Duchowa adopcja


Podejmując Duchową Adopcję, możesz się przyczynić do uratowania niewinnych, bezbronnych dzieci. Dzieci, które chcą kochać i być kochane pod sercem matki.
 

Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna modlitwa, trwająca przez dziewięć miesięcy i obejmująca specjalną modlitwę w intencji zagrożonego dziecka i jego rodziców oraz jedną z tajemnic Różańca, a także dobrowolnie podjęte praktyki religijne.

 

Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski, gdzie stała się osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu. Pierwszy ośrodek Duchowej Adopcji powstał przy kościele Ojców Paulinów w Warszawie. Stąd Duchowa Adopcja rozprzestrzenia się na kraj i poza jego granice.:

 

http://paulini.com.pl/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego/

 

Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne, spowodowane grzechem aborcji. Pozwała matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i postu), pomaga (w szczególności ludziom młodym) kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania, pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinach.

 

„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady ! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnemu. Dar życia uważać będziemy za największą Łaską Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu."

Jasnogórskie Śluby Narodu – 26.08.1956 r.

 

"Myślę, że największą tragedią naszego społeczeństwa, naszego narodu, jest śmierć ludzi, którzy się jeszcze nie narodzili: poczętych i nienarodzonych. I nie wiem, czym zapłacimy wobec historii za tę straszliwą zbrodnię. Ale jest rzeczą oczywistą, że to nie może minąć bez konskwencji. Tak jak nie minęły bez konsekwencji straszliwe grzechy naszego narodu w wieku XVIII - zapłaciliśmy za to - tak też nie mogą zniknąć bez konsekwencji grzechy naszego stulecia, które się popełnia tak bezmyślnie i tak programowo."
Jan Paweł II

 

informacje o Duchowej Adopcji:

http://www.diecezja.waw.pl/da/

 

Szczegółowe informacje i materiały dotyczące duchowej adopcji można uzyskać pod adresem:

CENTRALNY OŚRODEK KRZEWIENIA DUCHOWEJ ADOPCJI
JASNA GÓRAul. O. A. Kordeckiego 2
PL 42-225 Częstochowa 25 Tel.: +48 34 3-777-415
mail: adopcja.duchowa@jasnagora.pl