Witamy


Witamy na stronie Ruchu Pomocników Matki Kościoła,
jesteśmy grupą działającą przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego,

Warszawa - Choszczówka.

 

* * *

 

 

 

Zesłanie Ducha Świętego - El Greco
Zesłanie Ducha Świętego - El Greco

 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

(20.V.2018r.)

Kończy ona Okres Wielkanocny.

 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2, 1-4).

 

 

 

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja:

Jan Paweł II papież,

wołam z całej głębi tego tysiąclecia,

wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!


Amen.

 

* * *

 

 

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,

MATKI KOŚCIOŁA 

(21.V.2018r)

 

MODLITWA DO NMP MATKI KOŚCIOŁA

O Bogurodzico Dziewico, najdostojniejsza Matko Kościoła! Tobie powierzamy cały Kościół. Ty, którą nazywamy "Wspomożycielką Biskupów", chroń i oręduj za Pasterzami Kościoła w ich apostolskim posłannictwie. Opiekuj się wszystkimi zakonnikami i wiernymi, którzy wspierają ich w mozolnym trudzie. Ty, która z woli swego Bożego Syna, w momencie Jego zbawczej śmierci, zostałaś Matką umiłowanego Ucznia, wspomnij na powierzony Tobie lud chrześcijański. Pamiętaj o wszystkich Twych dzieciach, przyczyń się przed Bogiem za ich prośbami, zachowaj w nich silną wiarę, umocnij nadzieję i rozpal ich miłość. Spójrz łaskawym okiem na naszych braci odłączonych i racz nas zjednoczyć. Ty, która zrodziłaś Chrystusa, Pośrednika między Bogiem a ludźmi. O Świątynio Światłości, bez cienia zmazy! Wstawiaj się za nami do Syna Twego Jednorodzonego, Pośrednika naszego pojednania z Ojcem, by okazał miłosierdzie dla naszych słabości i oddalił od nas wszelką niezgodę, wlewając w dusze nasze radość miłowania. Amen.

 

 

 

Św. Bernardyn ze Sieny (1380-1444)
Św. Bernardyn ze Sieny (1380-1444)

Modlitwa Św. Bernardyna ze Sieny  (20.V)

 Stróżu i ojcze dziewic, święty Józefie, którego wiernej straży sama niewinność, Jezus Chrystus i Panna nad pannami, Maryja, była powierzona, proszę Cię i błagam przez ten podwójny skarb - Jezusa i Maryję - spraw to, abym od wszelkiej nieczystości zachowany, nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w wielkiej czystości. Amen.

 

O Józefie, dziewiczy ojcze Jezusa, zawsze czysty mężu Dziewicy Maryi, módl się za nami każdego dnia do tegoż Jezusa, Syna Bożego, abyśmy, uzbrojeni w Jego łaskę, mogli walczyć w dobrych zawodach na tym świecie i zostali przez Niego ukoronowani przy śmierci. Amen.

 

 

Św. Jan Nepomucen
Św. Jan Nepomucen

 

 św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika (21.V)

 

 Boże, prosimy Cię pokornie przez chwalebne zasługi św. Jana Nepomucena, męczennika Twojego, abyś nas w niebezpieczeństwach życia doczesnego łaską swoją ratował.  Ty Panie utwierdziłeś ziemię w jej posadach, oszczędź zatrwożonych, okaż miłosierdzie błagającym, spraw niech zniknie niebezpieczeństwo powodzi, abyśmy zawsze odczuwali Twoją łaskawość i pewni Twojej opieki przez pośrednictwo św. Jana Nepomucena z wdzięcznością Tobie służyli. Amen.  

 

 

św. Rita z Cascia
św. Rita z Cascia

Modlitwy do św. Rity    (22.V)

Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam módl się za mną, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę... (wymienić ją)

I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

 

Święto JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

(24.V.2018)

 Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

 

 

Obraz Tomasza Lorenzone namalowany wg Św. Jana Bosko (Turyn 1867 r.)
Obraz Tomasza Lorenzone namalowany wg Św. Jana Bosko (Turyn 1867 r.)

Maryjo Wspomożenie Wiernych, módl się za nami! (24.V.)

 

O Maryjo, niebieska Wspomożycielko! Z bezgraniczną ufnością zwracam się do Ciebie w ciężkim utrapieniu, jakim Bóg w Opatrzności swojej nawiedzić mnie raczył. Z Królewską hojnością rozlewasz bez miary potoki łask na wierne sługi swoje, w Tobie więc pokładam całą moją nadzieję, a rzucając się pokornie do stóp Twoich, polecam Ci z całą gorącością ducha moją prośbę (wymień ją). Czuję o Najświętsza Panienko, że nie zasłużyłam (-em) na Twoje zmiłowanie z powodu grzechów moich! Ty jednak, o litościwa Matko Maryjo, nie pamiętaj o nich, usłysz wołanie zbolałego serca i daj upragnioną łaskę, a Ja ze swej strony postanawiam służyć odtąd wiernie Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi dopóki mi życia stanie. Amen.

 

Ksiądz Bosko często powtarzał:

"Zaufajcie Maryi Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda!". 

 

 

 

 

 

 

 

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie

„Wiersz na Dzień Matki”

Tadeusz Kubiak

 

W zielonych oczach Matki

Świeci wiosenna łąka.

Słońce na drzewach śpiewa

i budzi kwiaty w pąkach.

                   W niebieskich oczach Matki

                   szepcze kwitnący strumień.

                   Tak opowiadać bajki

                    to tylko Mama umie.

                               W błękitnych oczach Matki

                                pogodne niebo fruwa.

                                Kiedy zasypiasz - Matka

                                 jak gwiazda nad snem czuwa.

                                                      A w czarnych oczach Matki

                                                      noc od samego świtu

                                                      okrywa cię skrzydłami

                                                       ze srebra i błękitu.

 

 

Ikona Trójcy Świętej  Rublowa
Ikona Trójcy Świętej Rublowa
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
(27.V.2018)
Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze Ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.               
.
"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19).
.
 
 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(31.V.2018)
Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa.
Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz, Niech przed Nowym Testamentem Starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, Niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi Hołd po wszystkie nieśmy dni. niech podaje wiek wiekowi Hymn triumfu, dzięki, czci. A równemu im Duchowi Niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.
O Zbawcza Hostio godna czci, Co lud do niebios wiedziesz bram: Znój srogi nęka wiernych Ci, Więc siłę, pomoc ześlij nam. Jednemu w Trójcy Władcy ziem, Niech będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczystym życiem swym. W Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.
     
 
 
Nawiedzenie - obraz Jacobo Carrucci
Nawiedzenie - obraz Jacobo Carrucci

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - (31.V)

 

<<W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana".>> (Łk, 39-45)

 

 Magnificat

Wtedy Maryja rzekła:  "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki".

 

 

 Święty Alfons Maria de Liguori (1696-1787)

z okazji święta Nawiedzenia odmawiał następującą modlitwę:

„O Królowo moja! Z jaką skwapliwością śpieszyłaś się odwiedzić rodzinę świętej Elżbiety! Racz, Dziewico święta, odwiedzić i ubożuchne mieszkanie duszy mojej. Pośpiesz się, Maryjo, gdyż widzisz, jak biedny jestem, ile złego mi grozi i wiedzie mnie do zguby wiecznej. Odwiedzaj mnie jak najczęściej w życiu, ale bądź nade wszystko przy mnie w godzinę śmierci, gdyż wtedy Twa pomoc najpożądańszą mi będzie. Nie jestem godzien, abyś mnie tu na tej ziemi widoczną Twą obecnością rozradowała, jak to uczyniłaś tylu swym wielbicielom; poprzestanę, przeto na tym, iż Cię ujrzę w Twym Królestwie, w niebiesiech, gdzie Cię pragnę uczcić i dzięki Ci złożyć za wszystko dobre, któreś mi wyświadczyła. Zadowolony będę, jeśli mi nie odmówisz swego zmiłowania; teraz zaś zechciej się za mną wstawiać do Pana nad panami. Módl się, przeto za mną, Maryjo, i polecaj mnie Synowi swemu. Amen”.

 

 

 

Dzień Dziecka - 1 czerwca

Jezus błogosławi dzieci

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. (Mk 10, 13-16)

 

Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

Szczęść Boże !


Zapraszam na Pielgrzymkę Różańcową do Czerwińska nad Wistą.
Tym razem będzie to jednodniowa, autokarowa Pielgrzymka
do Sanktuarium Maryjnego w Czerwińsku.
Jest to propozycja dla statych uczestników dotychczasowych
Pieszych Pielgrzymek Różańcowych, ale i dla wszystkich sympatyków,
dobrodziejów, przyjaciół PPR.


W załączniku - wszelkie informacje.

a tu wszelkie informacje bez załącznika

 

Z modlitwą w intencji wszystkich uczestników
Radośnie pozdrawiam - Ave Maria !
ks. Henryk Bonkowski

 

 

 

Czerwińska Pani, strojna koron blaskiem,

Pocieszenia Matko, uproś wszystkie łaski,

Czerwińska Pani, trzymasz Boga w dłoni,

Złącz miłością serca, ocal jedność rodzin,

Czerwińska Pani, Boża Matko święta,

Chroń przed straszną śmiercią, polskie niemowlęta.

Czerwińska Pani, osusz łzy i troski,

W serca polskich matek, promyk wlej radości.

Czerwińska Pani, tyś zdeptała węża,

Naucz mężnej wiary wszystkich polskich mężczyzn.

Czerwińska Pani, ty wypraszasz łaskę,

 Otocz młode serca swej opieki płaszczem.

 Czerwińska Pani, smutna matko ludzi,

 Niech ci miłość nasza bólu cień rozchmurzy.

* * *