Witamy


Witamy na stronie Ruchu Pomocników Matki Kościoła,
jesteśmy grupą działającą przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego,

Warszawa - Choszczówka.

 

* * *

 

 

 

ROK JUBILEUSZOWY 300-LECIA KORONACJI
CUDOWNEGO OBRAZU

MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

Rok 2017 to czas świętowania 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się już 8 września 2016 roku i potrwają na Jasnej Górze do 8 września 2017 roku. Kulminacyjnym punktem tej wyjątkowej rocznicy będą ogólnopolskie uroczystości 26 sierpnia. Pierwsza koronacja papieskimi diademami wizerunku Jasnogórskiej Maryi odbyła się 8 września 1717 r. i była także pierwszą taką ceremonią poza Rzymem.

 

 *  *  *

 

 

140. ROCZNICA objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie

 

"Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta"

 

Główne uroczystości odbędą się 16 września, kiedy do Gietrzwałdu przyjadą członkowie Episkopatu Polski. Gietrzwałd jest jedynym w Polsce miejscem objawienia, uznanym oficjalnie przez Watykan, podobnie jak Lourdes i Fatima. Cała historia zaczęła się w 1877 roku, gdy 12-letnia Barbara Samulowska i jej o rok starsza koleżanka Justyna Szafryńska ujrzały Matkę Boską i rozmawiały z nią po polsku. Objawieniami, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku, zajęły się ówczesne władze kościelne.

 

"Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!"

 

 

 

 

JUBILEUSZ 100. ROCZNICY OBJAWIEŃ FATIMSKICH

„Moje Niepokalane Serce zwycięży”

Jubileusz 100. rocznicy objawień fatimskich z udziałem Episkopatu Polski będzie miał miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem w dniu 6 czerwca 2017 roku. Uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył J. E. Ks. Abp. Stanisław Gądecki - Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski - Metropolita Poznański. Tego dnia zostanie ponowiony przez Episkopat akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z prośbą jaka została skierowana przez Matkę Bożą w Fatimie. Pierwszy taki akt miał miejsce w 1946 roku, kiedy to na Jasnej Górze Episkopat Polski pod przewodnictwem Prymasa kard. Augusta Hlonda dokonał poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

Papież Franciszek w maju pojedzie do Fatimy. To ważne potwierdzenie, że objawienia Matki Bożej w tym miejscu to nie jest historia, ale nasza rzeczywistość. Aktualne jest zatem wezwanie Matki Bożej Fatimskiej do pokuty i nawrócenia.

„Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny”.

 

 

 

300-lecie objawień Matki Bożej w Aparecidzie

 

W łączności z Kościołem powszechnym obchodzić będziemy 300-lecie wyłowienia figurki Matki Bożej w Aparecidzie. Sanktuarium Matki Bożej w Aparecida jest drugim sanktuarium maryjnym, najbardziej uczęszczanym na świecie. Samo miasto Aparecida do Norte, znajduje się w stanie São Paolo w Brazyli. Początki kultu Matki Bożej z Aparecidy sięgają XVIII kiedy to drugiej połowie 1717r ludnośc zamieszkująca miejscowość Guaratingueta została zawiadomiona o przyjeżdzie guwernatora stanu Sao Paulo i Minas Geras. Na cześć tak dostojnego gościa zadecydowano przygotować ucztę z dań rybnych. Zadanie złowienia odpowiedniej ilości ryb powierzono trzem miejscowym rybakom. Byli to Domingos Garcia, Felipe Pedroso i João Alves. Tym jednak mimo dużego doświadczenia nie udało sie, złowić żadnej ryby. Wiele razy rzucali sieci i za każdym razem wyciągali je puste. Kiedy zamierzali już wrócic do domów nagle w sieci pojawiła sie figurka bez głowy. Zarzucając na nowo swe sieci, wyłowili głowę, ktora jak się okazało pasowała do wyciągniętej wcześniej figurki tak dobrze, że zlączyła sie z nią nierozerwalnie. Kiedy kolejny raz rybacy rzucili swe sieci wyłowili cale mnóstwo ryb. Olbrzymia Bazylika Matki Bożej z Aparecida oraz licznie napływający pątnicy sprawiają, że stała się drugą największą bazyliką na świecie, zaraz po Bazylice Św. Piotra w Rzymie. W 1930 Matka Boża z Aparecida została uznana Świętą Patronką Brazylii.

 

 

 

Rok 2017 - Rokiem św. Brata Alberta

To czas przedłużenia i kontynuacji Jubileuszu Miłosierdzia Bożego

 

W związku z setną rocznicą śmierci św. Brata Alberta, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła w diecezjach polskich Rok Świętego Brata Alberta w okresie od 25 grudnia 2016 r do 25 grudnia 2017 r.  Z tej okazji zaplanowanych zostało wiele wydarzeń przypominających życie i działalność krakowskiego apostoła ubogich. Najważniejszym będzie 10 czerwca uroczysta celebra w krakowskim Sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach, w której udział wezmą przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski oraz rzesze wiernych zaangażowanych w liczne dzieła pomocy ubogim.

 

 

 

św. Józef Sebastian Pelczar, biskup
św. Józef Sebastian Pelczar, biskup

 

Wspomnienie obowiązkowe św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa (19.I.)

 

Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone św. Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej Dziewicy Maryi. Spraw, abym za jego przykładem ukochał(a) to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy. Za przyczyną św. Józefa Sebastiana wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski ..., o którą Cię proszę. Amen. 

Św. Józefie Sebastianie, módl się za nami.

 

 

 

św. Agnieszka
św. Agnieszka

Wspomnienie obowiązkowe św. Agnieszki,

dziewicy i męczennicy (21.I.)

 

Promienna światłem i czystości cnotą,

Skąpana w blaskach jutrzenkowej zorzy,
Święta Agnieszka stanęła i oto,

Z jej rąk ku niebu wzleciał śpiewak Boży.
"Leć! Leć skowronku! Ludziom na pociechę,

Na chwałę Bogu dzwoń piosnki radosne,
I zanieś dobrą nowinę pod strzechę,

Że Pan Bóg wkrótce da znów nową wiosnę"
Wzleciało ptaszę świergocąc donośnie,

Że choć mróz jeszcze ziemię w pętach trzyma,
Wiatr jednak niesie miłą wieść o wiośnie,

I że ustąpić musi wnet i zima.
Święta dzieweczka niewinna i biała,

Z radością słuchała skowrończanej nutki,
Bo takby bardzo wszystkim ludziom chciała,

Usuwać z drogi niedolę i smutki.
Nikt też posłuchać piosnki nie omieszka,

Każdy radośnie na swym progu stawa
I gwarzą ludzie: "To święta Agnieszka,

Dziś wypuściła skowronka z rękawa!"

 

Święta Agnieszko, módl się za nami

Pełna godności dziewico, módl się za nami

Ozdobo Kościoła świętego, módl się za nami
Wzorze chrześcijańskich dziewcząt, módl się za nami
Patronko dzieci, módl się za nami
Patronko wspólnot chrześcijańskich, módl się za nami
Potężna orędowniczko u Boga, módl się za nami
Jaśniejąca pięknem nieprzemijającym, módl się za nami

 

św. Wincenty Pallotti, prezbiter
św. Wincenty Pallotti, prezbiter

 Wspomnienie dowolne św. Wincentego Pallottiego, prezbitera (22.I.)

 

Wszechmogący Boże, Ty powołałeś świętego Wincentego Pallottiego, aby w Kościele pogłębić wiarę i ożywić miłość. Spraw łaskawie, abyśmy żyjąc duchem wiary i pełniąc uczynki miłości, zasłużyli na nagrodę życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Święty Wincenty Pallotti, Ty poprzez swoje życie dałeś nam przykład gorącej miłości Boga i niestrudzonej gorliwości w trosce o zbawienie wszystkich ludzi. Wstawiaj się u Boga za nami, abyśmy przeniknięci miłością i ożywieni Twoim duchem, wiernie realizowali otrzymane powołanie apostolskie. Amen.

 

 

 

 

św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła
św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła

Wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka Salezego,

biskupa i doktora Kościoła (24.I.)

Święty Franciszku Salezy, Ty uczyłeś, że Bóg jest naszym Ojcem, Ojcem tak troskliwie czuwającym, że bez Jego Woli włos nam z głowy nie spadnie; wspomagaj nas w tym, abyśmy troskliwie przez całe nasze życie służyli Mu wiernie i gorąco Go miłowali. Mówiłeś: Kto chce kiedyś cieszyć się Bogiem, ten musi przedtem wiele dla Niego wycierpieć, bądź przy nas w naszych codziennych cierpieniach, troskach i pracach, abyśmy je zawsze dla miłości Pana Boga przeżywali. Apostole zwycięstwa, życzliwości nad obojętnością, pokory nad pychą, łagodności nad gwałtownością, prostoty nad fałszem i obłudą, bądź nam wzorem i doradcą w codziennym praktykowaniu tych cnót; Twoje postępowanie jaśniało blaskiem życia w obecności Bożej; upraszaj nam tę łaskę, abyśmy zawsze i wszędzie postępując w tej prawdzie, zasłużyli sobie na oglądanie Boga w niebie. Który żyje i kró1uje na wieki wieków. Amen.

 

 

 

św. Tymoteusz i św. Tytus, uczniowie i pomocnicy św. Pawła Apostoła, biskupi w Efezie i na Krecie
św. Tymoteusz i św. Tytus, uczniowie i pomocnicy św. Pawła Apostoła, biskupi w Efezie i na Krecie

 Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa 

Wspomnienie obowiązkowe(26.I.)

 

O Panie Boże, wypełniłeś świętych Tymoteusz i Tytusa cnotami apostolskimi. Oby ich pośrednictwo sprawiło, abyśmy żyli dobrze i pobożnie tu na ziemi i zasłużyli sobie w ten sposób na niebiańskie schronienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.  Amen.

bł. Jerzy Matulewicz, biskup
bł. Jerzy Matulewicz, biskup

 

 

 bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

wspomnienie obowiązkowe (27.I.)

 

Panie nasz i Ojcze, który otaczasz nas zawsze swoją opieką, zanoszę do Ciebie moje pokorne błaganie. Za wstawiennictwem błogosławionego Jerzego, który tak wiele wycierpiał dla Twojej chwały i dla rozwoju Twojego Królestwa na ziemi, udziel mi łaski…, o którą Cię z ufnością proszę, obiecując wierniej niż dotąd żyć według Twoich przykazań. Amen.

św. Tomasz z Akwinu, doktor Kościoła
św. Tomasz z Akwinu, doktor Kościoła

św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła

wspomnienie obowiązkowe (28.I.)

 

Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu - Modlitwa na starość

Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym; czynnym lecz nie narzucającym się. Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół. Wyzwól mój umysł od nie kończącego się brnięcia w szczegóły i daj mi skrzydeł, bym w lot przechodził do rzeczy. Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień w miarę jak ich przybywa a chęć wyliczania ich staje się z upływem lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchania ich. Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę Cię o większa pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasami mogę się mylić. Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać. Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy; to jeden ze szczytów osiągnięć szatana. Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach; daj mi Panie łaskę mówienia im o tym.    (Modlitwa umieszczona na grobie św. Tomasza w Tuluzie).

 

 

 

bł. Bolesława Maria Lament
bł. Bolesława Maria Lament

 bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy

wspomnienie dowolne (29. I.)

Boże, Ty dla większej chwały Twojego imienia sprawiłeś, że błogosławiona Bolesława Maria, poświęcając się pracy w dziele jedności chrześcijan, dała nam wzór żywej wiary, przez jej wstawiennictwo wejrzyj łaskawie na owczarnię Twojego Syna i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

bł. ks. Bronisław Markiewicz, prezbiter
bł. ks. Bronisław Markiewicz, prezbiter

 BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA, PREZBITERA  (30.I.)

 

Modlitwa słowami Ks. Bronisława Markiewicza:

O Jezu mój, któż to Ci powiedział, abyś Siebie całkowicie dał nam na pokarm? Czy po tym darze pozostało Ci jeszcze coś do darowania nam, aby nas zobowiązać do kochania Ciebie? O Panie, udziel nam światła, abyśmy poznali nadmiar Twojej dobroci w tym, iż stałeś się naszym pokarmem, aby się połączyć z nami, biednymi grzesznikami.

 

"Najwyżej Pan Bóg Was wyniesie, kiedy dacie Światu Wielkiego Papieża" - bł. Ks. Bronisław Markiewicz

 

 

św. Jan Bosko, prezbiter
św. Jan Bosko, prezbiter

św. Jana Bosko, prezbitera - wspomnienie obowiązkowe (31.I.)

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, na ojca i nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Janie Bosko, tobie Bóg niczego nie odmawia, albowiem za swego życia ziemskiego z tak wielką ofiarnością pracowałeś dla Jego chwały i czci – wstaw się za mną, wyjednaj mi pożądaną łaskę, o ile będzie to z pożytkiem dla mej duszy i zgodne z wolą Bożą. Uproś mi wytrwanie w dobrem, abym i ja mógł kiedyś razem z Tobą chwalić Pana Najwyższego i dzięki Mu składać w niebie. Amen.

 

 

Caritas Polska zainicjowała program

pomocy rodzinom syryjskim - Rodzina Rodzinie

 

Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii, przez rodziny, wspólnoty, środowiska, czy firmy w Polsce. Pierwsza rodzina syryjska została objęta pomocą przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego po zakończeniu sesji obrad KEP, na której poruszany był temat działań na rzecz uchodźców.

 

Do akcji mogą włączyć zarówno parafie jak i osoby indywidualne, środowiska czy instytucje, które zadeklarują sześciomiesięczną pomoc dla konkretnej rodziny poprzez stronę www.rodzinarodzinie.caritas.pl. W serwisie internetowym przedstawione są krótkie opisy rodzin z informacją o budżecie rodzinnym. Darczyńca może objąć rodzinę wsparciem całościowym lub częściowym, w zależności od możliwości finansowych. W ten sposób jedną rodzinę syryjską może wspierać zarówno kilku darczyńców indywidualnych jak i jedna parafia, wspólnota czy firma.

 

 

 

 

św. Izydor z Sewilli, biskup i doktor Kościoła, patron Internetu, Internautów i Programistów.
św. Izydor z Sewilli, biskup i doktor Kościoła, patron Internetu, Internautów i Programistów.

Modlitwa Internauty

 

Wszechmocny i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!