Witamy


Witamy na stronie Ruchu Pomocników Matki Kościoła,
jesteśmy grupą działającą przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego,

Warszawa - Choszczówka.

 

* * *

 

 

 

14 sierpnia 2016r. o godz. 15:45 na Jasną Górę

dotarli nasi pielgrzymi z "10 Niebiesko-Białej"

 

 

Powitanie 10 Niebiesko-Białej - Radio Jasna Góra
 

 

Grupa niebiesko-biała dotarła na Jasną Górę

 

6 sierpnia br., podobnie jak od wielu lat, grupa niebiesko-biała Pomocników Matki Kościoła w Choszczówce, wyruszyła na pielgrzymi szlak do Matki Bożej Jasnogórskiej. Grupie 70 osobowej, gdyż tyle osób zapisało się w tym roku do naszej grupy, przewodniczy ks. Henryk Bonkowski. W opiece duchowej nad pielgrzymującymi wspomaga go ks. Władysław Nowicki. Nie ma niestety wśród nas zmarłej cioci Hani, dzięki, której inicjatywie powstała nasza grupa niebiesko-biała. Bóg zapłać wszystkim, dzięki których wsparciu i zaangażowaniu, grupa wzorem lat ubiegłych mogła wyruszyć na pielgrzymi szlak. W intencji tych osób i powierzonych przez nich spraw, pielgrzymujący codziennie modlą się ofiarowując także swój trud.

 

 

14 sierpnia grupa niebiesko-biała Pomocników Matki Kościoła wraz z innymi grupami Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, pokłoniła się Matce Bożej. W ten sposób dobiegła końca nasza kolejna pielgrzymka. W grupie pielgrzymowało więcej osób niż w roku ubiegłym, co było dla wielu miłym zaskoczeniem. Nasze pielgrzymowanie mogło mieć miejsce dzięki ofiarności i zaangażowaniu wielu osób, których nie można wymienić, gdyż każdy służył i dzielił się tym, czym mógł i było to najpiękniejsze. Dlatego też wszystkim należą się wielkie podziękowania. Podczas całej drogi pielgrzymujący modlili się w intencjach własnych i w powierzonych, które zostały złożone Matce Bożej. 15 sierpnia o godz. 8 na wałach jasnogórskich sprawowana była Msza św. o dalszy rozwój naszej grupy Pomocników w Choszczówce. Także 11 września o godz. 16 w kaplicy w Choszczówce zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna za naszą pielgrzymkę i wszystkich ofiarodawców, na którą serdecznie zapraszamy. Po Mszy św. przewidziane jest spotkanie. Dziękując Bogu za nasze szczęśliwe pielgrzymowanie, serdeczne Bóg zapłać wszystkim. 

 

Spotkanie popielgrzymkowe 11 września 2016 r. godz. 16 w kaplicy w Choszczówce

Wszystkich osoby, które pielgrzymowały w tym roku i w latach ubiegłych, pielgrzymów duchowych, przyjaciół, zapraszamy na spotkanie popielgrzymkowe. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 16:00, w której będziemy dziękowali Bogu za otrzymane łaski, szczęśliwe pielgrzymowanie oraz modlili się w intencji tych osób, które wspierały nasz duchowo i materialnie. Po Mszy będzie okazja do spotkania, podczas którego będziemy wspominali nasze tegoroczne pielgrzymowanie. Prosimy o przyniesienie słodyczy i pomoc przy zorganizowaniu skromnego poczęstunku.

 

Pielgrzymka na Jasną Górę i do Łagiewnik 24-25 września 2016 r.

W Roku Miłosierdzia zapraszamy w dniach 24-25 września br. na pielgrzymkę na Jasna Górę i do Łagiewnik. Jak każdego roku udamy się na Jasną Górę na ogólnopolską pielgrzymkę Pomocników Matki Kościoła, a następnie do Wadowic i Łagiewnik.
Koszt pielgrzymki ,wraz z noclegiem w Wadowicach z obiadokolacja i śniadaniem, wynosi 210 zł.
Zainteresowanych zapraszamy 11 września br. na spotkanie do Choszczówki, podczas którego będzie możliwość zapisania się na pielgrzymkę.

 

 

 

 

* * *

 

GALERIA - 305 WPP - "10NB"
GALERIA - 305 WPP - "10NB"

MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski! Stajemy przed Tobą Matko nasza, która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca niebieskiego. Dana jako pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce Boże przez długie wieki.

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze,

                                                              dziękujemy Ci Jasnogórska Pani

Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna,
Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce,
Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu,
Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś,
Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia,
Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu,
Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń,
Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety,                dziękujemy Ci Jasnogórska Pani
Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność,
Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli,
Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania,
Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny,
Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich ślubach Narodu,
Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych,
Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios,      dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

 

* * *

 

Królowo Polski Wniebowzięta, módl się za Polskę!

 

* * *

 

 

 

 

 

 Matka Boska Częstochowska

Jan Lechoń (1942)

 

Matka Boska Częstochowska, ubrana perłami,
Cała w złocie i brylantach, modli się za nami.
Aniołowie podtrzymują Jej ciężką koronę
I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone.
Ona klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe,
Obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawę.

O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie
I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie

W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci.
Która perły masz od królów, złoto od rycerzy,
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,
Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami,
Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami!

 

I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w Twoją stronę,
Matko Boska Częstochowska, pod Twoją obronę.


Niech się znajdą ci, co z dala rozdzieleni giną,
Matko Boska Częstochowska, za Twoją przyczyną.

Nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała,
A wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako skała.
I Tyś była też mieczami pogańskimi ranną
A wciąż świecisz ponad nami, Przenajświętsza Panno.

I wstajemy wciąż s popiołów, z pożarów, co płoną,
I Ty wszystkich nas powrócisz na Ojczyzny łono

Podniesiemy to, co legło w wojennej kurzawie,
Zbudujemy Zamek większy, piękniejszy w Warszawie.
I jak w złotych dniach dzieciństwa będziemy słuchali
Tego dzwonka sygnaturki, co Cię wiecznie chwali.

 

Święta panno nad pannami 

 Święta Panno nad pannami, Częstochowska nasza Pani,
Rozdawczyni wszelkich łask, za nami do Boga się wstaw,
Matko słuchająca, pochylająca się nad nami,
Uproś nam wiarę, miłość, ufność o najlepsza nasza Pani,
Nasza Pani Częstochowska, Słuchająca.

 

 

Galeria - ŚDM 2016 - Kaplica
Galeria - ŚDM 2016 - Kaplica

 

 

* * *

 

Zapraszamy - Galeria
Zapraszamy - Galeria

 

 

 

* * *

 

 

 

 

Zmarł ks. kanonik Stefan Roguski

We wtorek 9 sierpnia 2016 r. zmarł w wieku 78 lat ksiądz kanonik Stefan Roguski, wielokrotny uczestnik pielgrzymek Pomocników Matki Kościoła na Jasną Górę Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wieloletni kapelan szpital w Szpitalu Klinicznym na Banacha w Warszawie.
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w piątek 12 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 w kościele parafialnym p.w. św. Franciszka z Asyżu w Warszawie, po czym Ciało zostanie przewiezione do parafii rodzinnej św. Jana Chrzciciela w Pniewniku, gdzie zostanie odprawiona Msza św. o godz. 13.00, po której nastąpi złożenie Ciała zmarłego na miejscowym cmentarzu parafialnym.
Wieczny odpoczynek racz dać Mu Panie
Pomocnicy Matko Kościoła Grupa Warszawa-Choszczówka

 

* * *