłowa

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS PRZED BOŻYM NARODZENIEM

 

1.  Matki oczekują Dzieciątka Jezus  (16 grudzień)

Boskie Dziecię Jezus, tak gorąco oczekiwane przez swą Matkę Maryję, przyjdź do wszystkich matek, które oczekują i kochają swoje dzieci. Przyjdź do tych, które mogą witać swe maleństwa w przyzwoitych warunkach, ale przede wszystkim przyjdź do tych, które podobnie jak Twoja Matka, nie mają w co owinąć swoich dzieci, nie mają im co dać jeść, a czasem jeszcze muszą je ukrywać przed złośliwością i niegodziwością innych ludzi. Zbliżający się do nas, Boży Synu, jako niewinne Dzieciątko, prosimy Cię, odprawiając tę nowennę, o następujące łaski...... Boskie Dzieciątko Jezus, radości Swej Matki Maryi – przyjdź, bo czekamy na Ciebie. Przyjdź, bo czekamy na Ciebie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Boskie Dzieciątko Jezus. Błogosław nam.

 

2. Ojcowie oczekują Dzieciątka Jezus  (17 grudzień)

Dziecię Jezus, czułeś się bezpieczne i szczęśliwe w ramionach Maryi i blisko św. Józefa, przybranego Ojca. Dziękujemy Ci za to, że uczysz nas przez swoje przyjście na ziemię w takich trudnych warunkach, ufności w opiekę i Opatrzność Bożą. Św. Józefie, wzorze i patronie narzeczonych, mężów, mężczyzn, ojców rodzin, naucz ich ufności w pomoc Bożą, jaką sam miałeś w swym sercu. Niech się nie zamartwiają swą bezradnością, czy trudnościami w wypełnianiu swych ojcowskich obowiązków. Niech zaufają na twój wzór Bogu, bo Bóg nikogo nie opuści, i nigdy nie pozostawi bez pomocy tego, kto ufność w Nim pokłada. Zbliżający się do nas, Boży Synu, jako niewinne Dzieciątko, prosimy Cię, odprawiając tę nowennę, o następujące łaski...... Boskie Dzieciątko Jezus, kochane przez św. Józefa – przyjdź, bo czekamy na Ciebie. Przyjdź, bo czekamy na Ciebie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Boskie Dzieciątko Jezus. Błogosław nam.

 

3. Dzieci oczekują Dzieciątka Jezus  (18 grudzień)

Boskie Dziecię Jezus, który przychodzisz na ziemię, aby nam swoim braciom i siostrom polepszyć biedną dolę, radujemy się i z wielkim utęsknieniem czekamy na Ciebie. Mieszkańcy ziemi z nadzieją wyglądają wiecznego szczęścia. Ty swoim przyjściem na ziemię do nas, otwierasz nam drogę, na której nas oczekuje Twój Ojciec. Dziękujemy Ci za to, i pragniemy całe nasze życie być blisko Ciebie, iść za Tobą, wsłuchiwać się w Twoje rady i nauki, oraz postępować tak, jak Ty nas uczysz. Przyjdź więc nie tylko podczas Świąt, gdy wspominamy Twoje Narodzenie, ale przychodź do nas nieustannie. Przychodź nawet wówczas, gdy zagonieni doczesnymi sprawami, zapominamy o Tobie i oddalamy się od Ciebie. Przyjdź, Panie Jezu, zaprowadź nas do Swego domu w niebie. Zbliżający się do nas, Boży Synu, jako niewinne Dzieciątko, prosimy Cię, odprawiając tę nowennę, o następujące łaski...... Boskie Dzieciątko Jezus, ukochane przez wszystkie dzieci na świecie – przyjdź, bo czekamy na Ciebie. Przyjdź, bo czekamy na Ciebie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Boskie Dzieciątko Jezus. Błogosław nam.

 

4. Rodziny oczekują Dzieciątka Jezus  (19 grudzień)

Najświętsza Rodzino z Nazaretu, która nie tylko nie obfitowałaś w wielkie dobra doczesne, ale wręcz przeciwnie – często ocierałaś się o największą biedę i nędzę, naucz nas i przekonaj nasze rodziny, że jeśli nic nie przynieśliśmy na ten świat, to nic z niego nie możemy zabrać. Możemy natomiast, wykorzystując to, co Bóg nam daje, zapracować na niebo. Oświecaj Święta Rodzino serca matek, ojców, dzieci, młodzieży i dziadków, by wszyscy wzajemnie sobie pomagając i wzajemnie się zachęcając, szukali i zdobywali to, co się liczy w niebie. Panie Jezu, z którego przyjścia radujemy się, wprowadź do naszych serc i naszych domów Boże światło, byśmy z każdym dniem i każdą godziną zbliżali się do Ciebie, który przybliżasz się ku człowiekowi. Zbliżający się do nas, Boży Synu, jako niewinne Dzieciątko, prosimy Cię, odprawiając tę nowennę, o następujące łaski...... Boskie Dzieciątko Jezus, radości i szczęście Św. Rodziny – przyjdź, bo czekamy na Ciebie. Przyjdź, bo czekamy na Ciebie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Boskie Dzieciątko Jezus. Błogosław nam.

 

5. Nasz dom oczekuje Dzieciątka Jezus  (20 grudzień)

Najświętsza Rodzino, spokojny, cichy i pobożny domu nazaretański, który kryłeś w sobie tyle pobożności, miłości i zgody tych świętych mieszkańców, naucz nas prawdziwej pobożności, gromadź nas na wspólnej modlitwie, prowadź nas razem do Twego domu modlitwy, do kościoła, pomóż nam przeżyć wszystkie chwile życia rodzinnego godnie, cicho i z poddaniem się woli Bożej. Niech zarówno narodziny małego dziecka, lata dziecięce i młodzieńcze, jak życie dorosłego i lata sędziwe, będą przeżywane przy boku i razem z tymi Najświętszymi Osobami – mieszkańcami domu w Nazarecie: Jezusem, Maryją i Józefem. A Ty, Jezu, którego rocznicę Narodzin za kilka dni obchodzić będziemy, którego, wszyscy oczekujemy z wielką radością, rozpal miłość, jedność i zgodę pod dachem naszego domu, w naszej rodzinie. Zbliżający się do nas, Boży Synu, jako niewinne Dzieciątko, prosimy Cię, odprawiając tę nowennę, o następujące łaski...... Boskie Dzieciątko Jezus, Najświętszy Domowniku ludzkiej rodziny w Nazarecie – przyjdź, bo czekamy na Ciebie. Przyjdź, bo czekamy na Ciebie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Boskie Dzieciątko Jezus. Błogosław nam.

 

6. Sąsiedzi oczekują Dzieciątka Jezus  (21 grudzień)

Panie Jezu, Ty na drodze naszej stawiasz ludzi, którzy obok nas mieszkają, żyją, pracują, odpoczywają, modlą się; daj, byśmy nigdy nie byli sobie obojętni. Naucz nas, byśmy tak, jak Ty i Twoi święci Rodzice, traktowali życzliwie ludzi. Daj nam światło, byśmy umieli i chcieli modlić się za tych, którzy nam dobrze czynią, jak i za tych, którzy nam wyrządzają krzywdę. Panie Jezu, który obiecujesz nam, że w wieczności będziemy blisko Ciebie, już dziś dziękujemy Ci za Twoje przyjście na ziemię, i oczekujemy wspólnego zamieszkania w niebie. Zbliżający się do nas, Boży Synu, jako niewinne Dzieciątko, prosimy Cię, odprawiając tę nowennę, o następujące łaski...... Boskie Dzieciątko Jezus, wzbudzające podziw i szacunek

sąsiadów swoich – przyjdź, bo czekamy na Ciebie. Przyjdź, bo czekamy na Ciebie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Boskie Dzieciątko Jezus. Błogosław nam.

 

 7. Parafia nasza oczekuje Dzieciątka Jezus  (22 grudzień)

Panie Jezu, przyszedłeś, aby nas wszystkich zbawić i doprowadzić do nieba, które było kiedyś naszą własnością. Pomóż nam wszystkim, podjąć takie wysiłki, byśmy przy Twojej pomocy, rzeczywiście stali się współwłaścicielami mieszkania, jakie nam w niebie przygotowałeś. Popatrz na naszą parafię: na naszych księży, osoby starsze i chore, na wychowawców, rodziców, młodzież i dzieci. Wspólnie pragniemy w Tobie być szczęśliwymi. Podaj nam rękę i prowadź tak przez życie, byśmy tworząc parafię mieli ułatwione zadanie, podążania za Tobą. Zbliżający się do nas, Boży Synu, jako niewinne Dzieciątko, prosimy Cię, odprawiając tę nowennę, o następujące łaski...... Boskie Dzieciątko Jezus, tóre jesteś sercem naszej parafii – przyjdź, bo czekamy na Ciebie. Przyjdź, bo czekamy na Ciebie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Boskie Dzieciątko Jezus. Błogosław nam.

 

8. Nasza Ojczyzna oczekuje Dzieciątka Jezus  (23 grudzień)

Jezu – Boże i Królu wszystkich ludzi na świecie, który przychodzisz na nowo, byśmy jeszcze raz przeżyli radość z Twego przyjścia, prosimy za wszystkimi naszymi rodakami, by Ojczyzna ziemska tak sprzyjała im w życiu doczesnym, by jasnym wzrokiem i odważnym sercem kierowali się do Boga i Jego praw tu na ziemi. Niech wszyscy pomagają sobie wzajemnie. Kościół święty, posługując się Twymi Jezu sakramentami, niech nas doprowadzi do nieba, które nam Swym przyjściem na ziemię przybliżyłeś. Obyśmy wszyscy żyjący w naszej Ojczyźnie ziemskiej, mogli Cię wielbić kiedyś w Ojczyźnie niebieskiej. Zbliżający się do nas, Boży Synu, jako niewinne Dzieciątko, prosimy Cię, odprawiając tę nowennę, o następujące łaski...... Boskie Dzieciątko Jezus, kochające Swoją ziemską Ojczyznę – przyjdź, bo czekamy na Ciebie. Przyjdź, bo czekamy na Ciebie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Boskie Dzieciątko Jezus. Błogosław nam.

 

 9. Świat oczekuje Dzieciątka Jezus  (24 grudzień)

Panie Jezu, Maleńkie Dzieciątko! Świat Ciebie tak często lekceważy, świat Ciebie nie przyjmuje, bo Cię nie zna. Co my możemy uczynić, by Cię świat poznał? Oświeć ludzkie serca i umysły, by odczuły Twoją bliskość, by zapragnęły Twej miłości, by odpowiadały na Twoje wezwanie. Panie Jezu, Ciebie świat potrzebuje, chociaż nie zawsze sobie to uświadamia. Poślij, Panie, jeszcze raz Twych Aniołów, by ogłosili Twe przyjście na ziemię. Dlaczego ogłoszenie Twego przyjścia w telewizji, radiu, prasie jest takie nijakie, często wykrzywione, a najczęściej przemilczane? Otwórz, Panie, serca ludzkie, by odpowiedziały miłością na Twoją miłość. Wyciągnij, Dzieciątko Boże, Swe błogosławiące rączki z ubogiego żłóbka, do wszystkich ludzi na świecie. Zbliżający się do nas, Boży Synu, jako niewinne Dzieciątko, prosimy Cię, odprawiając tę nowennę, o następujące łaski...... Boskie Dzieciątko Jezus, któreś przyszło na świat uszczęśliwić wszystkich ludzi – przyjdź, bo czekamy na Ciebie. Przyjdź, bo czekamy na Ciebie.

Ojcze nasz ...  Zdrowaś Maryjo ...  Chwała Ojcu ...

Boskie Dzieciątko Jezus. Błogosław nam.

 

 

 

Nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezus

 

„Nowenna ta jest źródłem wielu Łask. Chcę, aby tę Nowennę odmawiano jako przygotowanie przed Świętem Bożego Narodzenia. Można i trzeba ją odmawiać w okresie Bożego Narodzenia. Nowenna ta jest uniwersalna, gdyż można ją odmawiać przez cały rok . Kto może, niech ją odprawia przed każdym 25 dniem każdego miesiąca. Dam wam w tym czasie naprawdę wiele Łask, gdyż czas, w którym się znajdujecie jest czasem ciężkim i trudnym. Szatan uwija się i porywa liczne dusze na wieczne potępienie. W poszczególnych dniach nowenny są pogrupowane wszystkie dusze według stanu, jaki reprezentują. Miłość Moja jest tak ogromna, że muszę wykorzystać wszystkie możliwe sposoby i środki, aby ratować dusze idące na wieczne męki. Pragnę podać dziś słowa modlitwy, które będą jako Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus. Koronka ta odmawiana przed Świętem Bożego Narodzenia, da wielu duszom krocie Łask Bożych. Będzie ona odmawiana jako jedna z modlitw do nowenny, jaką podyktowałem. Niech nikt z was już się nie trwoży i nie lęka, bo Łaska Boża pomimo waszych win i grzechów, przygotuje was do przeżycia tej końcówki czasu, jaki jeszcze pozostał. Kolejność odmawiania nowenny jest następująca: modlitwa wstępna, modlitwa na dany dzień nowenny, modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny, litania, dziesiątek Różańca (Tajemnica trzecia Radosna, Narodzenie Pana Jezusa), koronka, modlitwa na zakończenie. Na rozważanie i gorącą modlitwę błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie.”

 

Modlitwa wstępna


O, Najświętsze, Najsłodsze Dzieciątko Jezus z Nazaretu! Ty Żywy Boże, jako Dziecię zechciałeś zejść na ten nędzny padół ze wspaniałego Nieba. Nikt z ludzi niedorówna Twojej Świętej Miłości i Twojemu Poświęceniu. Składamy hołd uwielbienia przed Twoim Najświętszym Obliczem - dziecięcym oraz dojrzałym i dziękujemy Ci, Boże, za zadośćuczynienie, jakie złożyłeś za nasze grzechy Swojemu Miłosiernemu Ojcu. Najmilsze Dzieciątko Jezus, rozpal do Ciebie i bliźnich serca dziś żyjących ludzi.

 

I dzień


Najświętsze Dzieciątko Jezus, obudź głęboką Miłość w naszych sercach oraz sercach hierarchii Katolickiego Kościoła, który stworzyłeś. Najsubtelniejsze Dziecko Świata, narodzone w Betlejemskiej Stajence, a dziś znów cierpiące nawet z rąk wielu hierarchów, rozgrzej Swoją Miłosierną Miłością te serca i skieruj je na wyżyny doskonałości. Mój Boże, spraw, niechaj Mocą Twojego Świętego Ducha Prawdy całkowicie realizują oni Twoją Świętą Wolę i Twoje Drogi.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

II dzień


Najświętsze Dzieciątko Jezus, wzbudź nieustraszoną miłość w sercach kapłanów Katolickiego Kościoła. Nieskalane, Słodkie Dziecię narodzone w Betlejemskiej Szopie, a dziś niejednokrotnie cierpiące z powodu niegodnego pełnienia kapłańskiej służby, bądź błogosławione! Kiedy te kapłańskie dusze zostaną odnowione Światłością Świętego Ducha Prawdy, będą śpiewać Najświętszemu hymn dziękczynienia i uwielbienia oraz staną się narzędziem Bożej Miłości i Pokoju.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


III dzień


Najmilsze, Najświętsze Dzieciątko Jezus, obudź gorliwą Bożą Miłość w sercach wybranych dusz z zakonów męskich i żeńskich Katolickiego Kościoła. Chwała Ci, Słodki Jezusku, narodzony w Betlejemskiej Stajence, a dziś niejednokrotnie cierpiący z powodu grzechów tych wybranych dusz. Żarem Twej Świętej Miłości uwolnij ich od własnych błędów i zła. I tak uzdolnij tych wybrańców, aby promieniując swoją postawą i Bożym Słowem, otworzyli i przeszyli rozdarte, zbuntowane serca biednych grzeszników. Najczulsze Dziecię, spraw, aby tewybrane istoty obdarzone Darami Ducha Świętego po swoim przebóstwieniu godnie pełniły Wolę Bożą do końca.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


IV dzień


Najświętsze Dzieciątko Jezus, ogarnij Swoją Miłością serca wybranych dusz - mistyków, którzy przekazują ludziom i Kościołowi prawdziwe, niczym nieskażone przez Szatana Boże Słowa. Umiłowane Dzieciątko Jezus, zawróć te serca z drogi pomyłek. Oby Duch Święty odnowił ich nowym duchem unicestwiając wszelki grzech, gnuśność i moralny bezwład. Oby ci powołani już z odnowionym sercem stali się przykładem dla innych, potrzebujących nawrócenia oraz oby ukazywali niezawodną Drogę ku Doskonałości.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


V d z i e ń


Cudny, Słodki Kwiecie, Najjaśniejsza Gwiazdo - Ukochane Dzieciątko Jezus, cierpiące już od Żłóbka. Spójrz na wierny lud Katolickiego Kościoła. Ci nieraz błądzący frustraci nie oddają Bogu należytej czci. Pochłonięci ułudą tego świata, tkwią w przeciętności, nie rozpoznając czyhających pułapek Szatana. Najmilsze Dzieciątko Jezus, rozpal w ich sercach prawdziwą Bożą Miłość i spraw, by w Żarze Twojej Miłości wypalił się ich lekkomyślny grzech. Oby w każdym sercu zapłonęły jak słońce: Radość, Pokój, Twoje Błogosławione Łaski.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

 

VI dzień


Najświętsze Dzieciątko Jezus, rozgrzej Ogniem Twej Miłości dusze biednych, zagubionych ludzi oraz tych, którzy błądzą całkowicie w ciemnościach grzechu i niewiedzy. Wstrząśnij też ich zbłąkane serca i umysły Twoim ludzkim, Małym, ale Boskim Wielkim i Gorącym Serduszkiem. Dotknij ich tak Wielką, Wspaniałą Miłością, by uwierzyli, że tylko Ty jesteś, Boże, ich Najwierniejszym Przyjacielem i Obrońcą. Wtedy zrozumieją, że tylko z Tobą, Panie, zakróluje Jedyne Dobro i Prawdziwe Życie. I będą na Wieczność sławić Imię Boga!

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


VII dzień


Najwierniejsze Dzieciątko Jezus, przyjdź i rozpal żarem Swej Czystej, Wspaniałej Miłości dusze oziębłe, które są daleko od Katolickiego Kościoła. Ukochane Dzieciątko Jezus, tak bardzo cierpiące w Betlejemskiej Stajence, a dziś tak mocno ranione oziębłością i brakiem ufności, ocal i wskrześ te zlodowaciałe dusze. Jak lodołamacz krusz duchową martwotę serc tych biednych grzeszników. Ześlij takie Dary Ducha Świętego dla wyzwolenia ich z duchowej niemocy, z niewoli grzechu, aby na zawsze zjednoczyły swoje serca z Bożym Sercem i aby modliły się żarliwie o nawrócenie całej ludzkości.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


VIII dzień


Najdroższe Dzieciątko Jezus, rozpal Twoją Nieskończoną Miłością dusze naszych wszystkich krewnych oraz znajomych - drogich naszemu sercu, a także naszych wrogów. Najmilsze Dzieciątko, któreś tak bardzo cierpiało w Stajence Betlejemskiej, a dziś cierpiące od tych dusz poleconych przeze mnie w modlitwie. Naucz nas wszystkich miłowania nieprzyjaciół. Niech Ogień Miłości Twojego Serca rozgrzeje też te wspomniane, biedne dusze i zniszczy tkwiące w nich zło. Tak, aby wyzwolone od demona złości zostały przeniknięte Bożym Duchem Miłości i promieniowały tą Życiodajną Siłą na swe otoczenie.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


IX dzień


Wszechmocne Dzieciątko Jezus, rozjaśnij Twoją Czystą, Potężną Miłością te dusze, które przedstawi Ci dziś Twoja i nasza Święta Matka oraz poleci Ci je Sama. Najczulsze Dzieciątko, spraw, aby nieustannie była pełniona Wola Świętej Trójcy. Oby żar tej Miłości i Moc Ducha Świętego ogarnęły cały Kościół Święty, a zwłaszcza polecone Ci dusze.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

 Modlitwa na zakończenie


Najświętsze Dzieciątko Jezus, Synu Boży, który jesteś Słowem od Początku, który stworzyłeś świat i zostałeś Ukrzyżowany, by na nowo zostało zawarte Przymierze pomiędzy grzesznym światem a Twoim Miłosiernym Ojcem. Narodziłeś się w Betlejemskiej Grocie, jako maleńkie, kruche, zwyczajne Dziecko ukrywające Swój Boski Majestat, niepoznane i nieprzyjęte przez Swoich. Utajony Boże, zawsze byłeś i jesteś Znakiem Sprzeciwu dla zbuntowanego świata. Trudno Cię rozpoznać i zobaczyć także dziś - cierpiącego w Tabernakulum, jako Ofiara Miłości. Boskie Dziecię, uświęć nasze serca tak jak serca ubogich pasterzy w Żłóbku Betlejemskiej Stajenki oraz tak jak serca mędrców szukających Prawdy - poprzez ubóstwo, pokorę, łagodność i kochające oczy.