Witamy


Witamy na stronie Ruchu Pomocników Matki Kościoła,
jesteśmy grupą działającą przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego,

Warszawa - Choszczówka.

 

* * *

 

 

Jezus Królem Polski

 

W Episkopacie powstał projekt aktu intronizacji Jezusa Chrystusa, w którym Polska zostanie oddana pod jego panowanie jako Króla Polski. Akt intronizacji ma zostać ogłoszony w 1050 rocznicę chrztu Polski w Łagiewnikach – 19 listopada 2016 r - w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Został on zapowiedziany, w liście pasterskim Episkopatu Polski na jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, który odczytywano w kościołach 22 listopada 2015 r.

„Akt intronizacyjny w Krakowie – Łagiewnikach nie będzie zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim” – zapewnia bp Andrzej Czaja – przewodniczący Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych.

W tle rozwoju idei intronizacji Jezusa Chrystusa, kryje się myśl Piusa XI przedłożona w encyklice „Quas primas” z 1925 roku. W ponownym uznaniu Jezusa Królem w życiu indywidualnym i społecznym. Myśl o potrzebie aktu intronizacyjnego pojawiła się w związku z wszczęciem w archidiecezji krakowskiej w 1996 roku procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Rozalii Celakówny, krakowskiej pielęgniarki i mistyczki, zmarłej w czasie II wojny światowej. Wówczas światło dzienne ujrzały jej zapiski i można było poznać treść udzielonych jej objawień prywatnych, w których Jezus domaga się m.in. aktu intronizacyjnego od narodu polskiego. Świadczy o tym choćby ten zapis: „Jest ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”.

 

 

 

 

Caritas Polska zainicjowała program

pomocy rodzinom syryjskim - Rodzina Rodzinie

 

Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii, przez rodziny, wspólnoty, środowiska, czy firmy w Polsce. Pierwsza rodzina syryjska została objęta pomocą przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego po zakończeniu sesji obrad KEP, na której poruszany był temat działań na rzecz uchodźców.

 

Do akcji mogą włączyć zarówno parafie jak i osoby indywidualne, środowiska czy instytucje, które zadeklarują sześciomiesięczną pomoc dla konkretnej rodziny poprzez stronę www.rodzinarodzinie.caritas.pl. W serwisie internetowym przedstawione są krótkie opisy rodzin z informacją o budżecie rodzinnym. Darczyńca może objąć rodzinę wsparciem całościowym lub częściowym, w zależności od możliwości finansowych. W ten sposób jedną rodzinę syryjską może wspierać zarówno kilku darczyńców indywidualnych jak i jedna parafia, wspólnota czy firma.

 

 

 

 

św. Juda Tadeusz łaskami słynący obraz z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie
św. Juda Tadeusz łaskami słynący obraz z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie

 

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA (28.10)

 

Św. Judo Tadeuszu, spokrewniony z Jezusem Chrystusem i Matką Najświętszą, wybrany do godności apostolskiej, proszę cię przez te przywileje i przez chwałę Twoją, jaką otrzymałeś za trudy apostolskie i męczeństwa, uproś mi u Boga łaskę, której tak gorąco pragnę. Tobie Bóg oddaje w opiekę wszystkich zostających w beznadziejnym położeniu, abyś im przez swe orędownictwo przychodził z pomocą. Wejrzyj przeto i na mnie, uproś mi zmiłowanie Boże, bym wielbił zawsze miłosierdzie Pańskie nade mną, bym w swej nadziei nie był zawstydzony. Św. Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach beznadziejnych. Uproś mi zmiłowanie Boże. Amen.

 

 

 

Wszystkich Świetych - 1 listopada

 

Taki duży taki mały może Świętym być

Taki gruby taki chudy może Świętym być

Taki ja i taki ty może Świętym być

Taki ja i taki ty może Świętym być

Święty kocha Boga życia mu nie szkoda
Kocha Bliźniego jak siebie samego
Święty kocha Boga życia mu nie szkoda
Kocha Bliźniego jak siebie samego

Kto się nawróci ten się nie smuci
Każdy Święty chodzi uśmiechnięty
Tylko nawrócona jest zadowolona
Każda Święta chodzi uśmiechnięta

Nic nie potrzebuje zawsze się raduje
bo święta załoga kocha tylko Boga
Gdzie można dzisiaj Świętych zobaczyć
są między nami w szkole i w pracy

 

 

* * *

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy

(...)

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście

(...)

kochamy wciąż za mało i stale za późno

(...)

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

ks. Jan Twardowski

 

* * *

 

Listopad jest czasem szczególnej modlitwy za naszych drogich zmarłych.

 

„O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha

i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości” (Dz 1226).

 

„Więcej dusz zmarłych z czyśćca niż żyjących potrzebuje moich modlitw

i wspina się na tę górę, by uczestniczyć w mojej Mszy Świętej”. - Ojciec Pio.

 

„Musimy modlić się za dusze w czyśćcu. To niewiarygodne, co one mogą uczynić dla naszego duchowego dobra, z wdzięczności dla tych na ziemi, którzy pamiętają o modlitwie za nie”.  Ojciec Pio znając niezmierzone cierpienia tychże dusz oraz ogromną wartość modlitwy wstawienniczej, polecał: „Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Musimy opróżnić czyściec. Wszystkie dusze muszą być uwolnione”.

 

Wizje czyśćca św. Faustyny Kowalskiej, opisane w jej "Dzienniczku"

„Ujrzałam Anioła Stróża, który kazał mi pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie? I odpowiedziały mi zgodnie, że największe dla nich cierpienie, to tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona przynosi im ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe”. (Dz 20).

 

"W pewnej chwili w nocy przyszła jedna z naszych sióstr do mnie, która umarła przed dwoma miesiącami. ... Ujrzałam ją w strasznym stanie. Cała w płomieniach, twarz boleśnie wykrzywiona. ... Na drugą noc przyszła znowu, ale ujrzałam ją w straszniejszym stanie, w straszniejszych płomieniach, na twarzy malowała się rozpacz. ... Jednak w modlitwach nie ustawałam. Po jakimś czasie przyszła znowu do mnie w nocy, ale już w innym stanie. Już nie była w płomieniach, jak przedtem, a twarz jej była rozpromieniona, oczy błyszczały radością i powiedziała mi, że mam prawdziwą miłość bliźniego, że wiele dusz skorzystało z modlitw moich i zachęcała mnie, żebym nie ustawała w modlitwach za duszami w czyśćcu cierpiącymi, i powiedziała mi, że ona już niedługo będzie w czyśćcu pozostawać" (Dz 58).

 

 

Ważna jest każda forma modlitwy za zmarłych, bo poprzez nią okazujemy naszą miłość względem dusz cierpiących. W sposób szczególny zobowiązani jesteśmy do modlitwy za dusze naszych bliskich: rodzinę, przyjaciół, znajomych. Warunkiem dobrej, owocnej modlitwy w tym przypadku jest także przebaczenie im jakichkolwiek uchybień względem nas. Modlitwa ta może i powinna być nieustanna. Nawet jeśli dana dusza, za którą się modlimy, opuściła czyściec, nasze modlitwy Bóg w swojej hojności przeznacza innym duszom, poddanym jeszcze oczyszczeniu. Tak więc nie może być mowy o modlitwie „zmarnowanej”. Jest to również cenna wskazówka i dla nas: możemy poszerzyć naszą „wyobraźnię miłosierdzia” i nie ograniczać swoich modlitw tylko w stosunku do dusz krewnych czy znajomych. Możemy przez to zyskać wielu nowych przyjaciół, którzy znalazłszy się w niebie, będą orędować za nami. 

 

Najskuteczniejszą formą modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące jest ofiarowanie za nie Mszy Świętej. Jednak skuteczność jest tym większa, im bardziej zmarły cenił Eucharystię za życia. Istnieje też tradycja zamawiania tak zwanych mszy gregoriańskich – odprawianych codziennie przez trzydzieści dni w intencji danej duszy. Często dusze czyścowe twierdziły, że ofiara tych mszy przynosi im wielką ulgę, a niejednokrotnie przyczynia się do uwolnienia z czyśćca. Dużą ulgę odczuwają także dzięki odprawieniu przez nas drogi krzyżowej, odmówienia różańca w ich intencji (dzięki różańcowi wiele dusz opuszcza czyściec), uzyskiwaniu odpustów określonych przez Kościół. Bardzo cennym darem dla dusz czyśćcowych jest także ofiara z naszego dobrowolnego cierpienia: postu, pokuty, nawet najmniejszego wyrzeczenia i przezwyciężenia siebie.

 

W życiu św. Tomasza Kapistrana miało miejsce następujące zdarzenie: pewnej kobiecie umarł jedyny syn - całe jej oparcie na zbliżającą się starość. Z głębokiej i długiej rozpaczy nie zdołało wydobyć jej żadne ze słów św. Tomasza. Postanowił więc wraz z kilkoma osobami odprawić nowennę, błagając Pana Boga o łaskę oświecenia i umocnienia dla nieszczęśliwej matki. Odpowiedź z nieba była natychmiastowa. Kobieta otrzymała widzenie przedstawiające wspaniały pochód niewymownie szczęśliwych młodych ludzi. Zaczęła wzrokiem poszukiwać wśród nich swojego syna. Jest! - idzie ostatni w ciężkiej, mokrej, ociekającej szacie... Zaintrygowana, wykrzyknęła: "Dlaczego, synu, odstajesz od tej wspaniałej parady?! - Och, matko, jestem opóźniony na mojej drodze z powodu twoich jałowych łez, które zmoczyły całą moją szatę i uczyniły ją straszliwie ciężką. Przestań więc płakać bez żadnego pożytku dla mnie! Jeśli pragniesz uśmierzyć moje cierpienie, ofiaruj za mnie zasługi wielu twych modlitw, szlachetnych uczynków i poproś o odprawienie Mszy świętych w mojej intencji. Tylko w ten sposób pomożesz mi wyzwolić się z tego miejsca okrutnych cierpień i przejść do błogosławionej radości". Kiedy widzenie ustało, matka osuszyła łzy i z wielkim zapałem przystąpiła do wypełniania praktyk chrześcijańskiego miłosierdzia.

 

Żadna dusza czyśćcowa nie chce już wrócić do życia ziemskiego, bo chociaż ich ból oczyszczenia jest przerażający, to jednak pewność pójścia do nieba przewyższa ogrom ich cierpienia. Cierpienie dusz czyśćcowych jest więc przemieszane z radością pewności zbawienia. - Maria Simma - Pan Bóg zdecydowanie zabrania ludziom żyjącym na ziemi wzywania czy wywoływania dusz zmarłych.

 

 

MODLITWA ŚW. GERTRUDY 

za dusze czyśćcowe

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami św. dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.

 

 

Modlitwa do Matki Bożej z Góry Karmel za dusze czyśćcowe

 

O, Najmilsza, Matko Boża z góry Karmel. Ty jesteś radością Kościoła Zwycięskiego, pomocą Kościoła Wojującego i pocieszeniem Kościoła Cierpiącego, dlatego usilnie modlimy się do Ciebie, skieruj swoje miłosierne spojrzenie na te dusze, które cierpią męki ognia czyśćcowego i uwolnij je tak szybko, jak to tylko możliwe, by mogły być dopuszczone do oglądania Boga w wiekuistej radości. Pamiętaj i pomóż, o Święta Matko, szczególnie moim krewnym, którzy są najbardziej opuszczeni i pozbawieni pomocy. Najmiłosierniejsza Matko, wylej zasługi drogocennej Krwi Pana Jezusa na te wybrane dusze Jezusa Chrystusa, aż zostaną pocieszone wspaniałościami niebiańskimi. A wy, Święte Wybrane Dusze, które możecie tak wiele dla nas uczynić swoimi modlitwami, wstawiajcie się za nami i uwolnijcie nas od niebezpieczeństw ciała i duszy. Ochraniajcie nasze rodziny, aż wszyscy zostaniemy dopuszczeni do wiekuistej szczęśliwości. Amen.

 

 Modlitwa za zmarłych rodziców

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

 

 

 Narodowe Święto Niepodległości  -  11 listopada

 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Modlitwa za poległych żołnierzy

Panie, Boże Wszechmogący, polecam Twemu miłosierdziu dusze naszych poległych żołnierzy, którzy oddali swe życie w obronie drogiej Ojczyzny i przelali swoją krew w obronie nie tylko naszego kraju, ale i Wiary świętej. O Boże, niech to ich męczeństwo poniesione w obronie Wiary i Ojczyzny uwolni ich dusze z czyśćca i wyjedna wieczną nagrodę w niebie. Błagam Cię o to przez Mękę i Śmierć naszego Zbawiciela, przez Jego Najświętsze Serce, przez przyczynę i zasługi Jego Niepokalanej Matki oraz świętych Patronów i Patronek naszego Narodu. Amen.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

 

św. Marcin z Tours biskup
św. Marcin z Tours biskup

Wspomnienie obowiązkowe św. Marcina z Tours, biskupa - 11 listopada

Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez życie i przez śmierć świętego Marcina, biskupa, odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski, aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas odłączyć od Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 Święty Marcinie, opiekunie naszego kraju i ludów Europy, módl się za nami.

Święty Marcinie, przez którego Chrystus dokonywał cudów, módl się za nami.

Święty Marcinie, przez którego Chrystus uzdrawiał chorych, módl się za nami.

Święty Marcinie, przez którego Chrystus wyganiał złe duchy, módl się za nami.

Święty Marcinie, który podzieliłeś się swym płaszczem, módl się za nami.

Święty Marcinie, miłowany przez ubogich, módl się za nami.

Święty Marcinie, pocieszycielu strapionych, módl się za nami.

Święty Marcinie, założycielu Kościoła w Tours, módl się za nami.

 

 

 


Wspomnienie obowiązkowe świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,

pierwszych męczenników Polski - 13 listopad

Boże, któryś krwią świętych męczenników, Benedykta, Jana, Izaaka, Mateusza i Krystyna poświęcił zasiew wiary w Narodzie Polskim, wspieraj nas ich przykładem i modlitwą do wyznawania imienia Twego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Benedykcie, wodzu Chrystusowej misji do ojców naszych, módl się za nami.
Święty Benedykcie, z gorliwością bezgraniczną sprawie Bożej oddany, módl się za nami.
Święty Benedykcie, pierwszy pustelniku kraju naszego, módl się za nami.
Święty Janie, anielską gorliwością jaśniejący, módl się za nami.
Święty Janie, uśmiech i dobroć rozdający, módl się za nami.
Święty Janie, zaufaniem Bogu i pokojem bogaty, módl się za nami.
Święty Izaaku, na drodze do kapłaństwa przewodniku młodzieży, módl się za nami.
Święty Izaaku, hymnem radości witający śmierć męczeńską, módl się za nami.
Święty Izaaku, pierwociny i świętych naszego narodu, módl się za nami.
Święty Mateuszu, wierny w braterstwie aż do męczeństwa, módl się za nami.
Święty Mateuszu, uciekający się po ratunek do Jezusa, módl się za nami.
Święty Mateuszu, na progu świątyni życie oddający w ofierze, módl się za nami.
Święty Krystynie, młodzieńcze z tutejszej wioski, naszej ziemi ozdobo, módl się za nami.
Święty Krystynie, usługujący przy stole i przy ołtarzu, módl się za nami.
Święty Krystynie, sługo w chwale niebieskiej z możnymi zrównany, módl się za nami.
Święci Męczennicy, łaskami i cudami ongiś wsławieni, módlcie się za nami.

 


 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ,

MATKI MIŁOSIERDZIA, 16 listopada

 

Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy

I w Ostrej świecisz Bramie!

 

O Pani moja, Święta Maryjo!
Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu,
dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej, duszę i ciało moje polecam.
Wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości,
życie i koniec życia mojego Tobie poruczam,
aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone
według Twojej i Syna Twego woli. Amen.

 

 

 

bł. Karolina Kózkówna dziewica i męczennica
bł. Karolina Kózkówna dziewica i męczennica

Wspomnienie obowiązkowe bł. Karoliny Kózkówny,

dziewicy i męczennicy (18.11)

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Karolinie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś że młoda dziewczyna poświęciła swoją czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę ze swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli podejmować codziennie walkę z pokusami. Wzbudź w nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw łaskawie, byśmy umieli rozpoznać swoje powołanie i naśladować cnoty błogosławionej Karoliny a spełniając Twoją wolę oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała i duszy służyli Tobie z radością. Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści nieprzyjaciół Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Wspomnienie obowiązkowe bł. Salomei, zakonnicy (19.11)

 

Błogosławiona Matko Salomeo, módl się za nami.
Szczepie krwi Piastowskiej, módl się za nami.
Wzorze godności królewskiej, módl się za nami.
Obrazie cnoty anielskiej, módl się za nami.

Kwiecie wstydliwości, módl się za nami.
Perło czystości, módl się za nami.
Przykładzie niewinności, módl się za nami.

Patronko Polski, módl się za nami.
Tarczo w jej obronie, módl się za nami.
Pośredniczko rodaków przed Bogiem, módl się za nami.
Wspomożenie prześladowanych za wiarę, módl się za nami.
Nadziejo lepszej przyszłości, módl się za nami.

 

 

Wspomnienie obowiązkowe Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny  (21.11)

 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz ! Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

 

 

 

Św. Rafał Kalinowski
Św. Rafał Kalinowski

Wspomnienie obowiązkowe św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera (20.11)

Święty Rafale, módl się za nami.             

Wzorze zawierzenia Opatrzności Bożej, módl się za nami.
Pełen wielkodusznej miłości Ojczyzny, módl się za nami.
Orędowniku uwięzionych i prześladowanych, módl się za nami.
Przebaczający nieprzyjaciołom, módl się za nami.
Podtrzymujący nadzieję wygnańców, módl się za nami.
Pocieszający strapionych na duchu, módl się za nami.
Opiekunie sierot, módl się za nami.
Wzorze wychowawców, módl się za nami.
Wychowawco młodzieży, módl się za nami.
Patronie sybiraków, módl się za nami.
Patronie emigrantów, módl się za nami.
Patronie inżynierów i żołnierzy, módl się za nami.
Wierny sługo Królowej Karmelu, módl się za nami.
Wielki nasz orędowniku w niebie, módl się za nami.

 

 

 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA   (22.11)

Jezu, Królu i Celu serc wszystkich, przez przyjście królestwa Twego obdarz nas pokojem. Panie Jezu, Chryste, Tobie składam hołd jako Królowi świata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Rozporządzaj mną jako własnością swoją. Przyrzekam Ci, że będę żył jako dobry chrześcijanin. Boskie Serce Jezusa, przyjmuję dzień dzisiejszy jako dar miłości Twojej. Chcę podjąć stojące przede mną zadania w tej intencji, by wszystkie serca uznały Twoje święte panowanie, by w ten sposób na całym świecie nastało Królestwo Pokoju. Jezu, Królu mój, do Ciebie chcę należeć w życiu i w wieczności. Amen.

 

"Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam"
"Christus Vincint, Christus Regnat,
Christus, Christus Imperat"

 

 

 

Wspomnienie obowiązkowe św. Cecylii, dziewicy i męczennicy  (22.11)

 

Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie nasze błagania i za wstawiennictwem świętej Cecylii spełnij nasze prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEPOKALANEJ OBJAWIAJĄCEJ CUDOWNY MEDALIK 

 (27.11)

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

"Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru: wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, szczególnie jeśli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę."

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy

... i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,

a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

 

 

 

św. Katarzyna Aleksandryjska, Woźniki
św. Katarzyna Aleksandryjska, Woźniki

 

 Wspomnienie dowolne św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy (25.11)

 

Święta Katarzyno. której imię noszę, Patronko moja Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała i ratowała we wszystkich potrzebach moich i wyjednała mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, o Droga moja Patronko, abym Bogu dochowała wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyła sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

 

Święty Andrzej, Apostoł (30.11)

 

Wszechmogący wieczny Boże,

św. Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii

i pasterzem Twojego Kościoła,

pokornie prosimy Cię,

aby nieustannie wstawiał się za nami.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

"Znaleźliśmy Mesjasza, Pomazańca Bożego!"

 

 

 

 

św. Izydor z Sewilli, biskup i doktor Kościoła, patron Internetu, Internautów i Programistów.
św. Izydor z Sewilli, biskup i doktor Kościoła, patron Internetu, Internautów i Programistów.

Modlitwa Internauty

 

Wszechmocny i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!