Witamy


Witamy na stronie Ruchu Pomocników Matki Kościoła,
jesteśmy grupą działającą przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego,

Warszawa - Choszczówka.

 

* * *

 

 

 

307 Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę A.D. 2018

 

"Z MARYJĄ WOLNI"

 

Grupa 10 "Niebiesko – Biała"

 

Zapraszamy wszystkich, którzy mogą wziąć udział w pielgrzymce !!!

 

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do Matki Bożej Częstochowskiej z grupą Niebiesko – Białą z Choszczówki. Przewodnikiem grupy jest salezjanin ks. Henryk Bonkowski.

------> Czytaj więcej informacji <------

 

PLAKAT

 

* * *

 

 

 

 

 

 

Wspomnienie obowiązkowe św. Marii Magdaleny - 22 lipca

 

Święta Mario Magdaleno, wysłuchaj prośby tych, którym patronujesz,

zanieś je przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego
a jeśli są zgodne z wolą Bożą, wyproś ich spełnienie,
abyśmy trwając w wierności Ojcu Niebieskiemu
po życiu doczesnym, otrzymali wieniec chwały.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY - 23 lipca

 

 

Panie Boże, ty prowadziłeś świętą Brygidę różnymi drogami życia

i objawiłeś jej mądrość Krzyża, gdy rozważała mękę Twojego Syna,

daj nam, abyśmy żyjąc we właściwym dla siebie stanie,

Ciebie we wszystkim szukali. Przez naszego Pana. Amen.

24 lipca wspomnienie obowiązkowe św. Kingi
24 lipca wspomnienie obowiązkowe św. Kingi

 

 Wspomnienie obowiązkowe św. Kingi  -  24 lipca 

 

Najdroższa Patronka nasza! Kingo święta! Tyś od zarania życia pałała gorącą miłością ku Bogu i serdecznie współczułaś z niedolą bliźnich; na książęcym tronie i w klasztornej celi ratowałaś Ojczyznę naszą w potrzebie i poddanych swoich wspierałaś hojnie w ubóstwie i cierpieniu, a z tronu niebieskiej chwały poprzez stulecia wypraszałaś i teraz wypraszasz u Boga swoim czcicielom niezliczone łaski i cuda. Wyjednaj nam, prosimy cię, u Boga łaskę, której tak gorąco pragniemy........, a przede wszystkim odpuszczenie win, wytrwanie w dobrym, żywot cnotliwy i śmierć szczęśliwą. Amen.

25 lipca ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA
25 lipca ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA

 

 25 lipca ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA

 

O wspaniały Apostole, Święty Jakubie, który przez przyczynę twojego gorącego i hojnego serca byłeś wybrany przez Pana Jezusa, aby być świadkiem Jego Chwały na Górze Tabor i Jego agonii w Ogrodzie Oliwnym; ty, którego imię jest symbolem wojny i zwycięstwa: uproś dla nas siłę i ukojenie w niekończących się wojnach tego życia, abyśmy stale i wytrwale krocząc za Panem Jezusem, mogli być zwycięzcami w walkach i zasłużyli, aby otrzymać koronę zwycięscy w Raju. Amen.

25 lipca św. Krzysztofa, patrona kierowców.
25 lipca św. Krzysztofa, patrona kierowców.

 

25 lipca św. Krzysztofa, patrona kierowców.


Modlitwa kierowcy do św. Krzysztofa

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.

 26 lipca wspomnienie obowiązkowe świętych Joachima i Anny

 

O wy obojga święci małżonkowie, Joachimie i Anno, proście za mnie i mojego męża (moją żonę), aby nam Bóg udzielił przez wasze zasługi łaski, żyć wspólnie w prawej małżeńskiej jedności i czystości, jak wy ze sobą żyliście, dając wszystkim małżonkom prawdziwy przykład. O święty Joachimie i święta Anno, zachowajcie mnie i mojego męża (moją żonę) od wszelkiej niewierności, niechęci, zwady i niezgody i pokus złego nieprzyjaciela, jako też od każdej pychy i od niemiernej pożądliwości do tego świata, i uproście nam poufałą, czystą miłość, nierozłączną jedność i pomoc Boską, postępować według waszego przykładu i przynosić prawdziwe owoce Bogu podobającego się małżeństwa. Amen.

 

 

 29 lipca wspomnienie obowiązkowe św. Marty

Godna podziwu Święta Marto! Do Ciebie uciekam się w mej potrzebie i proszę Cię o pomoc w moich trudnościach; przede wszystkim zaś prosze o opiekę nade mna w czasie tej ciężkiej prόby. Obiecuję Ci rozpowszechniać wszędzie tę modlitwę jako podziękowanie za wysłuchanie mojej prośby. Pociesz mnie w moich kłopotach i trudnościach, proszę Cię o to pokornie, mając na uwadze wielką radość ktόra napełniała Twoją duszę kiedy w Betanii przyjmowałaś Zbawiciela Świata. Wstaw się za mna i za moją rodziną, tak abyśmy zachowali w naszych sercach Boga i byśmy w ten sposόb stali się godnymi otrzymać pomoc w naszych potrzebach, specjalnie w tej potrzebie, ktόra mnie aktualnie gnębi (tu wymienić naturę prośby). Proszę Cię, Wspomożycielko we wszystkich koniecznościach, pomoż mi pokonać wszelkie trudności; Ty, Ktόra Sama zwycięsko walczylaś przeciw diabłu. Amen.

 

 

 

 31 lipca wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego z Loyoli

O czcigodny święty ojcze Ignacy, którego Bóg prócz innych łask i tą obdarzył, że matkom będącym w stanie błogosławionym możesz zjednać niebiańska pomoc, aby w tym niebezpiecznym czasie porodu, gdy wydają na świat nowe życie, mogły szczęśliwie urodzić. Pokornie cię proszę, nie odmów i mnie swego przemożnego wstawiennictwa w chwili tak ważnej dla mnie i dla moich bliskich. Miej ukochane moje dziecko w swej opiece, aby przez cudowne odrodzenie w wodach Chrztu świętego mogło być zjednoczone z Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki
wieków. Amen.

 

P. Święty ojcze Ignacy, módl się za mną do miłosiernego Boga.
W. Aby wsparł mnie w mojej potrzebie i ochraniał przychodzące na świat dziecko.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardynał Stefan Wyszyński - 117 rocznica urodzin

3.VIII.1901

 

"Urodziłem się na styku Podlasia z Mazowszem. Pamiętam do dziś dnia ludzi prostych, których obserwowałem jako chłopiec. Zdumiewająca była ich spokojna, ufna wiara. Tego nie można nazwać żadną miarą niewiedzą religijną, bo z tym się łączy patrzenie w głąb, niemal jakieś mistyczne obcowanie. Ci ludzie widzą to, w co wierzą".

 

 

 

 

 

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień,

który jest darem Twojej nieskończonej miłości.

Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam,

o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem.

Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.

Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją,

wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić,

prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.

Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.  

Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy,

przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.

Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.

Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz,

ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św.

i jako zadośćuczynienie za moje grzechy,

składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.

Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi,

zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość,

bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.  

(Zgodnie z tradycją Kościoła, miesiąc lipiec

to czas poświęcony szczególnej czci Najświętszej Krwi Chrystusa)

 

 

 

 

 

św. Izydor z Sewilli, biskup i doktor Kościoła, patron Internetu, Internautów i Programistów.
św. Izydor z Sewilli, biskup i doktor Kościoła, patron Internetu, Internautów i Programistów.

Modlitwa Internauty

 

Wszechmocny i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!