Witamy


Witamy na stronie Ruchu Pomocników Matki Kościoła,
jesteśmy grupą działającą przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego,

Warszawa - Choszczówka.

 

* * *

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie popielgrzymkowe

do kaplicy w Choszczówce

w dniu 23 września 2018 r. na godz. 16.30.


Spotkanie rozpoczniemy Mszą św., która będzie koncelebrowana

przez ks. Henryka Bonkowskiego i ks. Władysława Nowickiego.

Po wspólnej modlitwie zapraszamy na agape.

Prośba o przyniesienie owoców i słodyczy do herbaty.

 

*  *  *

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pomocników Matki Kościoła

na tegoroczną XIII pielgrzymkę naszego Ruchu na Jasną Górę

22 września 2018 roku.

 

Pielgrzymować będziemy pod hasłem:

„Z Maryją na drogach wolności Narodu”.

 

W programie pielgrzymki:

 

godz. 10.30 – Sala Papieska

Recepcja pielgrzymów

 

godz. 11.00 – Sala Papieska

Powitanie pielgrzymów – Duszpasterz Krajowy PMK – Ks. Teofil Siudy

Konferencja: p. Anna Rastawicka; ks. Rafał Krakowiak

Świadectwa pracy Ruchu Pomocników Matki Kościoła w diecezjach

 

Przerwa na posiłek

 

godz. 14.00 – Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej

Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Seniora Stanisława Nowaka

 

godz. 15.30 – Modlitwa różańcowa na Błoniach Jasnogórskich przy stacjach różańcowych tajemnice światła

 

Bezpośrednio po różańcu Modlitwa przed Pomnikiem Czcigodnego Sługi Bożego

kardynała Stefana Wyszyńskiego i zakończenie pielgrzymki

 

 *  *  *

 

 

 

Relikwie Krzyża Świętego
Relikwie Krzyża Świętego


Podwyższenie Krzyża Świętego - 14 września

 ...

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!

...

Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe,
Na sobie niosąc zbawienie światowe,
Na tobie Jezus spoczywał,
Gdy w gorzkich mękach umierał.

...

Na wieczne czasy i przez miliony,
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony!
Tyś jest znak trumfujący,
Radość wiernym przynoszący.

 ...

O Trójco Święta, Boże nieskończony!
Daj nam posiłek, ratuj lud strapiony;
Przez znamię Krzyża świętego
Wyrwij nas od wszego złego.

 

 

Matka Boska Bolesna Sulisławice
Matka Boska Bolesna Sulisławice

Najświętsza Maryja Panna Bolesna - 15 września

"Oto Ten przeznaczony jest na upadek...

A Twoją duszę miecz przeniknie,

aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2, 34a. 35).

 

O Matko Bolesna stojąca pod Krzyżem,
Widzisz wbite gwoździe w stopy Twego Syna,
Już mrok zapada, gasną światła dnia,
Dziś proszę Matko Cię,
umocnij mnie w cierpieniach dnia,
I pomóż mi wytrwać w nich.
Tyś stała tam u Syna stóp
I razem z Nim cierpiała.

Smutna Matko, Matko Boża Bolesna,
Ty sercem zbolałym kochająca wszystkich,
Dopomóż tym, którym sił już brak
By nieść zmagania dnia.
Ty pociesz ich i dodaj sił,
I ukaż cierpienia sens,
Dopomóż nam ukochać Krzyż,
Wśród zwykłych, szarych dni.

 

 

 

św. Zygmunt Szczęsny Feliński biskup
św. Zygmunt Szczęsny Feliński biskup

 

 Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, biskup - 17.09.

Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w Twoich świętych. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Racz wejrzeć na nasze prośby i przez wstawiennictwo świętego Zygmunta Szczęsnego, męża wielkiej pokory i prostoty, udziel nam łaski, o którą z ufnością prosimy. Spraw też, Panie, abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali jego cnoty i podobnie jak święty Zygmunt Szczęsny zdawali się zawsze na Twoją Opatrzność, pełnili Twoją wolę i stawali się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 "Święty Zygmunt Szczęsny Feliński staje dziś przed nami jako patron na czasy trudne"

 

 

 

Św. Stanisław Kostka, zakonnik patron Polski
Św. Stanisław Kostka, zakonnik patron Polski

 

 

ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI (18.09)

 

Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił        

módl się za nami!

Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę naszą w niebezpieczeństwach ratował   

módl się za nami!

Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej              

módl się za nami!

 

 

 

 

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu

Matka Boża z La Salette (19 września)

O Piękna Pani, Miłość matczyna zaprowadziła Cię w góry okolicy La Salette. To właśnie tam gorzko płakałaś nade mną i nad światem. Spójrz na mnie dzisiaj, ofiaruję się Tobie całkowice. Od dzisiaj moją radością będzie to, że jestem Twoim dzieckiem. Chcę pocieszyć Twoje serce i otrzeć Twe łzy. Z Tobą oddaję moje życie na służbę pojednania. Polecam Twojej matczynej opiece całego siebie, wszystkie moje nadzieje i radości, wszystkie moje trudności i cierpienia. Ofiaruję Ci całe moje życie, a przede wszystkim jego ostatnie chwile. Proszę Cię, prowadź moje kroki drogami Ewangelii. Spraw, aby moje życie było świadectwem danym proroctwu, że "Pan strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych". Tak, abym w Tobie znalazłszy wsparcie, kroczył z radością i bez lęku po drodze służby wskazanej przez Ciebie i Twojego Syna. Amen. 

 

 

Św. Józef z Kupertynu
Św. Józef z Kupertynu


Św. Józef z Kupertynu (19.09)

patron studentów i egzaminowanych

Święty Józefie z Kupertynu, który umiłowałeś Ewangelię i Eucharystię, Święty radości, Nauczycielu modlitwy, Patronie studentów, przyjmij z miłością moją modlitwę. Ty, który w swoim życiu dzięki wielkiemu zaufaniu w Bożą pomoc zmierzyłeś się z wieloma trudnościami, wstaw się za mną przed Panem, aby udzielił mi łaski, której tak bardzo potrzebuję. Swoim przykładem pociągnij mnie, abym i ja potrafił wznieść się na wyżyny niebios świętości i abym wraz z Tobą dziękował Bogu za Jego nieskończoną dobroć i miłosierdzie. Niech Twoje wstawiennictwo wyjedna mi łaskę Boga, niech mi pomaga i wyprasza moc Ducha Świętego, która mnie podtrzyma na długiej drodze życia, abym, tak jak ty, pozostał wierny Ewangelii. Amen.

 

 

 

św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

wspomnienie obowiązkowe  (23 września)

 

Medytacje Ojca Pio

Jeśli ty znajdziesz się blisko Boga podczas modlitwy, mów do Niego, jeśli możesz, a jeśli nie możesz zrobić tego, pozostań w ten sposób. Pozwól sobie, aby Bóg na ciebie patrzył, i nie przeszkadzaj sobie dalej.

 

Pozwól Maryi Najświętszej być gwiazdą, która świeci na twojej drodze i pozwól Jej pokazać tobie bezpieczną drogę do Boskiego Ojca. Pozwól Jej być jak kotwica, której ty musisz mocno się trzymać w czasie próby.