WARSZAWA-CHOSZCZÓWKA

POMOCNICY MATKI KOŚCIOŁA

gallery/big-church

Nasza misja

gallery/12grud.guada.1440.1080
gallery/jhs_krol_2128
gallery/d386408321

Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

(12.XII - wspomnienie dowolne)

O najłaskawsza Dziewico, Maryjo z Guadalupe, w swoich niebiańskich objawieniach na górze Tepeyac, obiecałaś okazać litość i współczucie wszystkim, którzy szukają u Ciebie pomocy i ochrony. Dozwól mi Cię chwalić Panno Przenajświętsza, Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

"Wszystko postawiłem na Maryję"

"Naśladuj Maryję, a nie zgubisz drogi! Proś Ją,

a nigdy nie pozostaniesz bez nadziei! Myśl o Niej, a nie pomylisz się! Trzymaj się Jej mocno, a nie upadniesz!".   - św. Bernard z Clairvaux (+1153).

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

O nas

RUCH CHARAKTERYZUJĄ:

POMOCNICZOŚĆ: to bezinteresowna gotowość niesienia pomocy Ojczyźnie, Kościołowi i drugiemu człowiekowi, odnosząca się z szacunkiem do bliźnich

MARYJNOŚĆ: oddanie siebie, całego życia Maryi. Oddanie szczególnej Czci Bogarodzicy poprzez modlitwę.  Pomocnik wszystko co robi, czyni z Maryją, przez Maryję i dla Maryi !

KOŚCIELNOŚĆ (eklezjalność): stanowi zadanie dla każdego Pomocnika, jest pobudzaniem świeckich katolików do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i drugiego człowieka.

Jedną z form działalności Pomocników Matki Kościołą w Diecezji Warszawsko - Praskiej jest praca grupy działającej przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego skupionej od 1983 r. wokół Kaplicy Prymasowskiej w Warszawie Choszczówce przy ul. Świerkowej 4.

gallery/kapliczka

Witamy na stronie Ruchu Pomocników Matki Kościoła

 

"Wszystko Postawiłem na Maryję"

Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła został powołany do istnienia przez Stefana Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 roku.  

Prymas Tysiąclecia wezwał tym samym wszystkich Polaków, wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i Ojczyźnie.