Apel Jana Pawła II


 

 

Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany!

Jan Paweł II

 

 

fragment kazania z Niepokalanowa o "Rosarium Virginis Mariae",

(ochrona rodziny, dzieci, różaniec) w zakładce: Media/MP3 pliki

 

 

Chcę wam powiedzieć wszystkim nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „ Nie samym chlebem człowiek żyje (Mt 4,4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspakajanie doczesnych, materialnych potrzeb, ambicji, pożądań człowiek jest człowiekiem.” Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, „ trzeba nie ustawać w modlitwie”
Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają, tutaj gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy.
A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!
Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością- taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym.
Proszę was:
• abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy,
• abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili,
• abyście mieli ufność nawet wbrew swojej słabości,
• abyście szukali duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ja znajdowało,
• abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
• abyście nigdy nie utracili tej wolności duch, do której On wyzwala człowieka,
• abyście nigdy nie wzgardzili ta Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której Zycie ludzkie nie ma ani korzeni, ani sensu.

 

( fragmenty homilii w Kalwarii Zebrzydowskiej i na krakowskich Błoniach w 1979 r)

 

 

RÓŻANIEC

 

Zachęcam wszystkie osoby konsekrowane, aby (...) odnawiały każdego dnia duchową więź Maryją Panną, rozważając z Nią tajemnice Jej Syna, przez odmawianie Świętego Różańca.

 

Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (...). Przedziwna w swej istocie i głębi (...). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (...) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki.

 

Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (...).

 

W tajemnicach radosnych widzimy (...) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy.

 

W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka.

 

W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego.

 

W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje.

 

 

Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym.

 

Równie pilna potrzeba wysiłków i modlitwy wyłania się w innym punkcie krytycznym naszych czasów, jakim jest rodzina, komórka społeczeństwa coraz bardziej zagrożona na płaszczyźnie ideologicznej i praktycznej siłami godzącymi w jej jedność, które budzą obawy o przyszłość tej podstawowej i niezbywalnej instytucji, a wraz z nią o losy całego społeczeństwa.

 

Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za

rodzinę.(...) Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za

rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy.

 

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. (...)

Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo

również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać

solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć

z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego.

 

Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie

drogi wzrastania dzieci.

 

Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, (...)

z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi

pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.

        

Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was,

rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na

Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją

na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii

z liturgią, w kontekście codziennego życia.

 

Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany!

 

Jan Paweł II z Listu o Różańcu Świętym

"Rosarium Virginis Mariae"

Watykan, dnia 16 października 2002 roku