WARSZAWA-CHOSZCZÓWKA

POMOCNICY MATKI KOŚCIOŁA

gallery/big-church

Nasza misja

gallery/kaplica500
gallery/narodzenie-pana-jezusa
gallery/pastoralki

 

Zapraszamy na wspólne kolędowanie do Kaplicy w Choszczówce,

w najbliższą niedzielę 13.I.2019.

Spotkanie rozpocznie się

Mszą św. o godz. 16:30.

 

>>więcej info na INFO<<

 

.

Dziecię się urodziło i Syn nam jest dany;
A więc nie syn kowalów, jako był nazwany,
Ale Syn Rzemieś(l)nika, co słońce z świtaniem
Stworzył, księżyc i gwiazdy, swym upodobaniem. (...)
Trzy dziwne rzeczy spaja Bóstwo nierozdzielne:
Dzisia(j), gdy ciało bierze z Panienki śmiertelne,
Złącza Bóstwo z człowiekiem, matkę z panną, bierze
Do tych dwu ludzkie serce, pałające w wierze.
Sebastian Grabowiecki (ok. 1543-1607) , Kolęda

.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,

pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Rodzinnego ciepła, zdrowia i radości.

Kolędy co w domu u Was zagości.
Odpoczynku od codziennych trosk.

Bożego Pokoju i Błogosławieństwa

wszystkim Wam i sobie życzą

- Pomocnicy z Choszczówki -
Do Siego Roku !!!

RUCH CHARAKTERYZUJĄ:

POMOCNICZOŚĆ: to bezinteresowna gotowość niesienia pomocy Ojczyźnie, Kościołowi i drugiemu człowiekowi, odnosząca się z szacunkiem do bliźnich

 

MARYJNOŚĆ: oddanie siebie, całego życia Maryi. Oddanie szczególnej Czci Bogarodzicy poprzez modlitwę.  Pomocnik wszystko co robi, czyni z Maryją, przez Maryję i dla Maryi !

 

KOŚCIELNOŚĆ (eklezjalność): stanowi zadanie dla każdego Pomocnika, jest pobudzaniem świeckich katolików do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i drugiego człowieka.

Jedną z form działalności Pomocników Matki Kościołą w Diecezji Warszawsko - Praskiej jest praca grupy działającej przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego skupionej od 1983 r. wokół Kaplicy Prymasowskiej w Warszawie Choszczówce przy ul. Świerkowej 4.

gallery/kapliczka

Witamy na stronie Ruchu Pomocników Matki Kościoła

 

"Wszystko Postawiłem na Maryję"

Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła został powołany do istnienia przez Stefana Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 roku.  

Prymas Tysiąclecia wezwał tym samym wszystkich Polaków, wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i Ojczyźnie.

gallery/chrzestpanski_83

Niedziela, 13 stycznia 2019

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

 Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». Mt 3, 13-17.

.

 

gallery/matka-boska-czestochowska1

"Wszystko postawiłem na Maryję"

"Naśladuj Maryję, a nie zgubisz drogi! Proś Ją, a nigdy nie pozostaniesz bez nadziei!

Myśl o Niej, a nie pomylisz się! Trzymaj się Jej mocno, a nie upadniesz!".   

św. Bernard z Clairvaux (+1153).

"Wszystko postawiłem na Maryję"

"Naśladuj Maryję, a nie zgubisz drogi! Proś Ją, a nigdy nie pozostaniesz bez nadziei!

Myśl o Niej, a nie pomylisz się! Trzymaj się Jej mocno, a nie upadniesz!".