Charakterystyka grupy


Charakterystyka grupy Warszawa - Choszczówka     (omnia enim in I Maria)

 

Wspólnota Pomocników Matki Kościoła Grupa Warszawa-Choszczówka.

Jedną z form działalności Pomocników Matki Kościołą w Diecezji Warszawsko - Praskiej jest praca grupy działającej przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego skupionej od 1983 r. wokół Kaplicy Prymasowskiej w Warszawie Choszczówce przy ul. Świerkowej 4.

Animatorem grupy jest Hanna Gerłowska – Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Programowej Pomocników Matki Kościoła. A także członek Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Warszawsko - Praskiej.

Grupie służy i czynnie w niej uczestniczy przedstawicielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Pani Agnieszka Goszczyńska.

Grupa aktualnie liczy 235 osób z czego 60-80 osób uczestniczy w comiesięcznych czuwaniach nocnych w kaplicy prymasowskiej w Choszczówce.w Intencji o Rychłą Beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kard.Wyszyńskiego

W miesiącu maju 2013r zakończyliśmy trzecią dziewięciomiesięczną nowennę o Beatyfikację Kard.Wyszynskiego.

50 osób od 15 lat dwa razy w roku pielgrzymuje autokarem: wiosną -Sanktuaria Maryjne Europy i nie tylko. Jesienią - Sanktuaria Maryjne Polski oraz miejsca związane z Prymasem Tysiąclecia i Błogosławionym Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Od 30 lat co roku (około 120 – 150 osób) uczestniczy w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę,w dniach 06-15 sierpnia jako grupa 10 Niebiesko–Biała Pomocnicy Matki Kościoła z Warszawy - Choszczówki, organizowanej przez o.Paulinów z ul.Długiej w Warszawie.

Naszą grupę prowadzi ks.Henryk Bonkowski od 10 lat opiekun duchowy grupy oraz ks.Piotr Śliwka Duszpasterz Pomocników Diecezji Warszawsko – Praskiej.

Hasłem naszej wspólnoty jest: - „Wszystko Postawiłem na Maryję”.

 

Od 11 lat w ostatni weekend czerwca (piątek,sobota,niedziela) pielgrzymujemy pieszo w pielgrzymce różańcowej z Warszawy do Czerwieńska - do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.– organizatorem, przewodnikiem i opiekunem duchowym pielgrzymki jest ks.Henryk Bonkowski-SDB.

Część naszej wspólnoty od kilku lat systematycznie bierze udział w comiesięcznej nocnej pielgrzymce do Niepokalanowa.

 

Wspólną pracą grupy : (sfinansowaniem , zaangażowaniem w prace remontowe 3 lokali -pustostanów) powstał ośrodek Pomocników Matki Kościoła przy ul.Lwowskiej 9 w Warszawie.- gdzie obecnie mieści się archiwum i sekretariat Pomocników Matki Kościoła.

Z inicjatywy wspólnoty z Choszczówki organizowana jest pomoc materialna i duchowa dla dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Płaska – rejony bardzo ubogiej Suwalszczyzny ( Parafia Studzienniczna) .Od 2004 Roku organizujemy ok.700 paczek świątecznych dla tych dzieci oraz dwa razy w roku przyjmujemy ok.50 dzieci w Domu Oazowym w Choszczówce. Zapewniamy im opiekę , program zwiedzania miasta ,wyżywienie,nocleg. Dzieci są przez naszą wspólnotę utrzymywane.

Pomgamy również dzieciom na Ukrainie- Ze szkoły Języka Polskiego w miejscowości Bykówka i Marjanówka.( Żytomierszczyzna). Dzieci te co roku przyjeżdżają do Polski , biorą udział w pielgrzymce pieszej z Warszawy na Jasną Górę. Są goszczeni przez nas w domu rekolekcyjnym w Choszczówce .

Współpracujemy z domem dziecka prowadzonym przez siostry Sercanki ze Zgromadzenia ojca Honorata Kożmińskiego w Żytomierzu na Ukrainie – dzieci są pełnymi sierotami.Przyjmujemy te dzieci (15 -20 osób ) w prywatnym domu Hanny Gerłowskiej - wspomagamy modlitwą oraz darami.

Parafianie z parafi Św.Zofi , kościoła katedralnego oraz seminaryjnego w Żytomierzu -Ukraina od 9 lat przyjeżdżają ,aby pielgrzymować z nami na Jasną Górę.Są związani z nami jako Pomocnicy Matki Kościoła w Żytomierzu.

Dniu 6 listopada 2013roku 4 osobowa delegacja Zarządu Pomocników Matki Kościoła w składzie duszpasterz krajowy ks.Teofil Siudy , Anna Rastawicka, Anna Szarzała, Hanna Gerłowska udała się na Ukrainę do Ordynariusza diecezji Kijowsko- Zytomierskiej Arcybiskupa Piotra Maluczka , prosząc o błogosławieństwo na działalność P.M.K. w Żytomierzu przy kościele Katedralnym św.Zofii. Błogosławieństwo otrzymaliśmy i od 2013r istnieje i rozwija się grupa Pomocników Matki Kościoła w Żytomierzu .

Jesteśmy otwarci na każdą prośbę i potrzebę drugiego człowieka. Często bierzemy czynny udział w pomocy chorym z naszej wspólnoty i nie tylko . Otaczamy ich wsparciem duchowym i modlitwą. Oferujemy swój wolny czas aby pomóc innym.

W 1998 roku Doprowadziliśmy do sakramentu Chrztu Św.14 dzieci z domu samotnej matki –Bajka Warszawa ul. Czajka 2.

Dzięki naszej inicjatywie dwie pary z domu samotnej matki zawarły sakramentalny związek małżeński. Z grupy wyrosło 6 powołań kapłańskich. Wymadlamy uzdrowienia osób chorych. Kilka osób po kilkunastu latach przystąpiło do sakramentu pokuty. Do grupy należą całe rodziny dwu a nawet trzypokoleniowe. Jest to okazja do dzielenia się i przekazywania duchowości Ruchu –młodzieży i dzieciom.

Animatorem grupy w Choszczówce jest Hanna Gerłowska. Osobą wspierającą jest: Pani Krystyna Zając – wieloletni członek wspólnoty.

 

 

 

 

 

Hanna Gerłowska
Hanna Gerłowska

Zmarła Hanna Gerłowska

18.V.2016r.

Animatorka grupy Ruchu Pomocników

Matki Kościoła Warszawa - Choszczówka,

Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady

Programowej Pomocników Matki Kościoła,

Członek Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń

Katolickich Diecezji Warszawsko - Praskiej.

 

 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie». (J 14, 1-6)

 

 

"Niewiastę dzielną któż znajdzie?"

 

 

Dzjękujemy Ci za wszystko Haniu

Z miłością, wdzięcznością i modlitwą

Wspólnota Pomocników Matki Kościoła
Rodzina i Przyjaciele

 

Ciociu Haniu - Niebieski Pomocniku w Niebie - oręduj za nami!

 

Kazanie ks. Henryka Bonkowskiego SDB - 23 .05.2016

 

 Śmierć nie oddziela nas od siebie,

ponieważ wszyscy zdążamy tą samą drogą

i odnajdziemy się w tym samym miejscu.

Nie będziemy nigdy rozłączeni, ponieważ żyjemy dla Chrystusa

i teraz jesteśmy złączeni z Chrystusem, idąc ku Niemu.

Wszyscy razem będziemy kiedyś z Chrystusem.

Św. Szymon z Tesalonik.

 

 

*  *  *