Witamy


Witamy na stronie Ruchu Pomocników Matki Kościoła,
jesteśmy grupą działającą przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego,

Warszawa - Choszczówka.

 

* * *

 

 

 

Szczęść Boże !


Zapraszam na Pielgrzymkę Różańcową do Czerwińska nad Wistą.
Tym razem będzie to jednodniowa, autokarowa Pielgrzymka
do Sanktuarium Maryjnego w Czerwińsku.
Jest to propozycja dla statych uczestników dotychczasowych
Pieszych Pielgrzymek Różańcowych, ale i dla wszystkich sympatyków,
dobrodziejów, przyjaciół PPR.


W załączniku - wszelkie informacje.

 

Z modlitwą w intencji wszystkich uczestników
Radośnie pozdrawiam - Ave Maria !
ks. Henryk Bonkowski

 

 

 

Czerwińska Pani, strojna koron blaskiem,

Pocieszenia Matko, uproś wszystkie łaski,

Czerwińska Pani, trzymasz Boga w dłoni,

Złącz miłością serca, ocal jedność rodzin,

Czerwińska Pani, Boża Matko święta,

Chroń przed straszną śmiercią, polskie niemowlęta.

Czerwińska Pani, osusz łzy i troski,

W serca polskich matek, promyk wlej radości.

Czerwińska Pani, tyś zdeptała węża,

Naucz mężnej wiary wszystkich polskich mężczyzn.

Czerwińska Pani, ty wypraszasz łaskę,

 Otocz młode serca swej opieki płaszczem.

 Czerwińska Pani, smutna matko ludzi,

 Niech ci miłość nasza bólu cień rozchmurzy.

* * *

 

 

 

Św. Wojciech, główny patron Polski
Św. Wojciech, główny patron Polski

 św. Wojciecha (23.04)  biskupa i męczennika, głównego patrona Polski (+ 997)

 

 Święty Wojciechu, pierwszy Apostole narodu naszego, bądź Polsce Patronem w niebie. Ty pierwsze ziarno wiary Chrystusowej rzuciłeś na niwy kraju naszego. Ty pierwsze iskierki miłości Jezusa i Matki Jego w duszach przodków naszych roznieciłeś. Uproś nam u Boga łaskę, abyśmy te najdroższe skarby niebieskie nad wszystko kochali i święcie przechowywali, aby naród nasz zawsze był sprawiedliwy i zawsze żył w wierze, abyśmy kochając Kościół święty i słuchając następców Twoich wszelkimi cnotami jaśnieli przed niebem. Przez zasługi świętego Wojciecha, Jezu Chryste, usłysz nas i za jego prośbami przybądź nam ku pomocy. Amen.

 

 

 

ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY (25.04)

Boże, który łaską Swoją świętego Marka wzniosłeś do godności Ewangelisty, udziel i nam łaski, o którą Cię prosimy, abyśmy za jego wskazów­kami w nauce Ewangelii świętej coraz więcej się utrwalali i za jego wstawiennictwem ­uwolnij nas od wszelkich nieszczęść, przez Jezusa Chry­stusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady (26 kwietnia)

 

Panie, Ty wiesz, jak w niepewności i lęku rodzą się w nas śmiertelnych nasze zamysły, udziel nam Twojej mądrości za przyczyną Maryi Panny, Rodzicielki Twojego Syna, abyśmy dzięki niej mogli poznać to, co się Tobie podoba i znaleźli słuszne wyjście w naszych trudnościach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwalebna Dziewico Maryjo, Matko Dobrej Rady, błagamy Cię, prowadź nas po trudnych drogach życia. Wyjednaj światło naszemu rozumowi, gorącą miłość naszemu sercu, siłę naszej woli. O Matko Słowa Wcielonego, powtarzaj nam słowa życia wiecznego, które usłyszałaś od Twego Syna i zachowałaś w swoim sercu. Spraw, abyśmy żyli w miłości Bożej i wypełniali zawsze Jego świętą wolę. Uproś nam łaskę wytrwania do końca, byśmy mogli cieszyć się z Tobą wieczną radością w niebie. Amen.

"W wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi! Jeżeli bowiem o niej myślisz, nigdy nie zejdziesz na manowce" - powtarzał św. Bernard z Clairvaux.

 

więcej o Matce Bożej Dobrej Rady 

 

 

św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (28.04) prezbitera (+ 1716)

 

Święty Ludwiku Mario de Monfort, módl się za nami.

Wierny Uczniu Jezusa Chrystusa, Mądrości Wcielonej, módl się za nami.

Serce posłuszne Duchowi Świętemu, módl się za nami.

Głosicielu Krzyża i Różańca, módl się za nami.

Niewolniku Miłości Jezusa w Maryi, módl się za nami.

Mistrzu prawdziwego oddania się Matce Bożej, módl się za nami.

Człowieku modlitwy i umartwienia, módl się za nami.

Człowieku ciszy i oddalenia od świata, módl się za nami.

 

 

 

 

św. Joanny Beretty Molla (28.04) (+ 1962)

Boże, Ty powiedziałeś, że nie ma większej miłości nad tę, kiedy ktoś daje życie za osobę ukochaną. Dziękujemy Ci, że dałeś nam w osobie Świętej Joanny płomienny przykład prawdziwej miłości i szacunku do życia. Dopomóż nam, abyśmy zrozumieli Jej przykład życia, rozpowszechniali go i sami nim żyli. Odnów we wszystkich kobietach, żyjących na całym świecie, zrozumienie sensu ich misji i szacunku dla każdego życia, które jest darem Boga, a na którego straży winny stać nawet za cenę własnego życia. Daj nam łaskę, której oczekujemy za wstawiennictwem Świętej Joanny, która idąc za przykładem Jezusa, ofiarnie złożyła swoje życie za życie innych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa św. Joanny do Madonny

O Maryjo, ukrywam się i zawierzam swoje sprawy Twoim matczynym dłoniom, wewnętrznie pewna, że otrzymam to, o co Cię błagam. Ufam Ci, ponieważ jesteś moją słodką Matką, Tobie zawierzam, ponieważ jesteś Matką Jezusa, Tobie się polecam. W zaufaniu tym odpoczywam, uspokojona, że zostałam we wszystkim wysłuchana. Z taką ufnością w sercu pozdrawiam Cię Matko moja, ufności moja. Tobie poświęcam się wewnętrznie, prosząc Cię, abyś pamiętała, że jestem rzeczą i własnością Twoją. Strzeż mnie i bądź mi obroną, o słodka Maryjo i we wszystkich chwilach mego życia Ty sama przedstawiaj mnie Twemu Synowi Jezusowi.

 

Po śmierci Joanny, jej mąż powiedział: "Aby zrozumieć jej decyzję, trzeba pamiętać o jej głębokim przeświadczeniu - jako matki i jako lekarza - że dziecko, które w sobie nosiła, było istotą, która miała takie same prawa, jak pozostałe dzieci, chociaż od jego poczęcia upłynęły zaledwie dwa miesiące".

 

 

 

św. Katarzyny ze Sieny, (29.04)

dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy (+ 1380)

Święta Katarzyno - módl się za nami.
Lilio czystości - módl się za nami.
Różo cierpliwości - módl się za nami.
Przykładzie pokory i cichości - módl się za nami.
Naznaczona ranami Pana Jezusa - módl się za nami.
Uwieńczona koroną Zbawiciela - módl się za nami.
Troskliwa opiekunko ubogich - módl się za nami.
Najczulsza Matko cierpiących - módl się za nami.
Służąca radą Namiestnikom Chrystusowym - módl się za nami.
Pełna troski o Kościół święty - módl się za nami.
Harfo Ducha Świętego - módl się za nami.
Obdarzona charyzmatem słowa - módl się za nami.
Otwarta na potrzeby świata - módl się za nami.
Ogłoszona Doktorem Kościoła - módl się za nami.
Nasza przemożna orędowniczko - módl się za nami.

 

 

 

Modlitwa do św. Józefa patrona pracy (1 maj)

Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

 

"Z pracy rąk swoich będziesz pożywał, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie" 

(Ps 128 [127], 2)