Witamy


Witamy na stronie Ruchu Pomocników Matki Kościoła,
jesteśmy grupą działającą przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego,

Warszawa - Choszczówka.

 

* * *

 

 

 

Św. Rafał Kalinowski
Św. Rafał Kalinowski

św. Rafała Kalinowskiego

prezbitera (20.11)

Święty Rafale, módl się za nami.             

Wzorze zawierzenia Opatrzności Bożej, módl się za nami.
Pełen wielkodusznej miłości Ojczyzny, módl się za nami.
Orędowniku uwięzionych i prześladowanych, módl się za nami.
Przebaczający nieprzyjaciołom, módl się za nami.
Podtrzymujący nadzieję wygnańców, módl się za nami.
Pocieszający strapionych na duchu, módl się za nami.
Opiekunie sierot, módl się za nami.
Wzorze wychowawców, módl się za nami.
Wychowawco młodzieży, módl się za nami.
Patronie sybiraków, módl się za nami.
Patronie emigrantów, módl się za nami.
Patronie inżynierów i żołnierzy, módl się za nami.
Wierny sługo Królowej Karmelu, módl się za nami.
Wielki nasz orędowniku w niebie, módl się za nami.

 

 

Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny  (21.11)

 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz ! Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

 

 

 

 

Wspomnienie obowiązkowe św. Cecylii

dziewicy i męczennicy  (22.11)

 

Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie nasze błagania i za wstawiennictwem świętej Cecylii spełnij nasze prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

św. Katarzyna Aleksandryjska, Woźniki
św. Katarzyna Aleksandryjska, Woźniki

 

 Wspomnienie dowolne św. Katarzyny Aleksandryjskiej

dziewicy i męczennicy (25.11)

 

Święta Katarzyno. której imię noszę, Patronko moja Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała i ratowała we wszystkich potrzebach moich i wyjednała mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, o Droga moja Patronko, abym Bogu dochowała wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyła sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA   (26.11.2017)

Jezu, Królu i Celu serc wszystkich, przez przyjście królestwa Twego obdarz nas pokojem. Panie Jezu, Chryste, Tobie składam hołd jako Królowi świata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Rozporządzaj mną jako własnością swoją. Przyrzekam Ci, że będę żył jako dobry chrześcijanin. Boskie Serce Jezusa, przyjmuję dzień dzisiejszy jako dar miłości Twojej. Chcę podjąć stojące przede mną zadania w tej intencji, by wszystkie serca uznały Twoje święte panowanie, by w ten sposób na całym świecie nastało Królestwo Pokoju. Jezu, Królu mój, do Ciebie chcę należeć w życiu i w wieczności. Amen.

 

"Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam"
"Christus Vincint, Christus Regnat,
Christus, Christus Imperat"

 

 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEPOKALANEJ

OBJAWIAJĄCEJ CUDOWNY MEDALIK 

 (27.11)

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

"Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru: wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, szczególnie jeśli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę."

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy

... i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,

a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

 

 

 

 

Święty Andrzej, Apostoł (30.11)

 

Wszechmogący wieczny Boże,

św. Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii

i pasterzem Twojego Kościoła,

pokornie prosimy Cię,

aby nieustannie wstawiał się za nami.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

"Znaleźliśmy Mesjasza, Pomazańca Bożego!"

 

 

 

 

SPOTKANIA Z PRYMASEM TYSIĄCLECIA

Radio Warszawa 106,2 FM - „Spotkania z Prymasem Tysiąclecia”

< w soboty o godzinie 06.30 oraz w niedziele o godzinie 17.30 >

 

Trwa watykańska procedura badania cudu za przyczyną prymasa Stefana Wyszyńskiego i oczekiwanie na spotkanie kardynałów i biskupów, na którym ogłoszona zostanie heroiczność cnót – wskazuje metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz pytany o etap procesu beatyfikacyjnego prymasa Wyszyńskiego. Jak zaznacza hierarcha, nieznane są żadne konkretne daty, dlatego ciągle powinniśmy modlić się o beatyfikację sługi Bożego.

       

Jaki był Prymas Tysiąclecia? Czym zwracał na siebie uwagę? W jaki sposób przekazywał Słowo Boże? Dlaczego był traktowany jako Interrex? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z życiem i posługą kapłańską Stefana Wyszyńskiego szukać będziemy poprzez rozmowy z osobami, które spotkały się z prymasem osobiście, poprzez Jego słowa oraz studiowanie Jego dzieła. Pielgrzymując ścieżkami życia prymasa odwiedzimy miejsca, z którymi był związany w bardzo różnorodny sposób (m.in. Jasna Góra, Zuzela, Andrzejewo, Wrociszów, Warszawa, Włocławek, Żułów, Gniezno, Choszczówka, czy miejsca bezprawnego pozbawiania wolności). Każda audycja będzie swoistym „Spotkaniem z Prymasem Tysiąclecia”. W zamierzeniach autora, cykl audycji jest wotum w intencji wyniesienia na ołtarze Prymasa Tysiąclecia i zaproszeniem do wspólnej modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 Posłuchaj w internecie:

http://www.radiowarszawa.com.pl/spotkania-z-prymasem-tysiaclecia/

 

 *  *  *

 

 

 

 

Caritas Polska zainicjowała program

pomocy rodzinom syryjskim - Rodzina Rodzinie

 

 

Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii, przez rodziny, wspólnoty, środowiska, czy firmy w Polsce. Pierwsza rodzina syryjska została objęta pomocą przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego po zakończeniu sesji obrad KEP, na której poruszany był temat działań na rzecz uchodźców.

 

Do akcji mogą włączyć zarówno parafie jak i osoby indywidualne, środowiska czy instytucje, które zadeklarują sześciomiesięczną pomoc dla konkretnej rodziny poprzez stronę www.rodzinarodzinie.caritas.pl W serwisie internetowym przedstawione są krótkie opisy rodzin z informacją o budżecie rodzinnym. Darczyńca może objąć rodzinę wsparciem całościowym lub częściowym, w zależności od możliwości finansowych. W ten sposób jedną rodzinę syryjską może wspierać zarówno kilku darczyńców indywidualnych jak i jedna parafia, wspólnota czy firma.