3xZdrowaś Maryjo


Nabożeństwo "Trzech Zdrowaś Mario"

ku czci Najświętszej Maryi Panny - ratunek dla nas!

 

Początki jego sięgają pierwszych wieków Kościoła. Matka Boża obiecała Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie łaski związane z pobożnym odmawianiem tego nabożeństwa. Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo odmawiamy rano i wieczorem dla uzyskania łaski uniknięcia grzechu śmiertelnego i szczęśliwej śmierci:

 

Dziękujemy Trójco Przenajświętsza 
za potęgę udzieloną NMP.

Zdrowaś Maryjo...

Dziękujemy Trójco Przenajświętsza 
za mądrość udzieloną NMP.

Zdrowaś Maryjo...

Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za słodycz 
i miłosierdzie udzielone NMP.

Zdrowaś Maryjo...

 

 

To nabożeństwo jest niezwykle skuteczne, gdy ofiarujemy je w każdej innej intencji np.: o nawrócenie zatwardziałego grzesznika, za dusze czyśćcowe, pomoc w rudnej sytuacji materialnej itd. 

 

Trzy Zdrowaś Maryjo są to jakby trzy piękne róże:

-1-Jedna biała, ofiarowana przez Ojca Przedwiecznego, Ojca światłości.

Na uczczenie Maryjo Twej mocy do odparcia zlego w godzinie smierci.

-2-Druga czerwona, pochodząca od Syna, którego krwią zostaliśmy odkupieni.

Na uczczenie Maryjo Twej wiedzy i rozumu.

-3-Trzecia złota, którą ofiarował Duch poświęciciel, Dawca chwały.

Na uczczenie Maryjo Twego miłosierdzia.

Jakże by, więc dla Trójcy Przenajświętszej nie miały być przyjemnymi te róże przepojone wonią niebieską? Jakżeżby Maryja nie obsypywała łaskami tych, którzy wiernie, co dzień składają w Jej ręce owe trzy kwiaty niebieskie.

 

 

Kongres Mariański w Saragossie (26 – 29 września 1908) pośród innych nabożeństw ku czci N. P. Maryi polecił szczególnie odmawianie Trzech "Zdrowaś Maryjo" rano i wieczór z dodaniem wezwania:

 

"Maryjo, moja Matko, zachowaj mię dzisiaj (tej nocy) od grzechu śmiertelnego".

 

Tę codzienną praktykę Trzech Zdrowaś Maryjo Kościół Św. obdarzył odpustami: "Wiernym, którzy przed obrazem Najświętszej Maryi Panny odmawiają pobożnie  Trzy Zdrowaś Maryja z wezwaniem - Najświętsza Matko Boża wstawiaj się za mną - albo też z jakimśinnym dowolnym werzwaniem, udziela się odpustu cząstkowego; odpustu zupełnego  dostępuje się pod zwykłymi warunkami, jeżeli się przez cały miesiąc odmawia  te Trzy Zdrowaś Maryja".

 

źródło: Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo z opisem jego rozwoju, skuteczności i doznanych łask

Nihil obstat Ks. Stefan Mazanek, IMPRIMATUR Nr L. 8595/27

 

 

 

Treść modlitwy

 

Dziękujemy Tobie Trójco Przenajświętsza za Potęgę udzieloną Najświętszej Maryi Pannie.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Moja Droga Matko, Panno Maryja zachowaj mnie dnia dzisiejszego od grzechu śmiertelnego i udziel mi bezcennej łaski wytrwania w dobrym, aż do końca, czyli szczęśliwej śmierci.

 

Dziękujemy Tobie Trójco Przenajświętsza za Mądrość udzieloną Najświętszej Maryi Pannie.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Moja Droga Matko, Panno Maryja zachowaj mnie dnia dzisiejszego od grzechu śmiertelnego i udziel mi bezcennej łaski wytrwania w dobrym, aż do końca, czyli szczęśliwej śmierci.

 

Dziękujemy Tobie Trójco Przenajświętsza za Miłosierdzie udzielone Najświętszej Maryi Pannie.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Moja Droga Matko, Panno Maryja zachowaj mnie dnia dzisiejszego od grzechu śmiertelnego i udziel mi bezcennej łaski wytrwania w dobrym, aż do końca, czyli szczęśliwej śmierci.

 

Po każdym Zdrowaś Maryjo.. możemy dodatkowo za św. Antonim Padewskim dodawać:

 

"O Maryjo, Dziewico przed Twym Bożym Poczęciem, zachowaj czystym mój umysł, moje serce oraz ciało moje. O Maryjo, Dziewico w czasie Bożego Poczęcia, zachowaj czystym mój umysł, moje serce oraz ciało moje .O Maryjo, Dziewico po Twoim Bożym Poczęciu, zachowaj czystym mój umysł, moje serce oraz ciało moje."