WARSZAWA-CHOSZCZÓWKA

POMOCNICY MATKI KOŚCIOŁA

gallery/big-church

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich”  Mt (18, 20)

Uczestniczymy w comiesięcznych czuwaniach nocnych w kaplicy prymasowskiej w Choszczówce.

W intencji o rychłą Beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kard.Wyszyńskiego.

WARTOŚĆ MODLITWY WSTAWIENNICZEJ: Uwolnienie Piotra z więzienia było spektakularnym przykładem Bożej ochrony.
Najczęściej objawia się ona w sposób subtelniejszy – w postaci: bezpiecznej podróży, zadowalających wyników badań, zmiany postawy nastolatka i innych wydarzeń mogących być ilustracją do słów z Listu św. Jana: Większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie (1 J 4,4). Inaczej mówiąc – nie musimy obawiać się mocy tego świata, gdyż Boża moc jest nieporównywalnie większa.

Raz jeszcze wszystkich zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.
Matce Bożej Częstochowskiej polecamy pielgrzymów oraz wszystkich darczyńców.
Niech Miłosierny Bóg udziela nam wszystkich potrzebnych łask.
Zapraszamy na pielgrzymkę na Jasną Górę z Choszczówką!

i Ty możesz być Pomocnikiem Matki Kościoła

"Najmilsi! Wzywamy was do Maryjnej pomocy Kościołowi. Nie oszczędzaj duszy swej w obliczu utrapień Narodu i udręk Kościoła w Polsce i świecie. Bądźcie odważni, wierni i wytrwali w swoim pragnieniu pomagania Kościołowi przez Maryję.

Do kogo dotrze ten głos Prymasa Polski, dla którego zaszczytem jest, że może zwać się niewolnikiem Maryi?

Może dotrze do CIEBIE.......?"

 

Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Polski - niewolnik Maryji

Jasna Góra, 26 sierpnia 1969r.

gallery/pomocnicy-kaplica-307wpp
gallery/pielgrzymka-10nb-307wpp
gallery/skw-kw-640

Pomocnicy Matki Kościoła Warszawa-Choszczówka

gallery/imag0875plaska

Grupa Pomocników Matki Kościoła organizuje paczki dla dzieci ze szkoły w Płaskiej na Suwalszczyźnie.

Podobnie jak od ponad 15 lat, członkowie grupy Pomocników Matki Kościoła w Choszczówce przygotowali w tym roku ponad 250 paczek dla dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej. Coroczna akcja przygotowywania paczek zainicjowana została przed laty przez naszą zmarłą Hanię Gerłowską. Pragnąc kontynuować to dzieło, osoby z naszej grupy 21 stycznia br. udały się z przygotowanymi darami do Płaskiej i jak zawsze spotkanie było pełne radości i serdeczności, których nie da się opisać. Cała akcja była możliwa dzięki inicjatywie i zaangażowaniu członków grupy Pomocników z Choszczówki oraz otwartości i hojności osób, które wsparły tą akcję modlitewnie i materialnie. Wszystkim Bóg zapłać.

gallery/mb-kaplica

dr Wincenty Łaszewski  -  "Cudowny medalik. Klucz do skarbnicy łask"  -  specjalista w zakresie antropologii teologicznej, mariolog.

"Wszystko postawiłem na Maryję"

"Naśladuj Maryję, a nie zgubisz drogi! Proś Ją, a nigdy nie pozostaniesz bez nadziei!

Myśl o Niej, a nie pomylisz się! Trzymaj się Jej mocno, a nie upadniesz!".   

św. Bernard z Clairvaux (+1153).