Witamy


Witamy na stronie Ruchu Pomocników Matki Kościoła,
jesteśmy grupą działającą przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego,

Warszawa - Choszczówka.

 

* * *

 

 

Rekolekcje adwentowe

 

W imieniu Zarządu Ruchu Pomocników Matki Kościoła serdecznie zapraszamy animatorów i osoby zaangażowane w naszym Ruchu na doroczne rekolekcje adwentowe pod hasłem:

 

"Dlaczego mam być pomocnikiem Maryi Matki Kościoła?"

 

Nauki rekolekcyjne będzie głosił ks. Teofil Siudy Krajowy Duszpasterz Ruchu Pomocników Matki Kościoła i ks. Rafał Krakowiak duszpasterz Ruchu Archidiecezji Poznańskiej.

 

Rekolekcje odbędą się w Domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

w Warszawie-Choszcówce, ul. Świerkowa 4, w dniach 2-4 grudnia br.

Rozpoczęcie w piątek, 2 grudnia Mszą św. o godz. 20.00,

w sobotę o godz 10:00 konferencją

a zakończenie w niedzielę, 4 grudnia w godzinach południowych.

Zgłoszenia i informacje: tel. 501 557 387 i 605 745 758.

 

 

* * *

 

 

Zapraszamy na czuwanie modlitewne grupy Pomocników Matki Kościoła

w sobotę 17.XII.2016r na godzinę 20:00 do Kaplicy w Choszczówce.

ks. Robert Mikusek moderator diecezjalny Ruchu PMK

Agnieszka Instytut Prymasa Wyszyńskiego

 

* * *

 

 

 Wspomnienie dowolne św. Barbary, dziewicy i męczennicy (04.12)

Niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie, wszechmogqcy Boże, święta Barbara, panna i męczennica, która Tobie zawsze się podobała tak ze względu na czystość życia, jak również na wyznanie wiary w obliczu śmierci, abyś nam odpuścił grzechy nasze i udzielił łask, o które Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święta Barbaro, panno i męczennico, która tak bardzo ukochałaś niewinne życie, racz nam wyjednać u Oblubieńca Twego, Jezusa Chrystusa, czystość duszy.

Patronko konających, serdecznie cię proszę, uproś mi w godzinie śmierci mojej doskonały żal za grzechy i głęboką ufność w miłosierdzie Boże. Niech bez pojednania się z Bogiem nie schodzę z tego świata, ale rozgrzeszony i pokrzepiony Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa otrzymam ojcowskie przebaczenie i wiekuiste życie wśród świętych w niebie. Amen.

 

 

	 Św. Mikołaj z Pierśćca
Św. Mikołaj z Pierśćca

MODLITWA DZIECKA DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

 

Przybądź święty Mikołaju
Zejdź z niebieskich wzgórz.
Grzeczne dzieci Cię czekają,
Choć posnęły już.

Przy łóżeczku anioł Boży,
Czuwa Anioł Stróż.
On Ci z lekka drzwi otworzy,
A Ty dary złóż.

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,

MODLITWA PAPIEŻA FRANCISZKA DO MATKI BOŻEJ

PLAC HISZPAŃSKI - 8 grudnia 2013 r.

 

Dziewico Święta i Niepokalana, do Ciebie, która jesteś dumą naszego ludu i troskliwą opiekunką naszego miasta, zwracamy się z ufnością i miłością. Ty jesteś Cała Piękna, Maryjo!  Grzechu nie ma w Tobie. Wzbudź w nas wszystkich nowe pragnienie świętości: niech w naszych słowach lśni blask prawdy, niech w naszych dziełach rozbrzmiewa pieśń miłości, niech w naszym ciele i sercu mieszkają przejrzystość i czystość, niech w naszym życiu uobecni się całe piękno Ewangelii. Ty jesteś Cała Piękna, Maryjo!   Słowo Boże w Tobie stało się ciałem. Pomóż nam nieustannie słuchać z uwagą głosu Pana; niech wołanie ubogich nigdy nie spotka się z naszą obojętnością, cierpienie chorych i potrzebujących niech nie ujdzie naszej uwagi, niech nas poruszają samotność ludzi starszych i bezbronność dzieci, każde ludzkie życie niech będzie przez nas wszystkich zawsze kochane i otaczane czcią. Ty jesteś Cała Piękna, Maryjo!  W Tobie jest pełna radość szczęśliwego życia z Bogiem. Spraw, byśmy nie zagubili znaczenia naszej ziemskiej drogi: łagodne światło wiary niech oświeca nasze dni, pocieszająca moc nadziei niech kieruje naszymi krokami, rozgrzewający żar miłości niech napełni nasze serce, oczy nas wszystkich niech będą utkwione tam, w Bogu, gdzie jest prawdziwa radość.  Ty jesteś Cała Piękna, Maryjo!  Posłuchaj naszej modlitwy, spełń nasze błagania: niech będzie w nas piękno miłosiernej miłości Boga w Jezusie, niech to Boże piękno zbawi nas, nasze miasto, cały świat. Amen.

 

 

 

 

Godzina Łaski
8 grudnia (12.00 - 13.00)

 

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia,

w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.

 

Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.

 

Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur

poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.

 

Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie,

jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.

 

Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.

 

Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.

 

Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.

 

 

więcej na temat: "Godzina Łaski" - audycja RM - "Głos z Krakowa"

 

 

 

 

 

Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej

(10.12)   W diecezji warszawsko-praskiej

O Maryjo, zwracamy się do Ciebie, w Twoim świętym Domu w Loreto, będącym pamiątką - tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem w Twoim najczystszym łonie, za sprawą Ducha Świętego. Otaczamy czcią to cudowne zdarzenie, wspaniały znak Bożej miłości do nas: Twój przykład dodaje nam odwagi, byśmy powierzyli się Twemu ukochanemu Synowi budując nasze życie na słowie Ewangelii. Matko Miłosierdzia, wyproś nam u Jezusa przebaczenie i wyzwolenie od zła; wyproś całej ludzkości, wciąż jeszcze owładniętej nienawiścią i egoizmem, zbawienie i pokój. Po śladach niezliczonych pielgrzymów, którzy od siedmiu wieków przybywają do tego Domu, przychodzimy złożyć w Twoje ręce nasze szczere i głębokie nawrócenie. Oby Twój Nazaretański Dom, mógł stać się dla naszych domów wzorem żywej wiary i niezachwianej nadziei, aby w domowych kościołach wzrastał święty Kościół i wszędzie rozprzestrzeniała się miłość Chrystusa. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.  (Jan Paweł II)

 

 

 

Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe (12.XII)

Pamiętaj, o najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że w swoich objawieniach na Górze Tepeyac obiecałaś okazać litość i współczucie dla wszystkich, którzy szukają u Ciebie pomocy i ochrony. Wspominając na to, wysłuchaj naszych próśb i daj nam pocieszenie i ulgę. Jesteśmy pełni nadziei, że powierzając się twojej pomocy, nic nie może nas zmartwić lub zaatakować. Tak jak pozostałaś z nami przez Twój godny podziwu Obraz, tak też wyjednaj nam łaski, o które prosimy. Amen.

Niepokalane Serce Maryi, Serce mojej Matki, Maryi z Guadalupe, ofiaruję Twojej czystości, Twojej świętości, Twojej gorliwości i Twojej miłości, wszystkie moje myśli, słowa, czyny i cierpienia tego dnia, aby nic nie było we mnie, co nie stało się przez Ciebie, dla chwały Jezusa, zbawienia dusz i jako akt zadośćuczynienia za znieważenia przeciw Twemu Sercu. Amen.

 

 

 

Św. Jan od Krzyża
Św. Jan od Krzyża

Święty Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła  (14.XII)

Boże mój, Panie i Oblubieńcze! Jeśli wspomnienie moich grzechów nie pozwala Ci nadal spełniać tego o co Cię proszę, niech się dzieje Twoja wola, którą kocham ponad wszystko. Okaż swoją dobroć i miłosierdzie, abyś był w nich poznany. A jeśli, o Panie, czekasz na moje czyny, aby przez nie spełnić moje prośby, udziel mi ich i wypełnij je we mnie; daj również cierpienia, jakich pragniesz i niech się dzieje Twoja wola! Jeśli zaś nie czekasz na moje czyny, czego oczekujesz, najmiłościwszy Boże, czemu zwlekasz? Jeśli łaska, o którą Cię przez Twego Syna proszę, wynika z Twego miłosierdzia, weź moją nicość, której pragniesz, a daj mi skarby, których również pragniesz dla mnie. Któż może się uwolnić ze swej nędzy i nicości, jeśli Ty go nie podniesiesz do siebie czystością Twej miłości, o Boże mój? Jakże się może podnieść do Ciebie człowiek zrodzony w nędzy jeśli go Ty nie podniesiesz tą ręką, którą go stworzyłeś? Nie pozbawisz mnie, o Boże mój, tego, coś mi dał w Twym Synu, Jezusie Chrystusie, w którym mi dałeś wszystko, czego pragnę; dlatego raduję się, bo nie zawiedziesz mej ufności! Czemu więc, duszo moja, jeszcze się ociągasz, gdy już teraz możesz kochać całym sercem swego Boga? Moje są niebiosa i moja jest ziemia, moje są narody, moi grzesznicy i sprawiedliwi. Aniołowie są moi, Matka Boża jest moja, wszystkie rzeczy są moje, i sam Bóg jest moim i dla mnie, gdyż Chrystus jest mój i wszystek dla mnie! Czemu więc, duszo moja, jeszcze się ociągasz, i czego jeszcze szukasz? Wszystko jest twoje i wszystko dla ciebie. (Modlitwa duszy rozmiłowanej, św. Jan od Krzyża)

 

 

Caritas Polska zainicjowała program

pomocy rodzinom syryjskim - Rodzina Rodzinie

 

Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii, przez rodziny, wspólnoty, środowiska, czy firmy w Polsce. Pierwsza rodzina syryjska została objęta pomocą przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego po zakończeniu sesji obrad KEP, na której poruszany był temat działań na rzecz uchodźców.

 

Do akcji mogą włączyć zarówno parafie jak i osoby indywidualne, środowiska czy instytucje, które zadeklarują sześciomiesięczną pomoc dla konkretnej rodziny poprzez stronę www.rodzinarodzinie.caritas.pl. W serwisie internetowym przedstawione są krótkie opisy rodzin z informacją o budżecie rodzinnym. Darczyńca może objąć rodzinę wsparciem całościowym lub częściowym, w zależności od możliwości finansowych. W ten sposób jedną rodzinę syryjską może wspierać zarówno kilku darczyńców indywidualnych jak i jedna parafia, wspólnota czy firma.

 

 

 

 

św. Izydor z Sewilli, biskup i doktor Kościoła, patron Internetu, Internautów i Programistów.
św. Izydor z Sewilli, biskup i doktor Kościoła, patron Internetu, Internautów i Programistów.

Modlitwa Internauty

 

Wszechmocny i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!