Brzemienna


Matka Boża Brzemienna Matemblewo
Matka Boża Brzemienna Matemblewo

 

Cudowna Matemblewska Pani! Tyś największą po Bogu naszą pociechą. Zbliżamy się do Ciebie z całą naszą ufnością, jak dzieci do Matki przychodzimy do Ciebie, korzymy się przed Tobą, błagając o pomoc Maryjo! Tyle cudów zdziałałaś na tym miejscu przez siebie wybranym, tylu nieszczęśliwych wysłuchałaś i uleczyłaś ich z chorób duszy i ciała, tylu rodzinom dałaś upragnione dziecko. Matko Matemblewska! Bądź siłą dla matek oczekujących potomstwa, by nie lękały się trudów macierzyństwa. weź w opiekę nasze rodziny i prowadź je do swego Syna, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Matka Boża Brzemienna Guadalupe
Matka Boża Brzemienna Guadalupe

 

Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, która z tego miejsca objawiasz Twą łaskawość i współczucie dla wszystkich, co uciekają się pod Twą opiekę, wysłuchaj modlitwy, wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi. (...). Daj naszym rodzinom tę łaskę, by kochały i szanowały poczynające się życie, z tą samą miłością, z jaką Ty w łonie Twoim poczęłaś życie Syna Bożego. Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, chroń nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci.  (Jana Pawła II - Guadalupe)

Matka Boża Brzemienna Skępe
Matka Boża Brzemienna Skępe

 

 

Czekam na Ciebie, Jezu mój mały, ciche błagania ku niebu ślę.

Twojego przyjścia czeka świat cały, sercem gorącym przyzywam Cię.

Spójrz, tęskniony na tej ziemi, przybądź, Jezu, pociesz nas!

Szczerze kochać Cię będziemy, przyjdź, o Jezu, bo już czas!

Usłysz Maryjo głos Twoich dzieci, Tyś naszą Matką na każdy dzień.

O daj nam Słońce, które rozświeci grzechu i błędu straszliwy cień.

Spójrz, tęskniony na tej ziemi, daj nam Zbawcę Dziecię Twe.

My dla Niego żyć pragniemy, Jemu damy serca swe.

Maryja Brzemienna Kraków Bazylika św. Floriana
Maryja Brzemienna Kraków Bazylika św. Floriana

 

 

O Mario, czemu pobladłaś, Tyś można, jak inna żadna, bo poczniesz Króla nad króle, a nazwą Go Emmanuel. Nie trwóż się Mario - Lilijo, Dzieciątko Święte powijesz, siankiem Mu żłóbek wyścielesz, nim błyśnie gwiazda w Betlejem. Radować wszyscy się będą, muzyką chwalić, kolędą, bić będą niskie pokłony przed Twoim Jednorodzonym, Jednorodzonym. Nadzieje ludów spełnione, bo Ciałem się stanie Słowo, niech będzie błogosławiony żywota Twojego Owoc.

 

Marana tha, przyjdź Jezu Panie, w Swej chwale do nas zejdź!

Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki!

Matka Boża Brzemienna w Wąbrzeźnie
Matka Boża Brzemienna w Wąbrzeźnie

 

 

Przyjdź do nas, przyjdź, Panie Jezu, Amen!

Przyjdź do nas, przyjdź, wszyscy Cię czekamy,

Marana, Tha! Przyjdź, Panie przyjdź.

Wśród walk i zdrad obdarz nas pokojem,

Przemień ten świat, przyjdź królestwo Twoje.

Przyjdź, Panie nasz, Tobie służyć chcemy,

Niech wola Twa spełni się na ziemi!